Studijoms.lt

Referatai, konspektai

VISAGINO MIESTO PLĖTROS ANALIZĖ

Autorius: Aidas

Turinys

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. TRUMPOS ISTORINĖS ŽINIOS 4

2. PAGRINDINIAI MIESTO BRUOŽAI 6

3. MIESTO PROBLEMOS 9

4. VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS 11

5. VISAGINO PLĖTROS VIZIJA IR PRIORITETAI 14

IŠVADOS 16

LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

Įvadas

Visagino miestas yra jauniausias Lietuvos miestas, o jo atsiradimo istorija yra specifinė, todėl manau yra verta dėmesio.

Miesto atsiradimą galima laikyti viena iš komunistinio režimo idėjų. IAE bei Visagino miesto atsiradimas ir vystymasis nebuvo planuojamas jokiame Lietuvos teritorinio vystymosi etape. Tačiau negalima paneigti šio IAE ir energetikos miesto svarbos. Specifinė šio miesto istorija, jo svarba bei problemos yra aktualios visai Lietuvai. Apie miesto atsiradimo istoriją ir dabartinį jo vaizdą plačiau papasakosiu savo darbe.


Taip pat darbe paliesiu manau svarbią Lietuvai temą Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir jo pasekmes, ypač Visagino miestui bei jo regionui.

Šiuo metu yra ypač daug diskutuojama apie Ignalinos atominę elektrinę, jos saugumą, naudingumą bei uždarymą. Todėl manau ši problema yra verta didesnio dėmesio.

Moderniose pramoninėse valstybėse miestų, siejamų su tam tikra industrine šaka, kūrimas tapo neišvengiamas. Viena iš priežasčių – ekonominės gerovės siekimas. Tačiau negalima pamiršti ir „tobulo“ miesto bei visuomenės vizijos. Miestas kuriamas tvarkingas, gražus, pagal iš anksto numatytą planą. Taigi manau bus verta paminėti miesto savivaldybės vykdomus darbus kuriant miestą, taip pat aptarti miesto plėtros viziją bei artimiausios ateities veiklos prioritetus.


Darbo tikslas:

Išnagrinėti Visagino miesto plėtrą.

Uždaviniai:

1. Apibūdinti Visagino miestą, jo kilmę, aprašyti pagrindinius miesto bruožus.

2. Išnagrinėti Visagino miesto dabartinę situaciją, jo tolimesnę raidą, plėtros etapus bei jos kryptis.

3. Aprašyti pagrindines miesto problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Metodas:

Aprašomasis.

1. Trumpos istorinės žinios

Visagino apylinkės – nuo seno sėlių genčių gyvenamos žemės. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose vietovė paminėta 1526 metais, Alberto Vaitiekaus Goštauto fundaciniame akte Naujojo Daugėliškio parapijai.

1975 metais šioje vietoje buvo pradėta atominės elektrinės energetikų gyvenvietės statyba. 1977 metais jai suteiktas miesto tipo gyvenvietės statusas ir iki 1992 metų vadinosi Sniečkaus gyvenviete. 1994 metais Visaginui suteiktos respublikos pavaldumo miesto teisės, o 1995 metais – miesto teisės pagal naują administracinę reformą. 1996 metais Prezidento dekretu patvirtintas miesto herbas. Herbinio skydo mėlyname lauke vaizduojama sidabrinė gervė, kuri heraldikoje reiškia atsargumą, budrumą.

Miestas įsikūręs rytinėje Lietuvos dalyje, netoli didžiausio šalyje Drūkšių ežero, ant Visagino ežero šiaurinio kranto. Visagino miesto plotas – 896 ha.

Gražus šiuolaikinis, originalios architektūros miestas užaugo toje pačioje vietoje, kur anksčiau buvo Paliaudanės ir Visagino kaimai. Pradėjus Ignalinos AE statybas, pradėti kurti ir naujo miesto planai. Visaginas buvo plečiamas, kadangi Ignalinos AE galėjo turėti net keturis reaktorius. Dalis suplanuoto miesto taip ir liko nepastatyta. Iki Nepriklausomybės atgavimo, Visaginas buvo laikomas miesto tipo gyvenviete.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->