Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Žemaitė

Autorius: Mantas

Žemaitė buvo viena i pirmųjų lietuvių realizmo pradininkų. Savo kūryba ji pagilino meninį žmogaus interpretavimą. žemaitė turėdama 49 metus parašė savo pirmąjį apsakymą Piršlybos. Jis buvo įspausdintas Tikrajame ūkininkų kalendoriuje 1845 metams. Redakcija jam davė antraštę Rudens vakaras, o autorei žemaitės slapyvardį. Rašyti žemaitei teko sunkiomis sąlygomis. Rašė, atitrūkdama nuo kasdieninių darbų, naktimis. Vaikai jau buvo užaugę ir tai nors kiek palengvino jos buities natą, bet šeimos materialinė padėtis tebelikdavo labai sunki. Kartais jai trūkdavo paprasčiausių rašymo reikmenų Ypač intensyviai žemaitė rašė per pirmąjį ketvertą pirmųjų savo kūrybinių metų. Ji rašė apie kaimo gyvenimą. Per šitą laikotarpį ji sukūrė daugumą brandžiausių savo apysakų ir apsakymų Marti, Petras Kurmelis, Topylis, Sučiuptas velnias, – kurie 1899-1901m. išėjo trimis Paveikslų knygomis. Visuose savo kūriniuose žemaitė pasakoja paprastą ir rūsčią gyvenimo tiesą, kuria tikrovišką devynioliktojo amžiaus antrosios pusės gyvenimo panoramą su daugybę veikiančių figūrų be galo ryškių, spalvingų. Įvykiai jos kūriniuose nuosekliai seka vienas paskui kitą. Kuriniuose nėra nieko, kas neatitiktų to laikotarpio žmonių gyvenimo. Kūryba įvedė žemaitę į platesnę aplinką. Ji užmezgė ryšių bei pažinčių su ano meto lietuvių inteligentija, greitai tapo įžymia asmenybę. Iki pat savo ankstyvos mirties artimiausias žmogus ir literatūrinis mokytojas jai buvo Povilas Višinskis. Literatūrinį žemaitės palikimą sudaro apie 150 prozos ir dramos kūrinių. Tai apsakymai, apybraižos, vaizdeliai, apysakos, keliolika pjesių. Daug vietos savo prozoje žemaitė skyrė socialinei bei ekonominei liaudies būklei pavaizduoti. čia tema parašyta kita didelė grupė jos kūrinių. Jos draminiai kūriniai komedijos žanrui, o daugelis jos pjesių yra farso pobūdžio. žemaitės kūriniai kupini visuomeninio kriticizmo dvasios. Ji pelnė liaudies rašytojas opiniją, jos kūriniai tebėra mėgstami ir plačiai skaitomi. Geriausi jų yra išversti į daugelį pasaulio kalbų.

Rašykite komentarą

-->