Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vilniaus bankas ir jo teikiamos paslaugos

Autorius: Laurynas

Jokia šalis negali egzistuoti be finansinių tarpininkų, padedančių vyriausybei kontroliuoti ir kurti valstybės pinigus. Finansiniai tarpininkai – tai institucijos, kurios surenka pinigų fondus (indėlių ar kita forma) iš gyventojų ar firmų ir teikia jiems paskolas, taip pat perka ir parduoda obligacijas ir kitus vertybinius popierius. Jų pelną sudaro gautų ir išmokėtų palūkanų skirtumas. Vieni iš svarbiausių finansinių tarpininkų yra komerciniai bankai. Tai daugiausiai privačios institucijos, teikiančios platų finansinių paslaugų diapazoną.

Komercinis bankas – bankas, kuris priima pinigų indėlius ir suteikia jiems mokėjimo pervedimo paslaugas, taip pat sudaro sąlygas taupyti ir skolintis. Komerciniai bankai yra orientuoti į pelną, o jų klientai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, bei valstybinės institucijos. Komerciniai bankai gali turėti skyrius, filialus ir atstovybes. Šie padaliniai neturi juridinio asmens statuso. Komerciniams bankams, pradedantiems savo veiklą yra keliamas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (šiuo metu Lietuvoje 27 mln.Lt ). Komerciniai bankai grupuojami pagal įvairius kriterijus į mažmeninius, didmeninius, bendruosius, specializuotus, taupomuosius, komercines paslaugas teikiantys, universalius, tarptautinius bei daugianacionalinius bankus.

Komercinis bankas turi dvejopą tikslą – patenkinti pinigų poreikį pagal pareikalavimą ir taip pat pelningai panaudoti turimus išteklius. Šie tikslai turi įtakos aktyvų sudarymui. Dalis išteklių laikoma likvidumui palaikyti (atsargos kapitalo norma), įskaitant grynuosius pinigus, centrinio banko indėlius, paskolas iki pareikalavimo diskonto rinkoje, įstatinius ir iždo vekselius. Šis kapitalas leidžia bankui patenkinti neatidėliotinus savo klientų grynųjų pinigų poreikius. Tuo išlaikomas klientų pasitikėjimas banku kaip geru savo indėlių saugotoju. Likusi banko išteklių dalis panaudojama gauti pelnui iš valstybės srities vertybinių popierių paketo, srities savivaldybės išleistų vertybinių popierių kartu su skolomis ir kredito viršijimu. Banko indėliai yra pagrindinė visų turimų pinigų dalis.

1. PLĖTROS ISTORIJA

Vilniaus bankas – vienas pirmųjų komercinių bankų Lietuvoje – įkurtas 1990 metų kovo 2 d. Vilniaus bankas – vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, kuris nuo pat savo veiklos pradžios diegė ir skatino naujas bankų paslaugas, darė ir daro ženklią įtaką šalies bankų rinkai.

Jau 1991 m. lapkritį bankas tapo tarptautinės mokėjimo kortelių asociacijos Visa International nariu, 1993 m. gruodį išduota pirmoji Lietuvoje Visa Classic kortelė. Tų pačių metų gruodį bankas įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą S.W.I.F.T. (Į šią tarptautinę tarpbankinę finansinių atsiskaitymų organizacijos sistemą 1993 gruodžio 8 d.be Vilniaus banko įsijungė dar 7 Lietuvos bankai. Ši atsiskaitymų sistema sudaro sąlygas aptarnauti klientus, vykdyti tarptautinius atsiskaitymus.).

1994 metų pabaigoje banko filialų skaičius išaugo iki 12.

1995 metai, kritiniai daugumai šalies komercinių bankų metai, Vilniaus bankas išlaikė stabilumą. Tuomet į VB pirmąjį kartą investavo tarptautiniai investiciniai fondai. Gautos pirmosios stambios ilgalaikio kredito linijos iš Pasaulio banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei pradėta pirmoji Lietuvoje bankų dvynių programa su Olandijos ABN AMRO banku, finansuojama Europos Sąjungos PHARE programos lėšomis.

