Studijoms.lt

Referatai, konspektai

vandenilis

Autorius: Erikas

1,00794

+1

-1

H

Vandenilis

1

VANDENILIS, FIZIKINĖS BEI CHEMINĖS SAVYBĖS, GAVIMAS, NAUDOJIMAS

Vandenilis kaip Litis, Natris, Kalis, Rubidis, Cezis ir Francis yra 1A grupės elementas.

Visi 1A grupės elementai yra metalai išskyrus vandenilį. Vandenilis yra nemetalas.

Geriausiai žinomas ir labiausiai paplitęs junginys yra vanduo H O. Vandenilis – pačios lengviausios, bet gana sunkiai suskystinamos dujos.

VANDENILIO GAVIMAS

Gryno vandenilio gamtoje yra nedaug. Jį galima gauti vandens elektrolizės, anglies monoksido konversijos, metano konversijos būdu ir išskirti iš koksavimo dujų. Parenkant metodą, pirmiausia žiūrima proceso ekonomiškumo, nes azoto ir vandenilio mišinio paruošimas – pati brangiausia amoniako gamybos stadija.


VANDENS ELEKTROLIZĖ. Leidžiant nuolatinę elektros srovę panardintais į vandenį elektrodais, vanduo skyla į vandenilį ir deguonį: vandenilis skiriasi ant katodo

( neigiamo elektrodo ), Šiuo būdu gaunami labai gryni produktai, bet sunaudojama daug elektros energijos. Taip vandenilisgaunamas ten, kur pigi elektros energija. Vandenilis amoniako sintezei šiuo būdu retai kada gaunamas.

2H2O 2H2 + O2

ANGLIES MONOKSIDO KONVERSIJA. Anglies monoksido ir vandens garų mišinį leidžiant per katalizatorių ( 250-525 0C ), susidaro vandenilis ir anglies dioksidas:

CO + H2O CO2 + H2 + 20kJ (1)

Gautas vandenilis atskiriamas nuo anglies dioksido ir vartojamas amoniako sintezei. Pagrindinės žaliavos vandeniliui šiuo būdu gauti – vandens garai ir anglis.

METANO KONVERSIJA. Norint gauti vandenilį, gamtinės dujos veikiamos vandens garais ir deguonimi. Šis procesas vadinamas metano konversija. Jo metu vyksta tokios reakcijos:

CH4 + H2O CO + 3H2 – 203kJ (2)

CH4 + 1/2O2 CO + 2H2 + 36kJ (3)

Gautas anglies monoksidas toliau konvertuojamas pagal (1) reakciją. Metano konversijos (2) reakcija – grįžtamoji endoterminė. Metano konversijai reikalingą šilumą galima gauti atliekant (3) reakciją.

VANDENILIO GAVIMAS IŠ KOKSAVIMO DUJŲ. Pramonėje gana daugvandenilio išskiriama iš koksavimo dujų. Koksavimo dujos gaunamos, anglį be oro kaitinant 800-1050 0C temperatūroje. Visi komponentai, išskyrus vandenilį, verda aukštesnėje kaip – 252,6 0C temperatūroje. Atšaldžius koksavimo dujas iki – 200 0C temperatūros, visi komponentai virs skysčiu – dujinis liks tik vandenilis. Taip vandenilis išskiriamas iš koksavimo dujų.

VANDENILIO FIZIKINĖS IR FIZIOLOGINĖS SAVYBĖS

Grynas vandenilis neturi nei spalvos, nei skonio, nei kvapo ir nenuodingas. Sprogstamomis dujomis galima kvėpuoti kaip oru. Kol plaučiai būna prisipyldę sprogstamų dujų, keičiasi tik balso tembras, nes garsas vandenilyje sklinda daug greičiau negu ore. Tačiau iš rūgščių gautame vandenilyje visuomet yra šiek tiek nepaprastai nuodingų vandenilinių nemetalų

juginių. Nuo jų ir atsiranda nemalonus vandenilio, gauto iš negrynų rūgščių ir negrinųjų metalų, kvapas.

Svarbiausios vandenilio fizinės savybės išreiškiamos šiais dydžiais:

1 Molekulinis tūris, esant 00C, 760mm Hg ir 450C geografinei pl. 22,428 l

2 Tankis O2 atžvilgiu – 0,06893, oro atžvilgiu 0,06952

3 Skysto H2 tankis virimo temperatūroje 0,07

4 Kieto H2 tankis-260 0C temperatūroje 0,0762

5 Virimo temperatūra 252,80C(20,40abs)

6 Lydimosi temperatūra 259,40C (15,90abs)

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->