Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Žurnalistikos funkcijos

Autorius: Aistė

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………1

Informacinė funkcija…………………………………………………………………………2

Aiškinamoji funkcija ………………………………………………………………………..4


Auklėjamoji funkcija…………………………………………………………………………6

Kultūrinė funkcija …………………………………………………………………………….7

Pramoginė funkcija……………………………………………………………………………9

Išvados…………………………………………………………………………………………….10

Literatūra ………………………………………………………………………………………..12


Įvadas

Šiandien, mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be laikraščių, žurnalų, radijo, televizijos. Tai tapo mūsų kasdieninio gyvenimo poreikiu. Per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį visuomenė įprato į žurnalistų pateiktą medžiagą žiūrėti, kaip į laisvos informacijos, minčių, idėjų skleidėją. Visuomenės informavimo priemonių pagalba nusakomi įvairūs procesai bei įvykiai, vykstantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, atskleidžiami jų trūkumai ir parodomos teigiamos savybės, kartu skatinama ieškoti teigiamų pokyčių ir problemų sprendimo būdų. Būtent žurnalistikos dėka galima sužinoti apie gyvenimo skaudulius, trūkumus, piktnaudžiavimą valdžia. Šių problemų mūsų gyvenime yra pakankamai ir dažnai visuomenės informavimo priemonės būna vieninteliai tokios informacijos skleidėjai ir analizatoriai. Tikriausiai tai viena iš priežasčių, kodėl žmonės Lietuvoje labai pasitiki žiniasklaida –atlikus visuomenės nuomonės tyrimus išaiškėjo, kad jos reitingai aukščiausi ir siekia net iki 70 %. Kartu žiniasklaida pabrėžiama kaip šalies demokratizavimo kriterijus, kuriuo vertinama pilietinė visuomenės branda.

Taigi žurnalistikos tikslas – operatyviai ir tiksliai informuoti visuomenę apie realios tikrovės įvykius, reiškinius, juos nuolat atspindėti visuomenės informavimo priemonėse, kryptingai veikti visuomeninį gyvenimą, siekti pažangių permainų; taip pat tai – viešosios nuomonės išreiškimas ir aktyvus jos formavimas aktualiausias žmonių gyvenimo ir veiklos klausimais bei kultūrinis ir dorovinis žmonių auklėjimas. Kad realizuotų šiuos tikslus žurnalistika atlieka įvairias funkcijas. Siekiant realizuoti žurnalistikos funkcijas, visuomenės informavimo priemonės platina įvairios tematikos, skirtingų žanrų žurnalistikos kūrinius, kurie turi tam tikrą paskirtį, konkrečias užduotis.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->