1995 metais pradėtos kurti antrinės Vilniaus banko įmonės. Šiuo metu Vilniaus banko grupę sudaro AB Vilniaus bankas bei septynios jo antrinės bendrovės:

o AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, 2004 m. Išplatinus didžiausią Lietuvoje viešą obligacijų emisiją;

o UAB „VB gyvybės draudimas“, investicinio gyvybės draudimo pradininkas;

o UAB „VB investicijų valdymas“, pirmojo pensijų reformos etapo metu tapęs absoliučiu pensijos fondų rinkos lyderiu;

o UAB „VB lizingas“, pirmasis ir nuo 2003 m. Pradžios didžiausias Lietuvos lizingo paslaugų rinkos dalyvis;

o UAB „VB nekilnojamasis turtas“, pirmoji šalies bendrovė, valdanti banko nekilnojamąjį turtą;

o UAB „VB rizikos kapitalo valdymas“, sėkmingai veikianti rizikos kapitalo bendrovė, investuojanti į įmones, turinčias ilgalaikį kapitalo augimo potencialą;

o UAB „VB Vilfiima“, viena iš stipriausių įmonių Lietuvos kapitalo rinkoje, teikianti investicinės bankininkystės paslaugas verslo klientams.

1995 m. pabaigoje banko kapitalas išaugo iki 42 mln. Lt (tuo metu Lietuvoje kilo bankų krizė). 1996 m. rugpjūtį akcinis kapitalas padidėjo iki 102 mln. Lt, sėkmingai išplatinus 60 mln. Lt akcijų emisiją Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje. 1996 m. spalio mėnesį bankų reitingų agentūra suteikė bankui pirmąjį tarptautinį reitingą. 1998 m. liepą tarptautinė agentūra Thomson BankWatch suteikė aukštesnį banko ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingą BB+. 2000-ųjų metų pradžioje agentūra padidino emitento reitingą nuo IC-B iki IC-A/B bei patvirtino aukščiausio įvertinimo trumpalaikį reitingą LC-1 ir ilgalaikių skolininko įsipareigojimų reitingą BB+, kuris tebėra ribojamas bendrojo Lietuvos reitingo. Reitingų agentūra Standard & Poor’s 1999 m. suteikė ir 2000-ųjų metų pradžioje patvirtino viešosios informacijos reitingą BB(pi).

2001 m. gegužės mėn. tarptautinė reitingų agentūra Fitch suteikė VB paramos reitingą 3, padidino kredito reitingą ilgalaikėms paskoloms užsienio valiuta nuo BB+ iki BBB-, o reitingą trumpalaikėms paskoloms užsienio valiuta padidino nuo B iki F3. Prognozė abiems reitingams – stabili. Ilgalaikio skolinimosi vietos valiuta reitingas BBB+.

1998 m. kovą pasirašyta strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Baltijos šalių bankų: Eesti Uhispank, Latvijas Unibanka ir Vilniaus banko. Gruodį bankas išleido tikslinę akcijų emisiją, kurią pasirašė strateginis investuotojas – Švedijos Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), investavęs 220,8 mln. Lt ir įsigijęs 32% banko akcijų, tapo strateginiu banko partneriu. VB akcinis kapitalas padidėjo nuo 102 mln. iki 150 mln. Lt. Šiandien SEB yra pagrindinis banko akcininkas, valdantis 98 proc. akcinio kapitalo.

1999 metais Vilniaus bankas įsigijo antrą pagal dydį Lietuvos privatų banką bei pagrindinį savo konkurentą – banką Hermis. Po susijungimo Vilniaus bankas tapo didžiausiu Lietuvos banku, kuris pagal turtą užima 39,4 proc. bankų rinkos, per 42 proc. paskolų rinkos, beveik 40 proc. visų indėlių, 50 proc. mokėjimo kortelių, 83 proc. internetinės bankininkystės bei 39 proc. lizingo rinkų (2001 m. Rugsėjo 30 d.).

