Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Užterštumas

Autorius: Karolina

Įvadas

Šiandien sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimą be automobilių. Jais skubame į darbą, parduotuves, gabename krovinius, vykstame poilsiauti, keliaujame su reikalais svetur. Automobilis tapo šių laikų civilizacijos, išsivystymo simboliu. Tačiau lazda turi du galus: automobiliai ir kitos transporto priemonės teršia orą veikiant varikliui.

Transporto skaičiaus didėjimas yra viena iš šių laikų opiausių ekologinių problemų, nes didėja oro užterštumas. Normalia atmosferos sudėtimi laikoma tokia, kai čia esama apie 78% azoto, 21% deguonies, kiek mažiau kaip 1% argono ir šiek tiek helio, neono, kriptono.

Mes atlikome tyrimą kuriame buvo nagrinėjama Draugystės gatvės Veliuonoje oro užterštumas anglies monoksidu. Matavimai buvo atlikti pavasario sezono pabaigoje. Dieniniu ir vakariniu paros metu, skaičiuotos autotransporto priemonės.
Šio darbo tikslas buvo nustatyti Draugystės gatvės oro užterštumą anglies monoksidu ir palyginti tiriamos gatvės užterštumą su leistina norma.

1. 7 dienas po 10 min. Skaičiuoti mašinas pravažiuojančias Draugystės gatve.

2. Apskaičiuoti oro užterštumą anglies monoksidu.

Eil.nr. Data Laikas Autom. Sk. per 10 min. Per 1 val. X reikšmė F reikšmė

1 04-23 16:48 8 48 0,48 1,44 (mg/m3)

2 04-24 15:30 6 36 0,36 1,11 (mg/m3)

3 04-25 17:56 10 60 0,6 1,78 (mg/m3)

4 04-26 16:20 9 54 0,54 1,61 (mg/m3)

5 04-27 16:25 7 42 0,42 1,28 (mg/m3)

6 04-28 15:10 5 30 0,30 0,95 (mg/m3)

7 04-29 16:15 7 42 0,42 1,28 (mg/m3)

Mes nustatėme, kad Draugystės gatvės užterštumas yra ganėtinai mažas – 1,35 (mg/m3). Nuo praeitų metų jis padidėjo maždaug 0,55 (mg/m3). Tai įrodo, kad kiekvienais metais oro užterštumas vis didėja. „Neseniai paskelbti SNO duomenys nurodo, kad sumažinus atmosferos užterštumą 50%, gyventojų amžius pailgėtų 3—5 metais, vidutinis metinis sergamumas ir mirtingumas sumažėtų 4—5%. Daug mažiau žmonių sirgtų plaučių vėžiu, bronchitais, kitomis kvėpavimo organų ligomis“

Rašykite komentarą

-->