Studijoms.lt

Referatai, konspektai

UAB verslo planas

Autorius: Dovilė


Vilnius

2002 12 01


Vilnius

2002 12 13

VU Ekonomikos fakultetas

Prekybos, ekonomikos katedra

Verslo planas

UAB “Vertikalūs sporto horizontai”

Verslo planą paruošė:

VU Ekonomikos fakulteto

Vadybos ir verslo administravimo

Studijų programos

1 kurso 12 grupės studentas

Nerijus Kačinauskas


Verslo planą priėmė:

d. Darius Jokubauskas


Turinys


1. Santrauka ( 2-3 psl.)

2. Verslo aprašymas ( 5-6 psl.)


2.1. Verslo srities aprašymas

2.2. Įmonės istorija

2.3. Verslo tikslai ir galimybės

2.4. Produkto aprašymas

3. Rinkodara ( 7-8 psl.)

3.1. Rinkos apžvalga

3.2. Konkurencijos analizė

3.3. Rinkodaros planas

3.3.1. Kainų politika

3.3.2. Pardavimo strategija

3.3.3. Reklama ir rėmimas

4. Gamyba ( 9-11 psl.)

4.1. Trumpas gamybos proceso aprašymas

4.2. Vietos analizė

4.3. Patalpos ir įranga

4.4. Transportas

4.5. Darbo jėga

4.6. Teikiamos papildomos paslaugos

4.7. Gamybos savikaina

5. Vadyba ( 12-13 psl.)

5.1. Įmonės savininkai ir valdininkai

5.2. Organizacinė įmonės struktūra

6. Rizikos įvertinimas ( 14 psl.)

6.1. Galimos problemos ir kliūtys

6.2. Alternatyvi veikla

7. Finansai (15-28 psl.)

7.1. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas

7.2. Finansinių prognozių prielaidos

7.3. Finansinės ataskaitos

7.3.1. Pardavimo prognozė

7.3.2. Prognozuojamo pelno ataskaita

7.3.3. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita

7.3.4. Prognozuojamas balansas


1. Santrauka

Sportas jau nuo senų senovės Lietuvoje ne tik toleruojamas, praktikuojamas, bet galima sakyti, kad netgi kultivuojamas. Šiuo metu Lietuvoje gerėjant ekonominei padėčiai, žmonės rūpinasi ne tik kaip sudurti galą su galu, bet ir pradėjo vis labiau domėtis kultūra, sportu. Dabar egzistuoja tokia padėtis, kad yra leidžiama labai mažai leidinių apie sportą, o visuomenės poreikis tam didėja. Tad UAB “Vertikalūs sporto horizontai” nutarė užpildyti šią spragą ir pradėti leisti to paties pavadinimo savaitinį, universalų žurnalą apie sportą. Tokio tipo leidinys šiuo metu būtų vienintelis Lietuvos Respublikoje.

UAB “Vertikalūs sporto horizontai” įregistruota 2002m. Vilniaus rajono savivaldybėje. Jos prezidentas-vienas iš bendrasavininkų, Jonas Jonaitis-turintis ekonomikos magistro laipsnį, ilgą laiką dirbęs vadovaujantį darbą garsiose verslo įmonėse, patyręs, sąžiningas žmogus.

Prašoma 200000 Lt kredito linija su 20 proc. metinių palūkanų 12 mėnesių laikotarpiui. Lėšos bus panaudotos trims reikmėms:

a) Įrangai įsigyti;

b) Pirmųjų žurnalo numerių gamybos kaštams padengti;

c) Reklamos kampanijai. Šiai sričiai bus skirta trys ketvirtadaliai paskolos. Žurnalas bus reklamuojamas televizijoje, radijuje, didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose. Tokia grandiozine reklamos kampanija bus siekiama sukelti rezonansą visuomenėje.

Paskola bus imama visa iš karto, o atiduota – kas ketvirtį per vienerius metus, palūkanos mokamos kas mėnesį. Kaip garantas bankui bus įkeistos redakcijos patalpos, kurios nepriklausomų nekilnojamojo turto ekspertų buvo įvertintos 245500 Lt.

32 puslapių, spalvotas, iliustruotas, savaitinis žurnalas apie sportą,kuris gvildens įvairių sporto šakų tematiką ir problematiką, turėtų patraukti skaitytojų dėmesį. Informatyvumas, objektyvumas, sensacingumas, universalumas, novatoriškas požiūris į šių dienų sporto realijas – tai tie veiksniai, kurie turėtų mus iškelti į aukštumas.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rašykite komentarą

-->