2. VADOVYBĖ

Banko taryba Banko valdyba

MATS KJAER

Tarybos pirmininkas,

SEB padalinio Baltic and Poland vadovas

JULIUS NIEDVARAS

Valdybos pirmininkas – prezidentas

HARALD FLEETWOOD

SEB padalinio Baltic and Poland viceprezidentas

VYTAUTAS BUČAS

Valdybos pirmininko pavaduotojas

Finansų tarnybos direktorius

ANN KARLSSON

SEB Verslo bankininkystės tarnybos Finansų ir rizikos valdymo padalinio vadovė

AUDRIUS ŽIUGŽDA

Valdybos pirmininko pavaduotojas

Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius

AIN HANSCHMIDT

Eesti Uhispank prezidentas

RAIMONDAS KVEDARAS

Valdybos pirmininko pavaduotojas

Verslo bankininkystės ir iždo tarnybos direktorius

VIESTURIS NEIMANIS

Latvijas Unibanka prezidentas

ARTURAS FEIFERAS

Valdybos pirmininko pavaduotojas

Kredito tarnybos direktorius
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Akcininkų susirinkimas

Banko taryba
Banko valdyba
Valdybos pirmininkas – Prezidentas

Prezidento patarėjai

VB grupės vyriausiasis teisininkas
Personalo departamentas

Sekretoriatas

Komunikacijos vadovas

Vidaus audito departamentas
Specialaus kreditų administravimo departamentas Prevencijos departamentas
Mažmeninės bankininkystės tarnyba

Kredito tarnyba

Verslo bankininkystės tarnyba

Finansų tarnyba
Verslo plėtros departamentas Kredito departamentas Iždo ir finansų rinkų departamentas Rizikos valdymo departamentas

Elektroninės bankininkystės departamentas Turto vertinimo departamentas Atskaitomybės ir rizikos kontrolės departamentas Finansų ir atskaitomybės departamentas

Produktų plėtros departamentas Šalių ir finansų institucijų rizikos vertinimo skyrius Verslo klientų ir finansų institucijų departamentas IT administravimo komitetas

Mokamųjų kortelių departamentas Produktų ir struktūrinio finansavimo departamentas IT strategijos departamentas

Operacijų ir procesų administravimo departamentas Verslo operacijų ir vertybinių popierių apskaitos departamentas IT projektavimo departamentas

Filialai

Verslo plėtros skyrius IT operacijų departamentas

VB Investicijų valdymas

VB Rizikos kapitalo valdymas
VB gyvybės draudimas

VB lizingas
VB būsto kreditų ir obligacijų bankas

VB nekilnojamasis turtas
VB Vilfima
4. KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Vilniaus bankas – savo klientus aptarnauja 17 filialų ir 39 klientų aptarnavimo skyriuose visoje Lietuvoje. Bankas turi daugiau kaip 530 tūkst. klientų. Filialai suskirstyti į keturis regionus:

o Rytų Lietuvos regionas;

o Vidurio Lietuvos regionas;

o Vakarų Lietuvos regionas;

o Šiaurės Lietuvos regionas.

Vilniaus bankas – turi apie 700 bankų – korespondentų daugiau nei 70- yje pasaulio šalių, todėl gali greitai ir patikimai atlikti tiesioginius atsiskaitymus su šiais bankais bei gauti mokėjimus iš jų.

Kad būtu geresnis klientų aptarnavimas ir spartesnė bankinių paslaugų plėtra, buvo atnaujintos banko informacinės sistemos (banko modernizacijos programa BMP).Vien informacinių sistemų modernizavimui vien 2003 metais skyrė 50 mln. litų.

