Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Verslo planas

Autorius: Erikas

1. Įmonės rekvizitai
Įmonės rūšis UAB

Įmonės pavadinimas „Foris“

Įmonės savininkai: Jolita Beliūnaitė ir Andrius Ževžikovas

Darbuotojų skaičius: 7

Įmonės veikla: Paslaugų tiekimas, prekyba

Adresas: Savanorių pr. 187, Kaunas

Telefonas: 837 – 554052

Bankas AB „ Vilniaus bankas“

Atsiskaitomoji sąskaita: 8943852133777811

Įmonės kodas: 7744389

Įstatinis kapitalas: 1150000
1.1. Verslo aprašymas

Aš Jolita Beliūnaitė mokinuosi „Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykloje“ įmonių komersanto specialybę.

Kadangi ši specialybė yra artimai susijusi su verslo kūrimu, todėl nusprendžiau save išbandyti šioje srityje, nes tam yra palankios sąlygos. Gavau iš senelių palikimą 650000 litų. Todėl nusprendžiau įkurti UAB „FORIS“

Kadangi šių pinigų neužteko, todėl nutariau į partnerius priimti neužtenka, todėl nutariau į partnerius priimti Andrių Ževžikovą kurio įnašas 500000 litų ir įstatinis kapitalas sudarys 1150000 litų.

Mūsų įmonė apsiims prekyba degalais. Kylant ekonomikai gerėja pragyvenimo lygis, tuo pačiu didėja mašinų srautas, todėl ši verslo šaka klesti. Žinodama, kad toks verslas klesti, pati pabandžiau šiuo verslu užsiimti.

Buvo perpirkta bankrutuojanti Lietuvos kuro degalinė savanorių prospekte. Manau tai yra patogi vieta, nes ten didelis eismas, patogus privažiavimas.

1.2. Įmonės tikslai

• Sudaryti saugias sąlygas klientams

• Geras sąlygas darbuotojams

• Gauti pelną

• Įsitvirtinti rinkoje

• Išsilaikyti konkurencinėje kovoje

• Suteikti darbo vietas

1.3. Atliktų darbų grafikas
1) Darbai: Atlikimo terminas

a) Seno pastato remontavimas: Atlikti iki 2006 gruodžio 20 dienos

b) Baigiamieji darbai: Atlikti iki 2006 gruodžio 24 dienos

c) Degalinės atidarymas: Atlikti iki 2007 kovo 1 dienos

2. Marketingo planas
2.1 Aplinkos analizė
2.1.1 Makroekonominė aplinka

Lietuvos makroaplinką apibūdina tokie svarbūs rodikliai kaip šalies bendrasis vidaus produktas, pirkėjų pajamos, kaupimo lygis, kredito gavimo galimybės. Šių rodiklių pakyčius nulemia ekonomikos plėtra, informacija, nedarbas. Infliacija šiuo metu Lietuvoje yra 6 %.

Planuojama, kad ateinančiais metais Lietuvos ekonominiai rodikliai augs, o tai leidžia daryti prielaidą, kad bus galima sėkmingai vystyti verslą.

Mažėjant nedarbui, didėjant gyventojų pajamoms, Lietuvoje atsiras vis daugiau pasiturinčių žmonių, kurie norės įsigyti savo transporto priemonę, tuo pačiu bus didesnė paklausa degalams. Be to kiekvienais metais daugėjo užsieniečių- vokiečių, lenkų, skandinavų, rusų, kurių pajamos bus didesnės ir kurie norės turėti savo nuosavą transporto priemonę. Mūsų įmonė naudosis lanksčia apmokėjimo sistema. Mūsų nuolatiniams lankytojams bus išduodamos nuolaidų kortelės.
2.2 Rinkos galimybių analizė
2.2.1. Potencialūs vartotojai

UAB „Foris“ įsikūrus savanorių pr., judriausioje gatvėje. Potencialūs vartotojai bus nuo 18 metų iki net pensinio amžiaus žmonių.

