Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vidiniai asmenybiniai konfliktai

Autorius: Elena

Turinys
1. Įžanga……………………………………………………………………………………………………2psl

2. Paauglių statuso įtaka jų asmenybės formavimuisi………………………………………3psl

3. Savižudybių skaičiumi garsėjančia Lietuva susidomėjo BBC televizija…………7psl

4. Ankstyvoji vaikystė…………………………………………………………………………………8psl

5. Žaidimo prigimtis ir funkcijos…………………………………………………………………..8psl

6. Asmenybę nulemiantys vidiniai veiksniai………………………………………………….10psl

7. Išvada………………………………………………………………………………………………….11psl

8. Naudota literatūra………………………………………………………………………………….12psl

Įžanga
Kiekviena gyva būtybė gimsta individu. Jis turi tam tikrą biologiškai paveldėtą genotipą. Kiekvienas ya skirtingas išvaizda, taip pat skiriamės kartu psichologinėmis savybėmis (charakteriu, temperementu, elgesiu ir gebėjimais).

Šie psichiniai skirtumai tarp individų padaro mus individualybėmis. Asmenybės sąvoka taikoma tik žmogui. Taikoma ne bet kokiam žmogui, bet pasiekusiam tam tikrą išsivystymo lygį. Žmogui, kuris pradeda suprasti ir išgyventi save, sąvąjį „Aš“, kaip vientisą ir skirtingą nuo kitų žmonių. Kaip vystosi asmenybė. Pagal lenkų profesorių Blažovič, yra 2 besiformuojančios asmenybės kriterijai:

a) žmogų galima laikyti asmenybe, jeigu jo motyvuose yra hierarchija.

b)Sąmoningas elgesys

Kitas psichologas Leontjevas teigė, kad asmenybė gimsta 2 kartus:

a)pirmąkart ikimokykliniam amžiuje

b)antrą kartą paauglystėje

Todėl mes šiame referate bandysime vadovautis Leontjevo nuomone ir nagrinėti vidinius asmenybinius konfliktus, nes paauglystės amžiuje asmenybei iškyla daug kritinių klausimų, vidinių nesutarimų su savimi. Šiame referate bandysime panagrinėti priežastis, įtakojančias mokinių vidinį gyvenimą, sukeliančias vidinius konfliktus.

Paauglių statuso įtaka jų asmenybės formavimuisi

Draugystė – pats reikalingiausias dalykas gyvenime, nes niekas nepanorės gyventi be draugų , net jei turėtų visas kitas gėrybes.

A r i s t o t e l i s

Socialinėje psichologijoje didžiulis dėmesys yra skiriamas paauglystės amžiaus tarpsniui. Šį laikotarpį nagrinėjo daug pasaulio ir Lietuvos psichologų: Z. Froidas, K.Jungas, C.Rodžersas, R.Campbell, J.Kolominskis, G.Navaitis, R.Želvys, A.Jacikiavičius, A.Suslavičius ir kt. Jie nurodo, kad nuo bendravimo su bendraamžiais sėkmės priklauso paauglio asmenybės vystymasis. Anot V.J.Černiaus, rimtas bendravimas prasideda vaikui pradėjus lankyti mokyklą, o sugebėjimas bendrauti išvystomas nuo devynerių ar dešimties metų. Jo nuomone nuo dvylikos-aštuoniolikos metų vyksta didžiausias mokymasis bendrauti emocinėje ir socialinėje srityje ir mažesnis – intelektualinėje.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->