Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Žmonių išgyvenusių katastrofas poreikių analizė

Autorius: Domas

Turinys


ĮVADAS


1. Vaikai išgyvenę katastrofas turi specialius poreikius

2. Moterys turi specialius poreikius išgyvenusios katatrofas

3. Pabėgėlių stolvyklaviečių gyventojai turi specialius poreikius.

4. Gelbėtojų ir paramos darbuotojų (žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų) specialūs poreikiai

5.Išvados

6.Panaudota litertūra

Įvadas

Visame pasaulyje yra žinoma jog katastrofas sukelia ypatingos oro sąlygos ,geologiniai sugriovimai,pramonės bei transporto katastrofos.Taip pat daugelis katastrofas supranta kaip terorizmo kančias,įsenėjusios politikos vykdomas baisenybes,bei karą.Per paskutinius 25 metus mūsų amžiaus daugiau kaip 150 milijonų žmonių buvo rimtai paveikti katastrofų,dėl to tai labai opi problema kurią reikia gydyti.

Psichologinis poveikis katastrofų yra akivaizdus.Dešimtys ar net tūkstančiai žmonių prarado gyvybes.Išgyvenusieji jaučia neregėtą skausmą ir bejėgiškumą.Namai,darbovietės,ūkio pastatai,pramonės objektams yra padaroma žala arba visiškai sunaikinama.Trumpai tariant katastrofą išgyvenęs žmogus jaučia labai stiprią baimę,stiprų susirūpinimą,jausmų ir emocijų sustingimą,bei aišku širdgėlą,dėl draugų ar pažystamų žūties.Daugeliui aukų šie jausmai išblanksta laikui bėgant,bet daugeliui tai gali užsitęsti ilgiau nei jie to nori ir gali tapti rimtu psichologiniu sutrikimu.Netgi daugiau katastrofos psichologiškai emocijos sukelia ilgai trunkantį kančios bei bejėgiškumo psichologinius sutrikimus.

Nėra išrastas vienas universalus receptas kuris padėtų išgydyti katastrofą išgyvenusius žmones.Katastrofos pasireiškia įvairiausiomis formomis.Kai kurie,kaip žemės drebėjimas,uraganai,didžiulės bangos yra natūralios katastrofų formos;kitos kaip karas ar teroristų atakos yra sukurtos žmonių.Kai kurios katastrofos veikia tik vieną ar keletą žmonių kaip gaisras ar išprievartavimas,tačiau atominės bombos ,uraganai gali paveikti šimtus žmonių arba kaip karas ar žemės drebėjimas gali paveikti ištisas tautas ar net nacijas.Katastrofos gali būti savo ruoštu trumpo poveikio ir didelio poveikio kaip jau minėtas karas kuris gali trukti net ir kelis metus.

Skirtingos kultūros ar valstybės skirtingai išgyvena katastrofų padarinius.Yra du variantai kaip yra išgyvenamos katastrofos skirtingo mentaliteto ir rasių žmonių:

Pirma ,kad lygis ir būdai ekonominės plėtros varijuoja iš vienos šalies į kitą.Tai yra jog pasiturinčios šalys gali suteikti materialinę pagalbą katastrofą išgyvenusiai valstybei.

Antra,daugelis vargstančių valstybių charakteristikų žmones padaro daug mažiau atsparius nelaimių atžvilgiu.Neatitinkančius standarto pastatus stiprus vėjas uraganas ar ciklonas gali daug lengviau sugriauti.

Mano pagrindinis noras yra išsiaiškinti kokie yra atskirų žmonių grupių poreikiai kai jie buvo priversti išgyventi katastrofas,tai ir pasistengsiu padaryti savo darbe.