Sėkminga verslo paslaptis- vartotojų paklausa. Į UAB „Foris“ gyvavimą pateisina tik sugebėjimas įmonės veiklos paslaugai rasti vartotojų. Kiekvienas jų skiriasi savo charakteriu, skoniu, norais ir įpročiais. Tik išanalizavus vartotojo poreikius galima pateikti jam tai ko jis nori, ką gali įvertinti ir apmokėti. Vartotojai nusprendžia kokias paslaugos jiems reikalingos, todėl nuo vartotojų sprendimų priklauso ir įmonės veiklos rezultatai. Norėdami maksimaliai tenkinti klientų norus, pateikiam aukšto lygio aptarnavimą.

2.2.2. Potencialūs konkurentai
Kaune yra platus benzino kolonėlių pasirinkimas. Ir kiekvienas vairuojantis žmogus renkasi kur pigiau ir patogiau privažiuoti. Daugelis jų turi nuolaidų korteles su kuriomis gali atsiskaityti tam tikrose degalinėse pigiau ir tai vertinau daug žmonių.

Šiuolaikinėje ekonomikoje būdinga aštri konkurencinė kova, todėl būtina žinoti svarbiausius konkurentus ir jų pasiekimus.

UAB „Foris“ yra pavojingas konkurentas, nes jis turės puikų aptarnavimą, gerą įrangą palyginus su kitom panašiom profilio įmonėm.

Taigi pagrindinis šios įmonės konkurencinis pranašumas- geras malonus aptarnavimas, gera reklama ir puiki vieta.

PONTENCIALŪS KONKURENTAI
Eil. Nr. Įmonė Vieta Kaina

( Lt ) Papildomos paslaugos Vartotojai

1 Nesste Savanoriuų 63 92

95

98

D

Dujos Plovykla

Parduotuvė

Kavinė nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių

2 Statoil Savanorių 298 92

95

98

D

Dujos Plovykla

Parduotuvė

Kavinė nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių

3 Foris Savanoriu 187 92

95

98

D

Dujos Parduotuvė

Kavinė

Patogi aikštelė privažiavimui

Nuolaidų kortelės nuo 18 – iki pensinio amžius žmonių
2.2.3. Kainos. Jų nustatymas.

Nustatytas kainų tikslas- padengti išlaidas ir gauti pelną. Tuo tikslu apskaičiuojama paslaugų savikaina, kuri garantuoja išlaidų padengima, o pridėtas antkainis 15%,antkainis garantuoja pelną. Kadangi įmonė „Foris“ yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtoja, todėl prie paslaugų kainos pridedamas dar 18% PVM (pridėtinės vertės mokestis).

Norint apskaičiuoti paslaugų kainas pirmiausiai reikia apskaičiuoti jų savikainą. Savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Tiesiogines išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis ir darbdavio mokėtinas 31% socialinio draudimo įmokas.

Apskaičiuota, kad per 2006 metus įmonės tiesioginės išlaidas sudarys 254640 litų.

Netiesiogines išlaidas sudaro: pastatas ir vidaus įranga ( ilgalaikio turto) nusidėvėjimas, elektros energija, šildymas.

Apskaičiuota, kad per 2006 metus netiesioginės išlaidos sudarys 3830 litų.

2.3 Reklama

Tam, kad pritrauktų daugiau klientu, įmonės „Foris“ savininkai naudota įvairias reklamos priemones. Dar prieš atidarant degaline, bus sukurtas internetinis puslapis. Jame patalpinta informacija apie degalinę, jos tiekiamas paslaugas, kainas. Tekstą papildo nuotraukos.

Reklaminis stendas savanoriu pr. degalinės iškaba, kuri naktį šviečia neonine šviesa, lankstinukai, televizijos reklamos, skelbimai spaudoje, patrauks ne vieno potencialaus lankytojo dėmesį.