Prisiderinus prie ES galiojančių standartų, pasikeitė Vilniaus banko klientų sąskaitų numeriai. Sąskaitos tapo multivaliutinėmis – viena sąskaita visoms valiutoms ir litams. Modernizavus veiklą, pagreitėjo atsiskaitymai. Nepriklausomai nuo to, kuriame Vilniaus banko filiale buvo atidaryta kliento sąskaita, klientas galės naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis bet kuriame filiale ar skyriuje. Bankas tapo dar lankstesnis priimdamas klientų poreikius atitinkančius sprendimus, pagreitėjo sprendimų priėmimas. Taip pat atsirado galimybių modernių priemonių dėka mokėjimus bei atsiskaitymus banke vykdyti 24 valandas 7 dienas per savaitę.

5. PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS

Atsidarydami sąskaitas, patikėdami Vilniaus bankui savo lėšas ar santaupas, pasirenkate parankiausius lėšų laikymo, disponavimo jomis ir sąskaitų tvarkymo būdus:

 Sąskaitos ir indėliai – galite turėti sąskaitas ir indėlius litais ir užsienio valiutomis. Savo sąskaitas galite tvarkyti pasirinktame filiale, VB Internetu, VB Telebanku ar VB Linija.

 Taupymo programa – nesaugu laikyti pinigus namuose? Ateikite į Vilniaus banką, ir mes patarsime, kaip išmintingai ne tik saugoti, bet ir taupyti pinigus. Atsižvelgę į turimas lėšas ir laikotarpį, galite rinktis ne tik Jums įprastus taupymo būdus, bet ir investuoti į akcijas ar obligacijas.

 Mokamosios kortelės – šiuo metu platinamos kortelės:

Visa Electron/Maxima/Senukai kortelė

tai tarptautinė mokamoji kortelė, kuri leidžia naudotis Vilniaus banko kreditu ir suteikia nuolaidas atsiskaitant VP Market bei Senukų prekybos centras parduotuvėse.

Visa Electron kortelė

tai tarptautinė debeto kortelė, kuria galite mokėti už prekes ir paslaugas tose įmonėse, kuriose įrengti elektroniniai kortelių skaitytuvai.

Visa Electron/Statoil extra kortelė tai kortelė, jungianti dviejų kortelių Visa Electron ir Statoil extra – funkcijas.

Visa Classic kortelė tai populiariausia pasaulyje tarptautinė debeto mokėjimo kortelė, kuria naudojasi daugiau kaip 440 mln. gyventojų.

Visa Virtuon kortelė tai kortelė, naudojama atsiskaityti už prekes ar paslaugas internetinių parduotuvių sveitainėse, kai užsisakomos prekės ir paslaugos.

Visa Gold kortelė tai prestižinė tarptautinė kredito kortelė.

Visa Classic kortelė eurais tai tarptautinė debeto mokėjimo kortelė, kuria galite atsiskaityti už prekes ir paslaugas ne tik dvylikoje Europos Sąjungos šalių, bet ir visame pasaulyje.

Visa Classic Revolving kortelė tai tarptautinė kredito kortelė, kurios sąskaitoje suteikiamas tam tikro dydžio kredito limitas.

Maestro kortelė tai tarptautinė debetinė mokėjimo kortelė, kuria galite atsiskaityti 68 pasaulio valstybėse 2,8 mln. vietų.

American Express kortelė tai prestižinė kredito mokėjimo kortelė, pripažįstama visame pasaulyje ir skirta dideles pajamas turintiems asmenims.

VB banko kortelė tai kortelė, naudojama atsiskaityti ar pasiimti grynųjų pinigų Lietuvoje.

MasterCard Standard kortelė tai tarptautinė debeto mokėjimo kortelė, kuria galite atsiskaityti 272 pasaulio valstybėse 14,8 mln. vietų.

Visa Platinum ir Priority Pass kortelės tai naujausias VB ir asociacijos Visa International produktas, skirtas dideles pajamas gaunantiems klientams.

