Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vaičiulaitis “Valentina”

Autorius: Rokas

Meilė neatsiejama nuo kančios, tai mes jau supratome perskaitę Igno Šeiniaus “Kuprelį”. “Valentinoje” dviem vienas kitą mylintiems žmonėms tenka kentėti ir būti nelaimingiems.

Pirma kartą Antanas pamatęs Valentina labai ja susižavėjo, tada jis dar nežinojo jos tikrojo vardo, todėl pavadino ją Maryte. Gerai jos nepažinodamas savo pasąmonėje jis sukūrė savo mylimosios idealą.

Susipažinęs su Valentina artimiau jo meilės jausmas sustiprėjo, bet regis Antanui mielesnis buvo patsai žodis meilė nei jo mylimoji. Bendraudamas su ja jis nejautė ypatingo pasitenkinimo, greičiau tai jį tik suglumindavo, jam labiau patiko tiesiog buti šalia ir stebėti ją, jos grožį.

Valentina savo ruožtu buvo tik neseniai įžengusi į suaugusiųjų pasaulį, jai dar buvo svetimi visi tie jausmai ir išgyvenimai. Ji buvo dar nepasiruošus tokiems nuotykiams, todėl visą laiką “sukosi” tarp dviejų pasaulių.

Gal būt viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jie taip kentėjo buvo ta, kad jie buvo per daug skirtingi. Antanas buvo nedrąsus “susitikęs Valentiną, Antanas glumsta, netenka drąsos”. Jo pokalbiuose su Valentina jaučiamas egoistiškumas, prieštaravimas, daugelis jų pokalbių paprasčiausiai privesdavo prie to, kad jie arba susipykdavo, arba nebenorėdavo kalbėtis vienas su kitu. Valentina savo ruožtu buvo atsargi, uždara, turėjo atsakomybės jausmą, jos sielos pasaulis buvo visiems uždaras, be to ji labai mylėjo savo tėvus ir artimuosius. Taigi jų nelaimės priežastis buvo jie patys, nors didelę įtaką turėjo ir artimųjų poveikis, ypatingai tėvų.

Kalbant apie tėvus. Valentinos tėvai buvo įsiskolinę vienam inžinieriui ir todėl Valentina jau buvo jam pažadėta, o ir ji pati jautė, kad neturėtų apvilti tėvų. Pasijutęs įžeistas Antanas kurį laiką ignoravo Valentiną. Jo tarti žodžiai dar labiau pastūmėjo ją į kito rankas “geriau matysiu tave karste, nei su juo”.

Valentinai buvo sunku pasirinkti. Su Antanu ji niekaip negalėjo rasti bendros kalbos, inžinierius buvo jos pirmoji meilė, dėl nežinomų priežasčių deja taip pat nenusisekusi, todėl nežinodama ką daryti, tikėdamasi rasti bent akimirka ramybės ji keliaudavo pas savo seserį į Vienuolyną.

Deja Valentinos pasirinkimas apvylė ne tik Antaną ir inžinierių, bet ir jos tėvus, nusprendusi stoti į vienuolyną ji nusprendė daugiau nebedraskyti sau sielos ir sulaukti ramybės dievo prieglobstyje. Gal būt jei jai nebūtų reikėję daryti tokių skubotų sprendimų, jos gyvenimas būtų baigęsis ne taip dramatiškai.

Rašykite komentarą

-->