Įmonė planuoja degalinė „Foris“ kiekvieną mėnesį skelbti respublikinėje spaudoje.
Numatomos išlaidos reklamai per 2007 metus, Lt
Reklaminės priemonės I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams

Neoninis reklamos įrengimas 4000 4000

Lankstinukai 400 400 400 400 1600

Skelbimai spaudoje 800 800 800 800 3200

Skelbimai radijuje 1400 1400 1400 1400 5600

Internetinė reklama 15600 15600

Iš viso 22200 2600 2600 2600 30000

3. Organizacinis planas

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso ir nuo jos personalo, todėl aš pati rinksiuosi savo įmonės darbuotojus. Tuomet iš anksto turėsiu apgalvoti kokių man darbuotojų reikia, kokius reikalavimus jiems kelsiu, taip pat kokius atlyginimus galiu pasiūlyti.
3.1. Svarbiausi reikalavimai priimant į alinimas

– profesinis pasirengimas

– patyrimas susijęs su kuriamu verslu

– kad darbuotojai būtų lojalūs

– kad siektų bendro tikslo

– taip pat, kad būtų remiamasi CV

3.2. Organizacinė įmonės struktūra

Būtina sudaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo struktūrą, nes tai turi didelę įtaką bendrovės veiklai, kurią gali skatinti arba stabdyti.

Taip pat įmonę reikia tobulinti.

Mūsų įmonėje veiks patriarchinė valdymo struktūra, kuriai būdingas vienvaldiškumas. Čia direktoriai atlieka visas valdymo funkcijas, skirsto pareigas ir priima sprendimus.

3.3. Įmonės valdymo struktūra
Geri darbuotojai – didžiausias įmonės turtas ir investicija. Jie lemia jos klestėjimą ir augimą, todėl vadovas neturėtų gailėti nei laiko nei lėšų darbuotojams pasirinkti, nes dažnai apmokant netinkamą darbuotoją, kuris nesugeba įsisavinti specialybės, prarandama dar daugiau lėšų, suteršiamas geras įmonės vardas, prarandami klientai.
3.4. Darbuotojų atlyginimų lentelė
Pareigos Darbuotojų skaičius Išsilavinimas Mėnesinis atlyginimas Ketvirčio atlyginimas Atlyginimo dalis metams

Buhalteris 1 Aukštasis 900 2700 10800

Dujų operatorė 2 Aukštasis 700 2100 8400

Benzino operatorė 2 Aukštasis 700 2100 8400

Kiemsargis 1 Aukštesnysis 550 1650 6600

Iš viso 2850 8550 34200

4. Finansinis planas

4.1. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai
Projekto sąnaudos Suma Lt Finansavimo šaltiniai Suma Lt

Ilgalaikiui turtui įsigyti: pastatas 600000 Nuosavas kapitalas 615000

Trumpalaikiui turtui įsigyti: patalpų įranga ( inventorius) 90000 Partnerio kapitalas 5000000

Pastato remontas 40000

Kasos aparatas

Kompiuteris

Telefono įvedimas 5770

Pinigai banke 414230

Iš viso 1150000 Iš viso 1150000
4.1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Ilgalaikis turtas Pradinė vertė (Lt) Naudojimo metai Likvidavusi vertė (8%) Nusidėvėjimo suma ( Lt) (mėnesiui) Nusidėvėjimo suma (Lt) ketvirčiui Nusidėvėjimo suma (Lt) (metinė)

Pastatas 600000 25 48000 1840 7360 22080

Kasos aparatas 4270 5 341,6 65,47 261,89 785,68

Kompiuteris 4270 5 341,6 65,47 261,89 789,68

4.1.2. Sąnaudos
Per dieną

litrais Kaina (vidutinė) Per mėnesį suma Per ketvirtį Per metus

92 2000 2,50 5000 15000 60000

95 1500 2,50 3750 11250 45000

98 2000 2,52 5040 12120 60480

D 1500 2,62 3930 11790 47160

Dujos 2000 1,75 3500 10500 42000

Iš viso 21220 63660 254640

4.1.3. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas

Per dieną

litrais Kaina (vidutinė) Per mėnesį suma Per ketvirtį Per metus

92 2000 2,91 5820 17460 69840

95 1500 2,90 4350 13050 52200

98 2000 2,96 5920 17760 71040

D 1500 3,02 4530 13590 54360

Dujos 2000 2,09 4180 12540 50160

Iš viso 24800 74400 297600

4.2. Sąnaudos inventoriui įkurti

Eil. Nr. Ilgalaikis turtas Kiekis vnt. Kaina ( vnt. Lt ) Suma ( Lt )

