Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Užsienio investicijos investavimo problemos Lietuvoje

Autorius: Veronika

Kasmet Lietuvoje sparčiai daugėja užsienio investicijų. Tai lemia ne tik puiki geografinė padėtis, bet ir kuriama verslui palanki aplinka. 2003 metais į Lietuvą buvo investuota per 13,7 milijardų Lt užsienio kapitalo. 2004 metais investicijos ženkliai padidėjo.

Taigi prieš pradėdami kalbėti apie statistinius duomenis, aptarsime, kas tai yra tos užsienio investicijos, ir kokia investicijų politika vykdoma Lietuvoje.

Užsienio investicijų samprata bei formos
Užsienio investicijos sąvoką galima apibrėžti kaip bet kokio funkcionuojančio kapitalo perkėlimą i kita valstybę.

Užsienio investicijos skirstomos i tris tipus:

1. Portfelinės investicijos
2. Tiesioginės investicijos
3. Kitos investicijos
Tiesioginė užsienio investicija – tai tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai santykiai ir interesai tarp tiesioginio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. Dešimt ir daugiau procentų paprastųjų akcijų arba balsavimo teisių paprastai pripažįstama, kaip žemutinė riba, nuo kurios tiesioginis užsienio investuotojas turi galimybę dalyvauti tiesioginio investavimo įmonės valdyme, t.y. daryti įtaką įmonės valdymui.

Mažesnė, kaip 10 proc. balsavimo teisių užsienio investicija paprastai laikome ne tiesiogine, o portfeline investicija.

Kitos užsienio investicijos, tai visi finansiniai ryšiai su užsieniu nepatenkančios i pirmas dvi dalis.

Tiesioginis investavimas apima visus investavimo būdus, ar tai būtų naujų akcijų ar nuosavybės įsigijimas, ar paprastas kreditavimas, kad investuojanti firma turėtų daugiau nei 10 proc. užsienio firmos akcijų nuosavybės.

Portfelinis investavimas apima tik tuos investavimo būdus, kurie nesuteikia investuotojui teisės kontroliuoti užsienio įmonę.

Skirtumus tarp tiesioginių ir portfelinių investicijų geriausiai traktuoti, kaip kontrolės klausimą. Tačiau turimą nuosavybės dalį ne visuomet galima tiksliai nurodyti. Jei akcinė bendrovė plačiai pasklidusi, tai ir nedidelis akcijų kiekis leidžia valdyti visą įmonę, o kartais ir 100proc. akcijų nuosavybės negarantuoja visiškos kontrolės.
Tiesioginės užsienio investicijos

Pasaulyje labiausiai paplitusios tiesioginės investicijos, kai užsienio investuotojui priklauso didesnė įmonės turto dalis ir jis, dalyvaudamas valdyme, gali kontroliuoti įmonės veiklą. Tiesioginės investicijos yra vienas pagrindinių šalies ūkio renovacijos veiksnių, nes atsiranda galimybė diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir progresyvias vadybos idėjas.

Bendroji įmonė – tokia bendradarbiavimo su užsienio partneriais forma, kuriai būdinga:

 Bendras su užsienio partneriais kapitalas;

 Bendra gamybinė – komercinė veikla

 Bendras valdymas

 Bendras pelno (nuostolių) bei rizikos pasidalijimas.
Bendrosios įmonės teisinis tipas nustatomas šalių susitarimu, vadovaujantis įmonės registracijos šalyje galiojančiais įstatymais. Galimos šios bendrosios įmonės rūšys.

 Individuali (personaline) įmonė;

 Tikroji ūkinė bendrija

 Komandinė ūkinė bendrija

 Akcinė bendrovė;

 Žemės ūkio bendrovė;

 Kooperatyvinė bendrovė

Pasirenkant įmonės juridinę formą, lemiantis kriterijus yra turtinė atsakomybė.

Individualios (personalinė) įmonės ir tikrosios ūkinės bendrijos turi ribotą, komandinės – mišrią, o akcinės ir uždarosios bendrovės – ribotą turtinę atsakomybę.

Bendrosios įmonės gali būti klasifikuojamos pagal:

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->