Vaikai išgyvenę katastrofas turi specialius poreikius

Išgyvenę katastrofas vaikai gali ir užaugti su išsivysčiusiais nepilnavertiškumo simptomais,tai gali sukelti papildomų sunkumų kai jie užaugs. Yra pateikiama keletas specialių vaikų norų kuriuos jie nori įgyvendinti patyrę katastrofas:

Vaikų reakcija išgyvenus katastrofą labai priklauso nuo tėvų ,atsiranda vadinamoji tėvų reakcija.Todėl norint kad vaikai pasveiktų būtina analizuoti ir jų tėvų išgyvenimus nes ,pavyzdžiui tėvų nuoskaudas gali vaikai persiimti ir sau,nors tai jiems ir nėra didelis skausmas.Būtina atvirai kalbėti su vaikais,panaikinti jų uždarumo jausmą,nes ypatingai jis sustiprėja vaikui išgyvenus sunkius įvykius.Vaiko atvirumo pasiekimas yra vienas iš gydymo būdų.Tik tada galima suprasti ir išsiaiškinti kokie yra tikrieji poreikiai.

Kaip barjieras aiškinantis vaikų poreikius bei visa tai analizuojant kaip kertinis akmuoa gali būti tėvų ignoravimas tam tikros problemos nes daugelis tėvų nusistatę jog jų vaikams jokios pagalbos nereikia,nes jie ir patys gali su tuo susitvarkyti.Nors ištikirųjų tėvai privalo šviesti vaikus kaip elgtis atsitikus panašiems įvykiams ir kokie galėtų būti panašūs savęs gydymo būdai,visa tai turi būt be abejonės daroma ir mokymo įstaigose kad vaikai dar prieš atsitinkant katastrofai galėtų suprasti ir būti pasirengę kovoti su būsimom reakcijom.

Tėvai

taip pat turi supažindinti su pagrindiniu elgesiu kuris gali ištikti išgyvenant katastrofas.Kaip pavyzdys gali būti keturios reakcijos.

· regresyvus elgesys

· savo elgesio piršimas kitiems

· Psichologinis nusiraminimas

· vaikai privalo atgauti pasitikėjimą savo jėgomis nugalėti baimę.

Vaikai gali turėti konkrečius poreikius –žaislus,paklodes,specialaus maisto poreikis.taip pat gali atsirasti noras dalyvauti tam tikruose visuomeniniuose veiklos grupėse žaisti mokyklos komandose,dainuoti choruose,groti grupėse. Tėvai visada privalo kada jų vaikų norus galima o kada negalima tenkinti.

Atsikyrimas nuo tėvų turi būt kontroliuojamas taip pat gal vaikams jau atrodo jog jie gali ir privalo gyventi savarankiškai bet iš tikrųjų tai yra tik po trauminė reakcija.Vaikai turi spacialų sugebėjimą iškreipti po trauminį vaizdą,gali suprasti jog dėl sžšios katastrofos kaltas yra visai kitas žmogus neįsigilina į tikrąsias priežastis.

Jaunesni vaikai iki 11 gali sunkiau pradėt mokintis ypatingai kalbą,tai padarys labai sunkius bandymus išsiaiškinant tikruosius vaikų išgyvenimus bei jų poreikius. Šiems vaikams gali atsirasti poreikis žaisti su lėlėmis ar su kitais daiktais jie bando suvaidinti katstrofą o personažus laiko žaislus.

Vaikai privalo būti mokinami kaip išgyventi atsitikus katastrofai,bet dar daugiau dėmesio turi būti skiriama vaikams gydyti analizuoti specialius jų poreikius,nes tik taip įmanoma išsiaiškinti kiek žalos katastrofa padarė vaiko pasamonei,o visa tai gali padaryti labai daug problemų vaikui brestant ir žengiant į savarankišką gyvenimą.