1 Kasos aparatas 1 1200 1200

2 Mikrobangų krosnelė 1 650 650

3 Stalas 2 80 160

4 Kėdės 4 25 100

5 Kavos aparatas 1 40 40

6 Puodeliai kavai 4-6 1,50 6-9

7 Telefonas 1 150 150

8 Vaizdo kameros 7 1000 7000

Iš viso 9306
4.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos per 2007 metus litais

Paslaugos I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)

Elektros energija 300 200 200 300 1000

Šildymas 500 150 – 500 1150

Nuotekos 120 120 120 120 480

Ryšių paslaugos 300 300 300 300 1200

Iš viso 1220 770 620 1220 3830

4.4. Veiklos sąnaudos per 2007 metus litais

Paslaugos I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)

Savininku socialinio draudimo mokestis 500 500 500 500 2000

Darbo užmokestis 8550*0,31 8550 8550 8550 34200*0,31

Socialinis draudimas 2650,5 2650,5 2650,5 2650,5 10602

Nusidėvėjimas 231,89 231,89 231,89 231,89 785,68

Kolonėlės draudimas 20000 – – – 20000

Komunalinės paslaugos 1220 700 620 1220 3830

Reklama 22200 2600 2600 2600 30000

Kitos išlaidos 100 100 100 100 400

Iš viso 55482,38 15432,39 15282,39 15887,39 101817,68

Metinė suma: 101817,68
4.5 2007 metams litais Pelno (nuostolio) ataskaita

Laikotarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Suma metams (Lt)

Realizacijos pajamos 74400 74400 74400 74400 297600

Veiklos sąnaudos 55482,39 15432,39 15432,39 15432,39 101817,68

Pelno (nuostolio) 18917,61 58967,61 59117,61 58517,61 195782,32

Pelno mokestis (15%) 2837,64 8845,14 8867,64 8777,64 29367,34

Grynasis pelnas 16379,97 50122,47 50249,97 49739,97 166414,98

Iš viso: 790984,32

4.6. Balansas
Turtas Suma Lt Nuosavybė Suma Lt

Inventorius (patalpų įranga) 94270 Įstatinis kapitalas 1150000

Pastatas 600000 Pelnas 166414,98

Nusidėvėjimas 785,68

Pastato remontas 40000

Banko sąskaitoje 581359,3

Iš viso 1316414,98 Iš viso 1316414,98

5. Ekologija
Ekologija svarbiausias verslo uždavinys, kadangi švari gamta kiekvieno žmogaus sveikatos šaltinis. Gamta jau ir taip pakankamai užteršta nuo įvairių fabrikų, atliekų ir transporto priemonių. Gamtos aplinkos saugojimas reikalauja daug pastangų, ir tai jau yra ilgą laiką neišnykstanti problema.

Įstatymai draudžia niokoti žemę, orą, skurdinti augaliją bei gyvūniją. Todėl aš kaip įmonės savininkė stengsiuosi kuo mažiau teršti aplinką įsigyjant įvairius valymo įrengimus.

6. Rizikos faktoriai

Stichinių nelaimiu rizika Tikimybinė verslo rizika Specialinės veiklos rizika

Verslo trukdymas, įsilaužimai ir vagystės, apgaulės, vadovybės klaidos, gaisrai, profesionalumo stoka, nepanaudoti pajėgumai, nelaimingi atsitikimai ir t.t.

Naudota literatūra

1. Jovaiša A. „ Kaip parengti verslo planą“, 1997 m.

2. „Mažeikių nafta“ dalis informacijos

Rašykite komentarą

-->