Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Visuotinės kokybės vadyba

Autorius: Vilhemas

1. Personalo planavimas , valdymas ir tobulinimas.

-Įtraukiami darbuotojai, jų atstovai į personalo politikos ir strategijos kūrimą.

Įmonė panaudoja darbuotojų įtraukimo politiką, darbuotojų parinkimas davė teigiamų rezultatų.Buvo atliktas tyrimas.Įmonėje esant 10 papildomų darbo vietų (įmonė plečia veiklą), buvo priimami darbuotojai. 5 darbuotojai buvo priimti rekomenduoti įdarbinimo agentūros, kiti 5 darbuotojai buvo parinkti pagal grupių rekomendacijas. Norinčius dirbti pokalbio metu testuodavo patys dirbantieji, būtent to sektoriaus į kurį priimami darbuotojai.Rezultatas 1: 3.


Tai davė pagrindą įmonės personalo valdymo komanda, naują darbo jėgą įdarbina pagal atskirų grupių rekomendacijas.

2. Žmonių žinių ir kompet encijos identifikavimas , vystymas ir skatinimas.

– Programuojamos indvidualios, komandų ir organizacijos mokymosi galimybės.

Kad įmonė išliktų šių dienų ekonominėmis sąlygomis, nuolatinis mokymasis yra būtinas. Tinkamų vadybos kokybės metodų mokymas labai veikia visą bendrovės kultūrą. Norėtume trumpai pateikti kai kurios rezultatus, kurių pasiekė firma, įgyvendinusi nuolatinį mokymą:

tarp darbuotojų sukurė keitimuisi palankią atmosferą,teikia jiems progą pasižiūrėti į darbą vartotojų akimis,parodo, jog vadybininkai priima VKV, apsisprendžia dėl vartotojo aptarnavimo ir nuolatinio gerinimo,leidžia darbininkams panaudoti įgūdžius, kurių jie neseniai yra išmokę darbe,

perteikia ir diegia žinias visiems darbininkams, teikia kokybiškas paslaudas,kelia darbuotojų nuotaiką ir pasididžiavimą,ugdo grupinio uždavinio sprendimo įgūdžius.

Mokyti pavedama konsultantams. Konsultantai padeda ištirti, kur ir kaip organizacijai reikia kreipti savąją VKV programą. Vyresnysnis kokybės kosultantas koordinuoja ir vadovauja kiekvienam organizacijos VKV programos aspektui. Pagrindinė užduotis – mokyti ir teikti kvalifikacijos pažymėjimus savo organizacijos ekspertams bei instruktoriams, kad šie galėtų dėstyti mokomąją medžiagą. Mokyti kiekvieną, kad jis turėtų tą patį kokybės įvaizdį, reiškia lengvinti ėjimą į bendrą tikslą.

Yra ir kitas metodas – 5 pakopų metodas. Tas pakopas sudaro : supratimas ir apsisprendimas, kokybės vadybos sistemos (KVS), gerinimo grupės, proceso tobulinimas ir kiekybiniai metodai. Tinkamas VKV mokymas duoda darbuotojams tokių žinių ir įgūdžių, kuriems reikia, kad sėkmingai imtūsi proceso.

Pirmoji pakopa supratimas ir apsisprendimas būtinai reiškia gebėjimą išaiškinti organizacijos darbuotojams, kas yra kokybė, kodėl ji svarbi ir kaip jos siekti. Šioje pakopoje organizacijos darbuotojams, vadybininkams ir individams apibrėžiamas VKV vaidmuo. Taip pat nustatomas gerinimo pastangų patikimumas ir žmonių apsisprendimas siekti kokybės.

Antroji pakopa – kokybės vadybos sistemos, teikia darbuotojui būtinų žinių, kaip diegti bet kurią organizacijos pasirinktą kokybės vadybos sistemą.

Trečioji pakopa susideda iš gerinimo grupių.Tokios grupės yra sukurtos rinkti, pateikti ir nagrinėti duomenims, kad būtų pasirengta ketvirtąjai pakopai.Gerinimo grupes sudaro vadovai ir nariai.Vadovai atsakingi už grupių narių pagalbą vienas kitam ir įsipareigojimą; jie moko grupių narius, matuoja ir atlygina už grupių darbą, veiksmingai bendradarbiauja su vadybininkais.Jei grupės veikia sėkmingai, gerinimo darbas gali prasidėti ketvirtoje pakopoje.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->