Moterys turi specialius poreikius išgyvenusios katatrofas

Moters poreikiai išgyvenus katastrofą susigražinti,bei suprasti buvusią prieš katastrofinę socialinę patirtį,vaidmenį gyvenime,bei savaime suprantama buvusį statusą. Beabejonės tuo pačiu metu jas gali ištikti streso priepolis kurio metu daugelis moterų iš viso nesupras ko nori arba jų norai bus visiškai skirtingi.Yra pabrėžta jog moterys turinčios skirtingą nacionalitetą,etnosą,amžių,socialinę padėtį,vedybinį statusą asmeniškai skirtingai išgyvena katastrofas ir jų poreikiai po to būna skirtingi. Senesnės arba suluošintos moterys gali dvigubai sunkiau išgyventi katastrofą bei gali tapti daug lengviau pažeidžiamos aplinkinių nei jaunesnės ir per katastrofą nepatyrusios sunkių sužeidimų kurie atneštų nenorimų pasekmių.Kaip vienas iš poreikių gali būt nenorėjimas daugiau nieko girdėti apie katastrofas,tai aplinkiniams arba šeimos nariams gali būti labai sunku įgyvendinti. Daug teigiamesnis dalykas kai moterys bando išgyventus dalykus išgydyti,tai yra stengiasi susirasti panašius dalykus išgyvenusių moterų ir bendrom jėgom nugalėti blogus išgyvenimus.Yra daug būdų kaip galima būtų galima padėti tokioms moterims tai yra keletas patarimų ko reikia imtis:

· Informavimas

· Aprūpinta pagalba:

· Įsigilinimas į nelaimę iš visų pusių:

· Specialios problemos

Kitos problemos susijusios su moters seksualinias santykiais Moteris kuri buvo tapusi auka iš psichologinės prasmės gali turėti specialių poreikių dėl vyriškos lyties atstovų.

Pavyzdžiui telefono ryšio praradimas arba nepravažiuojamo kelio privažiavimas gali atgaivinti moteriai visus blogus prisiminimus. Dažniausias moters priešas kuris ją užpuola po katastrofos yra depresija.Taigi pagrindinis jų noras yra šią ligą nugalėti.

Pabėgėlių stolvyklaviečių gyventojai turi specialius poreikius.

Šių žmonių poreikiai yra analizuojami ištikus dideliai katastrofai kuri palietė daug žmonių ir jie buvo priversti bėgti iš namų kad išgyventų. Tada yra įrengiamos pabėgėlių stovyklavietės.Paminėsiu pagrindines problemas kurios liečia šiuos pabėgėlius:

Nesutarimai dėl psichologinio saugumo ,tai liečia ir maistą ir geriamo vandens turėjimą,be to daug reikšmės turi tai jog žmonės privalėjo bėgti iš savo gimtųjų namų ir dabar jau niekas nežino ar kada dar galės ten sugrįžti,žmonės prarado visas gyvenimo garantijas,bei viską ką buvo užsigyvenę.Dažniausiai tokius jausmus išgyvena karo izoliavimo metu,ar žemės drebėjimo,bei kitų stichinių nelaimių metu kai nuostoliai apima milijonus o apie žmonių gerovę nebūna net mažiausios minties. Yra išskiriami atskiri nukentėjusiųjų sluoksniai kurie skirtingai išgyvena katastrofą:pasiklydę arba praradę tėvus vaikai,skirtingų asmenų šeimos,psichologiškai viskuo nusivylę asmenys,dažniausiai tai būna žmonės praradę ne tik namus ir bet visus artimuosius.

Kita didelė problema atsirandanti tada kai katastrofa ištinka tam tikrą regioną kuris apima ne vienos etninės kultūros žmones.Tada atsiranda pabėgėlių stovyklose dar vienas nemalonus reiškinys tarpusavio konfrontacija kada viena rasė jaučiasi geresnė už kitą.Atsiranda ir skirtingi poreikiai,skirtingų pusių.Šį reiškinį yra labai sunku normalizuoti,nes nė viena pusė nenori pripažinti kitos,tai labai dažnai atsitinka kai pabėgėlių stovykloje susiduria skirtingų tikėjimų žmonės.Vienintelis poreikis tada yra arba laikyti šias grupes kuo toliau viena nuo kitos arba bandyti motyvuojant dabartine jų padėtimi atvesti į protą tai yra sutaikyti vardan visų gerovės.Nagrinėjant žmonių poreikius atsiranda visų noras grįžti į namus ir gyventi taip kaip prieš nelaimę bet dažniausiai tai būna tik neįgyvendinama svajonė-utopija.