 Atsiskaitymai – Jei esate Vilniaus banko klientas, Lietuvoje ir užsienyje atsiskaityti galite ne tik mokėdami grynaisiais pinigais. Kiekvienu konkrečiu atveju galite naudotis Jums patogiausiu ir tinkamiausiu būdu atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

 Kreditai – būsto kreditas, kreditai vartojimo poreikiams tenkinti.

 Seifai – galite pasirinkti mechaninį, automatinį ar kodinį seifą vertybėms saugoti. Seifų saugyklose yra įvairių dydžių seifų, tinkamų saugoti pinigus, dokumentus, antikvarinius ir kitus vertingus ar Jums brangius daiktus.

 Valiutos – užsienio valiutų galite nusipirkti grynaisiais ir negrynaisiais pinigais. Iždo departamentas kasdien nustato ir skelbia grynųjų ir negrynųjų pinigų pirkimo ir pardavimo kainas.

 Vertybiniai popieriai – galima nusipirkti ar parduoti Vertybinių popierių per Vilniaus banką.

 Investiciniai fondai – investuoti pasaulio kapitalo rinkose galite įsigydami užsienio kolektyvinio investavimo institucijų (UKII) vertybinių popierių – SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) investicinių fondų investicinių vienetų. Vilniaus bankas platina keturių SEB investicinių fondų – SEB LUX FUND, SEB LUX EQUITY FUND, SEB LUX BOND FUND, SEB LUX SHORT BOND FUND – dešimties subfondų investicinius vienetus.

 VB Asmeninis bankas – paslaugos siūlomos klientams, kurių finansiniai poreikiai yra unikalūs ir kurie patiki bankui didelės vertės lėšas. VB Asmeninio banko paslaugos yra skiriamos finansiškai aktyviems ir dinamiškiems žmonėms bei jų šeimos nariams.

 Lizingas – galite įsigyti įvairaus kilnojamojo ir nekilnojamojo turto – lengvųjų automobilių ir sunkiojo transporto, nekilnojamojo turto, gamybos ar prekybos įrangos, biuro ar žemės ir miškų ūkio technikos.

 Gyvybės draudimas – siūlanti populiarias, kiekvieno asmens skirtingiems poreikiams pritaikytas gyvybės draudimo rūšis – rizikos ir kaupiamąjį draudimą.

 Investicijų valdymas – siūlanti populiarias, kiekvieno asmens skirtingiems poreikiams pritaikytas gyvybės draudimo rūšis – rizikos ir kaupiamąjį draudimą.

 Pensijų fondai – kad ilgai gyventi būtų gera.

 Šeimos finansų ekspertės patarimai – pranešimų seriją apie pagrindinius šeimos biudžeto tvarkymo principus: kaip suskirstyti savo šeimos pinigus, kada pradėti ruoštis vestuvėms, gauti paskolą ar pensiją, kaip suskaičiuoti savo pinigų srautus, kada ir kokiomis finansinėmis paslaugomis geriausia pasinaudoti.

6. PASLAUGOS VERSLO KLIENTAMS

Atsidarydami sąskaitas, patikėdami Vilniaus bankui savo lėšas ar santaupas, pasirenkate parankiausius lėšų laikymo, disponavimo jomis ir sąskaitų tvarkymo būdus:

 Sąskaitos ir indėliai – galite turėti sąskaitas ir indėlius litais ir užsienio valiutomis. Savo sąskaitas galite tvarkyti pasirinktame filiale, VB Internetu, VB Telebanku ar VB Linija.

 Mokėjimo kortelės – pasirinkti Jums tinkamiausias korteles arba jų derinį:

Visa Business kortelė tai tarptautinė mokamoji kortelė, skirta įmonės ar organizacijos darbuotojams

VB Banko kortelė įmonių/organizacijų atstovams šia kortele patogu apmokėti verslo kelionės išlaidas

MasterCard Business kortelė Tai Europay International mokamoji kortelė, išduodama įmonių įgaliotiems asmenims ir naudojama atsiskaityti už prekes ir paslaugas visame pasaulyje.

