Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Verslo plano rengimas

Autorius: Arvydas

Verslo plano esmė ir reikšmė
Verslo planas yra dokumentas, leidžiantis pagrįsti verslo idėją, atsižvelgiant į vykstančias aplinkoje permainas; tai projektavimo ir pagrindimo priemonė, sauganti įmonę nuo neefektyvios veiklos.

Verslo planas – tai smulkus, aiškiai struktūrizuotas ir rūpestingai paruoštas dokumentas, aprašantis, ko siekia įmonė, kaip ji ketina pasiekti užsibrėžtų tikslų ir kaip ji atrodys pasiekusi šiuos tikslus. Verslo planas yra didelis technologinių bei finansinių dokumentų, analizių bei skaičiavimų sąvadas, kuriuo įgyvendinama verslo idėja ir strategija. Tai patogi, plačiai paplitusi potencialių investitorių supažindinimo su projektu, kuriame jiems siūloma dalyvauti, forma.

Kuo naudingas verslo planas verslininkams?

1. Būsimąsias veiklos klaidas ir trūkumus geriau pastebėti rašant negu patirti praktiškai.

2. Pradėdamas veiklą, verslininkas jausis daug tvirčiau, jei pats sudarys savo verslo planą.

3. Verslo planas tiksliai parodys, kiek, kam, kada ir kuriam laikotarpiui reikia pinigų.

4. Verslo planas padės greitai ir suprantamai paaiškinti ketinimus bankininkams, investitoriams, partneriams.

5. Be verslo plano verslininkas negaus jokios paskolos, nebent iš savo giminaičių ar gerų draugų.
Praktikoje žinomi veikiančių įmonių ir naujai besikuriančių įmonių verslo planai.

Vadovams verslo planas padeda geriau suvokti idėją, sudaryti kvalifikuotą komandą idėjai realizuoti, pagrįsti ir gauti pinigines paskolas ir pan. Turto savininkams verslo planas padeda įvertinti paties verslo gyvybingumą ir perspektyvumą, apskaičiuoti reikalingas lėšas priimtiems sprendimams įgyvendinti ir pan. Finansuotojui parodo sumanymo pajėgumą padengti paskolą ir duoti pelną, supažindina su kritiškomis sumanymo pusėmis ir leidžia išvengti netikėtų problemų, leidžia įvertinti individualius verslininko sugebėjimus planuoti ir valdyti ir pan.

Parengti verslo planai atspindi įmonės veiklą tam tikru laikotarpiu. Tačiau jie yra trumpalaikiai, greitai besikeičiantys. Daugelis kompanijų užsienyje verslo planus rengia vieneriems metams. Kai įmonės veikla netolygi, sezoninė, priklauso nuo žaliavų, gaminamų produktų ar vartotojų specifiškumo, verslo planas detalizuojamas visiems 12 mėnesių. Kitos įmonės rengia detalius pirmųjų metų planus, o kitus 3 – 4 metus mažiau konkretizuoja. Retais atvejais verslo planai rengiami 5 ir daugiau metų. Užsienio firmų patirtis rodo, kad verslo planų rengimas – tai procesas, kuris niekada nenutrūksta, t.y. nuolat atnaujinami duomenys.
Verslui, reikalaujančiam didelių investicinių sąnaudų, visų turimų išteklių, bei sudėtingų technologinių sprendimų, rengiamas vadinamasis investicinis projektas. Tokio verslo sąnaudos paprastai padengiamos per ilgesnį laiką. Jo esmė tokia pat kaip ir verslo plano, tačiau ir struktūra, ir sudėtingumas bus kiti.
Verslo plano nauda

Verslo plano nauda pačiam verslininkui. Jau parašytas verslo planas bei pats plano rašymo procesas turi keleriopą naudą. Viskas gerai, kai yra geras sumanymas ir galima pradėti rašyti verslo planą. Tačiau idėjos gali ir nebūti, arba ji gali būti neaiškiai suformuluota. Idėją galima nusipirkti, “pasiskolinti”. Gali būti ne viena, o kelios idėjos. Vienas iš verslo plano privalumų yra tas, kad įmanoma ekonomiškai pagrįsti arba iš vis atmesti sumanymą. Lėšos, laikas ir darbas, paaukoti verslo plano ruošimui, naudos teiks daugiau, negu bandymas įgyvendinti nepatikrintą, nors ir patrauklią, idėją, ar sumanymo keitimas pradėjus veikti.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->