Studijoms.lt

Referatai, konspektai

XVIII XIXa mąstytojų idėjos

Autorius: Justė

Turinys

ĮVADAS 3

1. Adamas Smitas 4

1.1. Veikalai 4

1.2. Smito teorijos ..5

1.3. Vadybos vaidmuo A.Smito ekonomikos modelyje ..5

1.4. Darbo pasidalijimas ..5

2. Robertas Ovenas. ..8

3. Davidas Rikardo 10

4. Čarlzas Bebeidžas 12

5. Endriu Ure 14

6. Robertas Žakas Tiurgo 16

6.1. Svarbiausias Tiurgo išleistas leidinys 16

7. Kiti XVIII-XIX amžiaus mąstytojai. 19


IŠVADOS 20

LITERATŪRA 21


Įvadas

Kas užvaldo žmonių protus, tampa galingesnis netgi už kardą ar karaliaus skeptrą, todėl šitie žmonės kūrė ir keitė pasaulį. Gal vos vienas kitas iš jų bent kiek prisidėjo prie praktinės veiklos; daugiausia jie darbavosi kaip mokslo žmonės – tyliai , nepastebimai ir ne itin paisydami, ką apie juos mano kiti. Tačiau po savęs jie paliko sugriuvusias imperijas , užsiplieskusius žemynus; rėmė arba smerkė politinius režimus;sukiršino klases ar netgi valstybes – ir taip darė ne todėl ; kad būtų norėję kenkti , o dėl to , kad tokios galingos buvo jų idėjos.

Kas buvo tie žmonės? Mes pažįstame juos kaip didžiuosius ekonomistus. Bet keista , kad taip mažai apie juos težinome. Atrodytų , ekonominių problemų draskomame pasaulyje, nuolatos kupiname ūkinių rūpesčių bei ekonominių diskusijų, didieji ekonomistai turėtų būti žinomi ne menkiau už didžiuosius filosofus ar valstybės veikėjus.Tačiau taip nėra.

Šiame referate rašoma apie XVIII-XIX a. gyvenusius mąstytojus, vienaip ar kitaip prisidėjusius prie vadybos minties raidos, socialinę bei ekonominę to laikotarpio aplinką, kuri turėjo įtakos pažiūrų susidarymui. Atkreipiamas dėmesys į pramonės revoliucijos įtaką naujų idėjų atsiradimui. Apžvelgiamos pagrindinės idėjos, svarbiausieji darbai bei dabartinis jų vertinimas. Taip pat aprašoma šių idėjų svarba tolimesniuose vadybos raidos etapuose.

Adamas Smitas (Adam Smith)

Adamas Smitas – škotų ekonomistas ir filosofas, klasikinės politinės ekonomijos pradininkas bei moralės filosofas gimė Škotijos muitininko šeimoje. Smitas buvo logikos profesorius; nuo 1752 m. Glazge dėstė ir filosofiją. Būdamas hercogo šeimos mokytojas, lankėsi Prancūzijoje (1764 – 1766 m.); čia susipažino su Švietimo epochos atstovais. Vėliau pasitraukė iš šios veiklos ir ėmėsi privačių studijų. Pradėjus plėtotis pramonei, mokslo populiarinimo veikaluose Smitas aprašė visas savo laikų ekonomikos teorijas bei kryptis.

Veikalai

• Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas (sutrumpintai Wealth of the Nations) 1776 m.

Šioje knygoje A.Smitas pagrindė naujos teorinės krypties – klasikinės politinės ekonomijos – atsiradimą. Smito darbai padėjo sukurti modernią akademinę ekonomikos discipliną bei padėjo pagrindą kapitalizmo ir laisvosios rinkos teorijoms.

Savo knygoje A.Smitas pabrėžė darbo pasidalijimo ir specializacijos pranašumus ir apibūdino rinkos mechanizmo funkcionavimą. Jis teigė, kad jeigu gamintojai galės laisvai siekti pelno, gamindami prekes ir teikdami paslaugas, tuomet nematomosios rinkos jėgos garantuos sąlygas gaminti reikalingas prekes ir paslaugas. Jeigu rinkų nereguliuos valstybė, tuomet šioje “leiskite veikti” aplinkoje konkurencija nukreips gamybą tais keliais, kurie pakels visuomenės gerovę.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->