Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vadovo ir jo komandos dalyvavimas sprendimų priėmime

Autorius: Vitalija

Turinys

Įvadas 2

1. Organizacijos vadovo charakteristika bei jo įtaka pavaldiniams 5

1.1. Vadovavimo stilius 7

1.2. Pagrindinės vadovų funkcijos 7

2. Komandinio (grupinio) darbo charakteristika 8

2.1. Komandų vystymosi etapai 9


2.2. Komandų (grupių) tipai: formalių ir neformalių komandų veikla 9

2.3. Komandinio darbo esmė ir efektyvumas dalyvaujant sprendimų priėmime 12

3. Vadovo ir jo komandos dalyvavimas sprendimų priėmimo procese 13

3.1. Sprendimų priėmimo procesas 15

3.2. Sprendimų priėmimo metodų bei lygių apžvalga 17

3.3. Komandinio mąstymo dalyvaujant sprendimų priėmime privalumai ir trūkumai 22

Išvados 25

Literatūros sąrašas 26


Lentelės

Lentelė. K. Levino vadovavimo stiliai 6

Paveikslai

1 pav. Vadovo ir pavaldinio santykis 3

2 pav. Neformalių grupių trūkumai ir privalumai 11

3 pav. Sprendimų priėmimo proceso etapai 15

4 pav. Sprendimo priėmimo sąlygų skalė 16

5 pav. Sprendimo priėmimo metodų klasifikacija 17

6 pav. Sprendimų priėmimo lygiai 20

Įvadas

Dažnai organizacijos vadovas, priimdamas svarbius sprendimus, suburia komandą. Nuo kurios priklauso ar sprendimai bus logiški ir efektyvūs, siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus.

Vadovavimas žmonėms, gamybos procesams, visuomet yra susijęs su valdymo sprendimų priėmimu. Sprendimų priėmimas vyksta nuolatos. Tai – savalaikė reakcija į aplinkos pokyčius, prisitaikymas, išgyvenimas, efektyvaus rezultato siekimas, naujų realizacijos būdų ieškojimas.

Istorija rodo, kad dirbanti komanda nėra dirbtinas reiškinys. Žmogus kaip socialine būtybe siekia sukurti grupe ir įsilieti i ją, kad jaustųsi patogiau ir saugiau. Grupes egzistuoja visur: futbolo komandos, architektai, dirbantys viena bendra projektą.

Šiandieninėse diskusijose apie organizacijas vis dažniau kalbama apie darbo grupes ir komandas. Kai kurie ekspertai teigia, jog efektyviam firmų egzistavimui reikalingos mažos darbo grupes, kurios užtikrina veiklos įvairove. Darbo grupes vaidina svarbu vaidmenį taip vadinamojoje vadybos transformacijoje. Ateityje organizacija remsis nariu savęs valdymu.

Šio darbo tikslas – išnagrinėti vadovo ir jo komandos funkcijas, santykius, komandinį mastymą, sprendimo priėmimo procesus.

Tyrimo objektas – vadovas, komanda, sprendimo priėmimo procesas.

Tyrimo metodai – teorinė analizė apimanti mokslinės psichologinės bei vadybinės literatūros studijas, palyginimą ir sisteminimą.

1. Organizacijos vadovo charakteristika bei jo įtaka pavaldiniams

Vadovu vadiname tokį žmogų, kuris turi bent vieną pavaldinį. Asmuo, neturintis nei vieno pavaldinio, yra vykdytojas. Kyla klausimas, kodėl vieni asmenys paklūsta kitų valiai. Autoriai tokį reiškinį vadina valdžia. “Valdžia – tai tam tikras mainų santykis tarp dviejų asmenų – vadovo ir pavaldinio, arba tarp dviejų grupių.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rašykite komentarą

-->