Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Verslo organizacijos tikslinės auditorijos

Autorius: Vaidotas

Šiandieninėje visuomenėje siekiant efektyvios komunikacijos vienas pagrindinių dalykų yra organizacijos grupių išskyrimas. Ryšių su visuomene specialistai dažnai vienaip ar kitaip siekia paveikti įvairias žmonių grupes,auditorijas,o kartais ir plačiąją visuomenę.

Pirmiausia reikia išsiaiškinti ką tiksliai reiškia žodis auditorija.

AUDITORIJA- salė, kurioje skaitomos paskaitos, pranešimai, rengiami seminarai.

Tačiau ši reikšmė netinka mums šiandien.

Tarptautinių žodžių žodyne aiškinama, kad AUDITORIJA- tai paskaitos, pranešimo, radijo ir televizijos laidų klausytojai.

Tačiau AUDITORIJA- ryšiuose su visuomene yra suprantama kaip tam tikra grupė žmonių ar organizacijų, susijusių pagal vieną požymį, veiklą, geografinę padėtį ar pan.
Nesunku pastebėti, kad kiekviena organizacija turi įvairias, skirtingas auditorijas, su kuriomis palaiko vidinę ir išorinę komunikaciją. Nekeista, kad kiekviena organizacija, turi apie 150 skirtingų auditorijų, tarp jų dažniausiai išskiriamos 9:

BENDRUOMENĖ

DARBUOTOJAI

TIEKĖJAI

POTENCIALŪS DARBUOTOJAI

INVESTUOTOJAI

PIRKĖJAI IR VARTOTOJAI

NUOMONIŲ LYDERIAI

PROFESINĖS SĄJUNGOS

ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ ATSTOVAI

BENDRUOMENĖ- ji visada priklauso nuo organizacijos pobūdžio. Net jeigu skirtingos organizacijos yra įsikūrusios toje pačioje geografinėje vietoje, beveik visada išryškėja skirtingi komunikacijos poreikiai, o neretai iškyla ir problemos.

Pvz: saugos, taršos, automobilių stovėjimo vietos ir t.t.

Susidurdama su skirtingais interesais, beveik kiekviena organizacija turi savo specifines auditorijas, nors tų auditorijų nariai gali ir sutapti.

DARBUOTOJAI.verslo organizacijose skirtumai tarp darbuotojų profesijų nėra labai ryškūs, nes vienaip ar kitaip jie išmano tą pačią specialybę, turi bendrus interesus, tikslus, siekia pelno. Tačiau etniniai ar socialiniai skirtumai gali būti labai ryškūs.

FINANSINĖS PUBLIKOS-tai ypač svarbi verslo komunikacijos organizacijos auditoria, kuriai priklauso bankai, makleriai, investuotojai, finansų ir rinkos analitikai, draudimo kompanijos. Šios grupės yra stiprus veiksnys, nulemiantis organizacijos veiklą, strategiją.

VARTOTOJAI.ši auditorija perka ir naudojasi organizacijos parduodamomis ar teikiamomis paslaugomis, todėl jai būdingi įvairių profesijų, etninių bei socialinių grupių atstovai.

NUOMONIŲ LYDERIAI-tai asmenys, galintys paveikti visuomenės nuomonę, todėl jiems priskiriami žiniasklaidos priemonių atstovai, religinių bendruomenių atstovai bei kiti viscometer gerai žinomi ir “matomi” asmenys. Nuomonių lyderiai gali būti formals, t.y. užimantys svarbias pozicijas, ir neformalūs.

FROFESINĖS SĄJUNGOS- jos vaidina ypač svarbų vaidmenį komerciniame, industriniame ir politiniame gyvenime. Tai ypač įtakinga verslo organizacijos darbuotojų grupė.

ŽINIASKLAIDA- tai paprasčiausias organizacijos būdas pasiekti tikslines auditorijas, be to, žiniasklaidos atstovai gali kontroliuoti, ką organizacijos auditorijos mato ir girdi apie organizaciją žiniasklaidoje.
Yra išskiriama keletas veiksmų, kuriuos būtina atlikti užmezgant, palaikant ir stiprinant ryšius su tikslinėmis auditorijomis:

nustatyti žmonių grupes, susijusias su verslo organizacijos programa

nustatyti prioritetus, atsižvelgiant į biudžeto ir kitų išteklių

apribojimus

parinkti žiniasklaidos ir kitas komunikacijos priemones

kurti veiksmingus ir auditorijoms priimtinus sprendimus

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->