Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vadybos samprata

Autorius: Aurimas

11. VADYBA /VALDYMO SAMPRATA

Vadyba –tai mokslas apie valdimą. Vadyba –procesas, skirtas norimam ir nustatytam tikslui pasiekti. Valdymo funkcijas sudaro: tikslų nustatymas, sprendimų parengimas, planavimas, organizavimas, motyvavimas, kontrolė ir t.t. Dar vadybą galima įvardinti kaip vadovo numatytų tikslų siekimą pavaldinių pastangomis. Valdymas –tai informacinis procesas kurio metu vyksta sprendimų priemimo, parengimo ir jų įgyvendinimo organizavimas. Tai gi valdymas yra organizuojantis darbą procesas siekiant nustatyto tikslo pagal iš anksto parengtą planą. Tai procesas būdingas grupinei veiklai. Vadovavimas –tai viena iš valdymo funkcijųTai individualaus tiesioginio ryšio palaikymas su pavaldiniais. Vadovas- tai darbuotojas turintys bent vieną pavaldinį, o pavaldinys, turintis bent vieną vadovą. Valdymo funkcijos: organizavimas (išteklių pasiskirstymas darbo įvykdymui), prognozavimas, motyvavimas, kontrolė, planavimas, tvarkymas. Srendimo priėmimas – informacijos apdorojimo procesas.


2. VADYBOS MOKSLO RAIDA

Pirmosios valdymo mokslo užuominos randamos Aristotelio, Sokrato, Platono veikaluose. 20 amžiaus pradžioje valdymas suformuluotas kaip mokslas. Vadybos pradininkais laikomi: Teiloras (amerikietis) ir Fajolis (prancūzas),o vėliau jų mintis tobulino Fordas ir Emersonas. Jų teorija rėmėsi žmonių fizinių galimybių panaudojimu. Tai buvo techninė – fiziologinė teorija (Teiloro). Pirmasis mokslines idėjas savo knygoje „Įmonių valdymas“ išdėstė Teiloras. Klasikinės mokyklos atstovais laikomi Teiloras ir Fajolis. Lietuvoje šių idėjų propoguotoju buvo Šimkus. 1935m. prasidėjo naujasis vadybos etapas, kai į Lietuvą grįžo pasaulinės reikšmės teoretikas Graičiūnas. Nuo 1938m. vadyba buvo pradėta dėstyti aukštosiose mokyklose.

Pagrindinė vadybos teorija yra klasikinė. Ši teorija daro įtaką ir šiuolaikinėms valdymo teorijų kryptims. Šią teoriją plėtojo Teiloras, Emersonas, Fajolis.Jos pagrindas yra, kad darbuotojui būtų kuo paprasčiau atlikti užduotį, tačiau darbo kiekį padidinti iki maksimumo, bet už atliktą darbą darbuotojui mokėti maksimalų atlyginimą.

Pagrindiniai Teiloro teorijos valdymo principai: 1. Pakeisti tradicinius darbo metodus moksliniais tyrimais parenkant efektyviausią elementą. 2. Parinkti fiziškai stiprius darbininkus labiausiai tinkančius konkrečiam darbui. 3. Nustatyti ryšį tarp užduoties dydžio, kokybės ir atlygio. 4. Atskirti vadovavimo ir atsakomybės funkcijas nuo tiesioginio darbo vykdymo.

Emersono teorijos valdymo principai: 1.Aiškus tikslų formulavimas. 2.Tikslų iškėlimas. 3.Kompetetingas patariamasis organas gali būti kolegialus. 4.Drausmė. 5.Teisingai elgtis su pavaldiniais. 6.Apskaita. 7.Funkcijų ir darbų pasiskirstymas. 8.Normos ir tvarkaraščiai. 9.Sąlygų geram rezultatui pasiekti sudarymas. 10.Rašytinės darbo instrukcijos. 11.Atlyginimas už darbą. 12.Operacijų ir darbų normavimas.

3. KLASIKINĖS ADMINISTRAVIMO TEORIJOS

Klasikinės vadybos teorija išskiria šiuos momentus: *Sektorio ir padalinių sudarymas. Grupė dirbančiųjų asmenų kuriomis vadovauja vadovas. Sektoriai yra grupuojami į padalinius, o padaliniai yra grupuojami taip: a) kontrolės diapazonas –reikalauja neskirti vadovui per daug pavaldinių; b) apimties ekonomija – panašių darbų apjungimas; c) koordinavimas –kuo geresnis koordinavimas, tuo geresnė darbuotojų sąveika siekiant įmonės tikslų; d) darbų turinyje –kuo darbas svarbesnis, tuo aukštesnio rango vadovas jį turi koordinuoti. * Įgaliojimų perdavimas. Jei įmonė didelė vienas vadovas nepajėgus atlikti visas funkcijas, todėl dalį privalo perduoti kitam. * Atsakomybės nustatymas. Kiekvieno vadovo atsakomybės yra apibrėžtos nuostatomis ir pareiginėmis instrukcijomis.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->