Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vadybos kursinis darbas

Autorius: Miroslavas

TURINYS

SANTRAUKA 3

ĮVADAS 4

1. TYRIMO OBJEKTO IR INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA 5

2. METODOLOGINĖ DALIS 7

2.1 Planavimas 7

2.2 Darbo proceso organizavimas 8

2.3 Personalo valdymas 9

2.3.1 Personalo planavimas 9

2.3.2 Atranka 10

2.3.3 Įdarbinimas 11

2.3.4 Atlyginimas už darbą 11

2.4 Vadovavimas ir įtakojimas 12

2.5 Kontrolė 13

3. PRAKTINĖ – TIRIAMOJI DALIS 15

3.1 Planavimo analizė 15

3.2 Darbo proceso organizavimo analizė 16


3.3 Personalo planavimas ir atranka 17

3.4 Įdarbinimas ir atlyginimas už darbą 18

3.5 Vadovavimas ir įtakojimas 19

3.6 Kontrolė 21

IŠVADOS IR PASIŪLIMAI 23

NAUDOTA LITERATŪRA 25


SANTRAUKA

Daugeli moksleivių baigę vidurinę ar pagrindinę mokyklą tęsia mokslus toliau. Siekia kuo geresnį ir aukštesnį išsilavinimą. Tokiu būdu tenka išvykti į kita miestą ir ieškoti gyvenamosios vietos. Dauguma studentų, kurie neturi giminių ar pažįstamų, kurie galėtu apgyvendinti, dažniausia pasirenka bendrabutį, nes tai yra pigiausia ir kartais patogiausia išeitis, nes kai kurie bendrabučiai yra prie pat mokymosi įstaigų. Vienas iš tokių bendrabučių yra KVTK priklausantis padalinys, kuris yra prie pat šios kolegijos. Šiame darbe išanalizuota kaip bendrabutyje vykdomas darbo proceso organizavimas, planavimo ypatumai, koks yra personalo valdymas, kontrolė, taip pat atskleista bendrabučio valdytojos valdymo bruožai ir jos įtaka personalui bei bendrabučio veiklai.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti kaip bendrabutyje vykdomas planavimas bei darbo proceso organizavimas, įvertinti ir išnagrinėti kaip ir koks bendrabutyje yra personalo valdymas, kaip atliekama kontrolė, išnagrinėti valdytojos vadovavimo stilių ir įtaką personalui. Siekiant efektyvesnės vadybos sistemų analizės, darbo metu bus analizuojama literatūrinė vadybos informacija, ir ji pritaikyta praktinėje – tiriamojoje dalyje.

Analizės metu keliami uždviniai:

• Išanalizuoti kaip vykdomas planavimas, darbo proceso organizavimas;

• Išanalizuoti ir įvertinti personalo vadovo valdymo tipą, jo įtaką personalui;

• Išnagrinėti kaip bendrabutyje vykdoma kontrolė.

Bendrabučio vadybos sistemų analizė bus sisteminama į atskiras dalis. Taip bus daug lengviau ir išsamiau įsigilinti į pačia esmę, pateikti sistemingą ir konkrečia informaciją.

Darbas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais, kurie turėtų trumpai nusakyti bendrabučio esminius ypatumus, bei padėti susidaryti nuomonę apie bendrabutyje esančią padėti.


ĮVADAS


Didžioji dalis studentų baigę vidurinę ar pagrindinę mokyklą tęsia mokslus toliau. Dažniausiai išvyksta į kitus miestus studijuoti ir susiduria su problema kur gyventi. Vieni numuojasi butus, kiti renkasi gyvenimą bendrabutyje. Kadangi aš atvykdama studijuoti į Klaipėdą pasirinkau gyventi bendrabutyje, panorau išsamiau susipažinti su bendrabučio veikla.

Tikslas – teoriškai ir praktiškai išanalizuoti planavimo ypatumus, nustatyti kokiais būdais vykdomas personalo organizavimas, įvertinti vadovavimą ir vadovo įtakojimą personalui, taip pat atskleisti kaip vykdoma kontrolė.

Uždaviniai:

• Išanalizuoti kaip vykdomas planavimas, darbo proceso organizavimas;

• Išanalizuoti ir įvertinti personalo vadovo valdymo tipą, jo įtaką personalui;

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rašykite komentarą

-->