Studijoms.lt

Referatai, konspektai

VĮ “Panevėžio regiono keliai” Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra

Autorius: Audrius

TURINYS
ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. ĮMONĖS PRISTATYMAS………………………………………………………………………………………………..4

1.1 ISTORIJA…………………………………………………………………………………………………..4

1.2 APIE ĮMONĘ………………………………………………………………………………………………5

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ SANDARA……………………………………………………………………………5

2.1 GAMYBINĖ POSISTEMĖ……………………………………………………………………………5

2.2 KOMERCINĖ POSISTEMĖ………………………………………………………………………….5

2.3 EKONOMINĖ POSISTEMĖ…………………………………………………………………………6

2.4 TECHNINĖ-TECHNOLOGINĖ POSISTEMĖ………………………………………………..6

2.5 SOCIALINĖ POSISTEMĖ……………………………………………………………………………7

3. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA…………………………………………………………………..7

3.1 VĮ “PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI” VALDYMO STRUKTŪRA………………..7

3.2 DARBUOTOJAI………………………………………………………………………………………….9

3.3 VALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SANDARA……………………………………….10

VĮ “PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI” VEIKLOS TOBULINIMO PASIŪLYMAI………………….10

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………….12

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->