American Express Corporate kortelė tai prestižinė kredito mokamoji kortelė, pripažįstama visame pasaulyje ir skirta dideles pajamas turintiems asmenims
 Atsiskaitymai – Jei esate Vilniaus banko klientas, Lietuvoje ir užsienyje atsiskaityti galite ne tik mokėdami grynaisiais pinigais. Kiekvienu konkrečiu atveju galite naudotis Jums patogiausiu ir tinkamiausiu būdu atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

 Faktoringas (skolos perleidimas) – tai finansinių paslaugų visuma, kurios esmė – skolos įsipareigojimų pirkimas ir kliento piniginių reikalavimų perleidimas bankui pagal kliento pirkėjams (paslaugų gavėjams) pateiktas sąskaitas-faktūras.

 Kreditai – trumpalaikiai kreditai, trumpalaikių kreditų limitai (kredito linijos), ilgalaikiai kreditai, sąskaitos kreditavimas, garantijos ir laidavimai.

 Seifai – galite pasirinkti mechaninį, automatinį ar kodinį seifą vertybėms saugoti. Seifų saugyklose yra įvairių dydžių seifų, tinkamų saugoti pinigus, dokumentus, antikvarinius ir kitus vertingus ar Jums brangius daiktus.

 Valiutos – užsienio valiutų galite nusipirkti grynaisiais ir negrynaisiais pinigais. Iždo departamentas kasdien nustato ir skelbia grynųjų ir negrynųjų pinigų pirkimo ir pardavimo kainas.

 Vertybiniai popieriai – galima nusipirkti ar parduoti Vertybinių popierių per Vilniaus banką.

 Lizingas – galite įsigyti įvairaus kilnojamojo ir nekilnojamojo turto – lengvųjų automobilių ir sunkiojo transporto, nekilnojamojo turto, gamybos ar prekybos įrangos, biuro ar žemės ir miškų ūkio technikos.

 Gyvybės draudimas – siūlanti populiarias, kiekvieno asmens skirtingiems poreikiams pritaikytas gyvybės draudimo rūšis – rizikos ir kaupiamąjį draudimą.

 Investicijų valdymas – siūlanti populiarias, kiekvieno asmens skirtingiems poreikiams pritaikytas gyvybės draudimo rūšis – rizikos ir kaupiamąjį draudimą.

 Rizikos kapitalas – investuoja į tokią įmonę pirkdamas naujai išleidžiamų akcijų emisijas arba įsigydamas akcijų iš esamų savininkų. Investavus, siekiama ne tik finansuoti, bet ir dalyvauti valdant įmonę: teikiamos finansinės konsultacijos, ieškoma tiekėjų, pirkėjų ar partnerių.

 Verslo konsultacijos – teikiamos konsultacijos yra orientuojamos į investicijų projektus, kurių paskirtis – nustatyti verslo vertę ir ją realizuoti.

7. E.BANKININKYSTĖ

Būdamas vienas iš Lietuvos bankų rinkos lyderių, Vilniaus bankas aktyviai skatina finansinių paslaugų pažangą ir rūpinasi savo klientais. Modernios atsiskaitymo priemonės ir e. paslaugos nuolat populiarėja, todėl dar daugiau dėmesio skiriame duomenų saugumui.

 VB Internetas – tai Vilniaus banko (toliau – Bankas) paslaugų teikimo internetu elektroninė sistema fiziniams ir juridiniams asmenims . Sistema galima naudotis visą parą.

 VB Telebankas – tai Vilniaus banko paslaugų teikimo juridiniams asmenims elektroninė sistema, prie kurios galima prisijungti visą parą.

