Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vilniaus universiteto įžymūs žmonės

Autorius: Antanas

Vilniaus universitetas, viena seniausių ir žymiausių Rytų Europos aukštųjų mokyklų, įkurtas 1579 metais. Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, universitetas darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininką, poetą, kultūros veikėjų kartą. Europoje greitai išgarsėjo Vilniaus akademijos auklėtinis ir profesorius poetas M.K.Sarbievijus , žymus oratorius, retorikos meistras Žygimantas Liauksminas, pirmosios Lietuvos istorijos autorius.Vijūkas-Kojelavičius, lietuvių raštijos kūrėjas Konstantinas Sirvydas ir kiti.1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, universitetas atiteko valstybinei švietimo ir kultūros institucijai – Edukacinei komisijai. Po Lietuvos prijungimo prie Rusijos jis pavadinamas Vilniaus vyriausiąja mokykla, o 1803 m. jam suteikiamas “imperatoriškojo ” titulas. Tuo metu universitete profesoriavo ir mokėsi daug garsių asmenybių: medikai vokiečiai Johanas Frankas ir jo sūnus Jozefas Frankas , istorikas Joachimas Lelevelis, poetai Adomas Mickevičius ir Julius Slovackis, istorikas Simonas Daukantas.

Tai tik dalis žymių žmonių, kurie mokėsi ar profesoriavo Vilniaus universitete. Pabandysime supažindinti Jus su keliais iš jų.

Johanas ir Jozefas Frankai (1745 – 1821 ir 1771-1842)
Medicinos mokslas Lietuvoje neatskiriamai susijęs su Johano Peterio (1745 – 1821) ir jo sūnaus Jozefo(1771-1842) Frankų vardais. 1804 m. Frankai atvyko į Vilnių iš Vienos. Johanas Peteris Frankas, Getingeno, Padujos ir Vienos universitetų profesorius, Vilniuje dėstė bendrosios ir specialiosios terapijos kursus.1805 m. jis išvyko į Peterburgą pakviestas dirbti caro rūmų gydytoju ir Peterburgo medicinos akademijos rektoriumi. Jozefas Frankas vadovavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos katedrai. Jo iniciatyva buvo įsteigta Vilniaus medicinos draugija (1806), Medicinos institutas, Vakcinacijos institutas, Motinystės institutas. Europoje tokių įstaigų tuo metu dar nebuvo. Profesorius Jozefas Frankas ir jo žmona, garsi Vienos dainininkė Kristina Gerhardi, Bethoveno bičiulė, kuriai J.Haidnas parašė Ievos partiją savo oratorijoje Pasaulio sukūrimas, abu aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime. Namas Didžiojoje gatvėje, kuriame gyveno profesorius, ilgą laiką buvo vadinamas Franko namu. Jozefas Frankas Vilniuje profesoriavo iki 1823 m.Paskutinius gyvenimo metus J.Frankas praleido Italijoje, savo viloje prie Komo ežero. Ten jis ir palaidotas. Piramidės formos antkapį, stovintį Laglio kaimelyje prie Komo ežero, suprojektavo pats Jozefas Frankas

Simonas Daukantas (1793 – 1864)
Simonas Daukantas -žymiausias XIX a. tautinės lietuvių kultūros ideologas, pirmasis profesionalus Lietuvos istorikas, pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorijos veikalus. Jis taip pat pasireiškė kaip plataus užmojo švietėjas, tautosakininkas, kalbininkas.

S. Daukantas gimė 1793m. Kalviuose, Kretingos apskrityje, dvaro eigulio šeimoje. Mokėsi Kretingos ir Kalvarijos mokyklose. 1814m. rudenį pėsčias išėjo į Vilnių. Norėjo stoti į universitetą, tačiau nebuvo pakankamai pasirengęs. Todėl 1814-1816m. S. Daukantas mokėsi Vilniaus gimnazijoje. Ją baigęs, įstojo į Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultetą. 1818m. perėjo į Moralės ir politikos mokslų fakultetą ir atsidėjo Lietuvos istorijos studijoms. Baigęs mokslus magistro laipsniu, 1825m. S. Daukantas išvyko iš Vilniaus ir įsidarbino Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje. Tačiau tarnyba jo nepatenkino, kadangi sunku buvo patekti į Rygos magistrato archyvą ir prieiti prie Lietuvos istorijos šaltinių. Todėl 1834m. S. Daukantas išvyko į Peterburgą, kur buvo priimtas dirbti į Valdančiojo senato kanceliariją Lietuvos Metrikos skyriaus vedėjo (metrikanto) padėjėju. S.Daukantui gyvenant Peterburge (1834-1850m.), ten susiformavo lietuvių kultūros židinys. Peterburge S. Daukantas išleido kone visas savo knygas, atostogų metu Žemaitijoje su savo talkininkais rinko tautosaką, rūpinosi lietuviškomis mokyklomis, vadovėliais.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->