Yra daugybė aukų pagal tai kokį arba kaip jie patyrė smurtą arba tapo aukomis:

Kankinimo aukos-jų norai yra dažniausiai susiją su šeima noras būti greta.Yra daugybė poreikių kuriuos pandė išanalizuoti daug psichologų bet tai yra be galo sunku padaryti nes tą akimirką žmonės labai dažnai puolą į depresiją ima nesusigaudyti esamoje padėtyje ir todėl dažniausiai ir jų poreikiaibūna nerišlūs.Ypatingai tai yra sunku daryti pabėgėlių stovyklavietėse kur tiek daug nukentėjusiųjų.

Gelbėtojų ir paramos darbuotojų (žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų) specialūs poreikiai

Gelbėtojų ir paramos darbuotojų situacija yra labai rizikinga ir reikalaujanti didelio pasiruošimo iš psichologinės pusės.Dažnai jų poreikiai yra ignoruojami arba neatitinka jų tikrųjų pareigų atliktų per treniruotes,ypatingai tai liečia gelbėtojus,kurie mato mirtis ir gali dėl to imti kaltinti save,net ir geriausi kartais gali lemiama akimirką suklysti ir tai gali atnešti netektį. Yra pripažystama kad šių darbuotojų poreikiai yra daug lengvesni nei katastrofą išgyvenusių žmonių,todėl ir jų emocinės reakcijos gali būt daug mažiau paveiktos.

Paramos darbuotojai (policininkai,gaisrininkai ir beabejo kariai yra įtraukti į katastrofines specialybes tai yra jų darbas yra padidintos rizikos),todėl turi būt skiriamas labai didelis dėmesys šių specialybių psichologinei būsenai tvirtinti

Išvados

Mano tikslas buvo išnagrinėti kokie yra skirtingų žmonių poreikiai kai jie išgyvena katastrofas.Mano manymu man tai padaryti pavyko,nes pasirinkau net keturių atskirų žmonių grupes ir tai man leido išanalizuoti daug konkrečiau visus jų poreikius.Man įdomiausias ir mano manymu reikšmingiausias yra vaikų poreikių analizavimas nes nuo jų poreikių priklauso jų tolimesnis gyvenimas todėl išanalizavus porekius galiu padryti tokias bendras visiems keturiems išvadas:

Pirmiausia visi mokslininkai pripažysta,jog vienam žmogui išgyti yra praktiškai neįmanoma,reikia aplinkinių pagalbos,geriausia kvalifikuotos pagalbos.Antra Visi poreikiai yra skirtingi priklausantys nuo atskiro žmonių tipo ar grupės.Bet betkokiu atveju šių žmonių poreikius aišku jei jie yra realūs būtina įgyvendinti,nes tai jiems padeda pasveikti

Panaudota literatūra :

1. A GUIDEBOOK TO PSYCHOSOCIAL INTERVENTION(Revised Edition)byJohn H.Ehrenreich, Ph.D.October 2001Sharon McQuaide, M.S.W., Ph.D.Clinical Consultant

2. Power, Profits, and Politics (1971), The Cultural Crisis of Modern Medicine(1978), and The Altruistic Imagination: A History of Social Work and Social Policy in theUnited States (1985) as well as numerous articles on personality theory and on psychological assessment in professional journals.

3. P.Jucevičienė. Organizacijos elgsena. – Kaunas: Technologija, 1994.

Rašykite komentarą

-->