 Partner Proxy – sistema Partner Proxy užtikrina saugią prieigą prie verslo partnerių elektroninio verslo paslaugų sistema VB Internetas.

 VB Linija – tai Vilniaus banko paslaugų teikimo trumpuoju telefono numeriu 1528 sistema fiziniams ir juridiniams asmenims .

 VB Mobilinija – tai Vilniaus banko žinučių (SMS) sistema mobiliuosius telefonus turintiems fiziniams ir juridiniams asmenims .

 VB Makleris – tai naujas būdas pačiam tvarkyti savo investicijas! Kurie investuoja arba ketina investuoti į akcijas, taupymo lakštus, investicinius fondus.

8. FINANSINIS ĮVERTINIMAS

a. 2003 METAI

Vilniaus banko grupės 2003 metais uždirbtas grynasis pelnas, apskaičiuotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, buvo 132,3 mln. litų arba 4,6 proc. didesnis negu 2002 metais. Tai didžiausias iš visų Lietuvos bankų iki šiol per metus gautas pelnas.

2003 metais visos grupės turtas padidėjo 29,1 proc. arba 1,9 mlrd. litų – iki 8,575 mlrd. litų.

Pernai grupės būsto kreditų portfelis padidėjo net 88 proc. – iki 613 mln. litų. Vartojimo kreditų portfelis 2003 metais padidėjo nuo 36,5 iki 64,3 mln . litų arba 76 procentais. Bendras banko grupės kreditų portfelis per metus beveik padvigubėjo ir metų pabaigoje buvo 4,8 mlrd. litų – tai sudarė daugiau kaip 40 proc. visų šalies bankų kreditų rinkos.

2003 metų pabaigoje bankas užėmė net 45,1 proc. Lietuvos bankų įmonių indėlių ir beveik trečdalį – 29,3 proc. – individualių klientų indėlių rinkos. Vilniaus bankas 2003 metais savo individualių klientų skaičių padidino net 23 proc. – iki 414 tūkstančių.

b. 2004 METAI

Skandinavijos SEB bankų grupei priklausanti Vilniaus banko grupė per pirmus tris šių metų ketvirčius uždirbo beveik 16 proc. daugiau grynojo pelno nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – 97,7 mln. litų. Grupės gaunamas pelnas prieš pelno mokestį per devynis šių metų mėnesius padidėjo net ketvirtadaliu.

Gerus finansinius Vilniaus banko grupės veiklos rezultatus pirmiausiai lėmė sparti kreditavimo paslaugų plėtra: klientams suteiktų būsto kreditų portfelis per tris šių metų ketvirčius padidėjo net 47 procentais. Rugsėjo pabaigoje Vilniaus banko grupės klientai būstui įsigyti buvo pasiskolinę 901,2 mln. litų. Per pirmus devynis šių metų mėnesius 16 proc. – iki 5,5 mlrd. litų – padidėjo ir visų grupės klientams suteiktų kreditų grynoji vertė.

Šiemet toliau stabiliai daugėjo ir banko klientų indėlių. Per tris 2004 metų ketvirčius Vilniaus banke laikomų indėlių suma padidėjo beveik 14 procentų. Trečiojo ketvirčio pabaigoje indėlių portfelis viršijo 5,5 mlrd. litų.

Vilniaus banko grupės grynosios palūkanų pajamos po atidėjinių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo per 20 proc. – iki 182,2 mln. litų.

Vilniaus banko grupės turtas nuo šių metų pradžios padidėjo 13 proc. ir rugsėjo pabaigoje jo vertė buvo 9,7 mlrd. litų. Banko akcininkų nuosavybė per devynis 2004 metų mėnesius padidėjo dešimtadaliu ir viršijo 1 milijardą litų.

NAUDOTA LITERATŪRA
1. Ivaškevičius D., Sakalas a., 1997 : „Bankų vadyba“, Kaunas.

2. http://www.vb.

Rašykite komentarą

-->