Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vidinė verslo aplinka

Autorius: Aurimas

Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai tiesiogiai susiję su verslininko galimybėmis, tai yra vartotojai, tarpininkai, konkurentai, darbo ištekliai ir pan. Kiekvienas vartotojas skiriasi savo skoniu charakteriu norais ir įpročiais.

Tik išanalizavus vartotojo poreikius galima pateikti jam tai, ko jis nori, ką gali įvertinti ir ką gali apmokėti. Svarbu yra įvertinti, kas nulemia vartotojo pasirinkimas: kaina kokybė tiekimo terminai, aptarnavimas, asmeniniai kontaktai, politiniai įsitikinimai.

Kitas vidinis verslo aplinkos veiksnys – konkurentai. Dažnai konkurentai lemia kokia produkcija gaminti ir kokia kaina parduoti. Konkurencija vyksta ne tik dėl vartotojo, bet ir dėl darbo išteklių, medžiagų, kapitalo ir teisės taikyti technikos naujoves. Nuo konkurencijos lygio priklauso verslininko darbo sąlygos, santykiai su pavaldiniais, darbo užmokestis. Kiekvienas verslininkas turi būti gerai susipažinęs su savo konkurentais turi pasimokyti iš jų, tada jis galės nuspręsti kiek turi kainuoti jo produkcija.

Dar vienas vidinis verslo veiksnys yra tiekėjai. Jų pasirinkimas yra rizikingas veiksmas, todėl prieš juos pasirenkant juos reikia ištirti.

Šio metu įmonė kurioje aš dirbu,jau įsitvirtinusi netik Lietuvoje,bet ir Latvijoje,Estijoje ir apima Kaliningrado sritį. Visi mes vienaip ar kitaip susiję su pasaulio ekonomika. Tačiau su pasaulio ekonomika esame susiję ne vien kaip užsieninių prekių ir paslaugų vartotojai. Pasaulio ekonomika apima visus žmonių, verslo ir valstybių tarpusavio santykius, kurie peržengia valstybių sienas, kartais net ir neteisėtai. Pasaulio ekonomikos kriterijais vadovaudamiesi, siekiame tam tikrų politikos ar ekologijos tikslų. Apskritai visa, kas peržengia valstybių sienas – paslaugos, prekės arba pervesti pinigai – sudaro pasaulio ekonomikos dalį. Maisto produktų importas, automobilių eksportas, investicijos užsienyje, net paslaugos, kaip antai: kino filmai ar turizmas – tai kiekvienos šalies įnašas į pasaulio ekonomikos veiklą.

Įmonės valdymas

Įmonėje yra toks funkcinis valdymo paskirstymas:

a) direktoriaus funkcijos:

• darbas su personalu,

• marketingas,

• gamybos planavimas,

• veiklos kontrolė;

b) buhalterio funkcijos: operatyvinė ir periodinė buhalterinė apskaita.

c) pamainos menedžerio funkcijos: žaliavų poreikio skaičiavimas ir užsakymų pateikimas, gamyba, atadargų saugojimas ir apskaita, paslaugų tiekimo kokybės kontrolė.

UAB New Vision Baltija produkcija ir paslaugos ir paslaugos yra skiriamos miesto ir nuolatinių gyventojų greitam, kokybiškam ir gana nebrangiam aptarnavimui.

Konkurencija

Reikia įvertinti konkurencinės aplinkos poveikį verslui yra išskiriami trys konkurencijos tipai:

Rūšinė konkurencija – tai konkurencija tarp tos pačios rūšies gaminių;

Funkcinė konkurencija – tai konkurencija, kuomet konkuruoja skirtingos prekės tenkinančios tą patį poreikį;

Komercinė konkurencija – k Įmonės išorinė aplinka

Tai nuo verslininko nepriklausanti aplinka, tai yra gamtos aplinka, politinė – teisinė aplinka, ekonominė aplinka, konkurencinė aplinka, technologinė aplinka, socialinė – kultūrinė aplinka ir pan. Pati svarbiausia išorinė verslo aplinka yra gamta. Tiktai ji gali aprūpinti žaliavomis, o jos ištekliai yra riboti.

Įmonės teisinė aplinka

Kita svarbi išorinė verslo aplinka yra politinė teisė. Verslininkas turi reaguoti į vyriausybės nutarimus, juridinius aktus, kurie skirstomi į:

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->