Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tundra

Autorius: Domantas

1.Darbo planas ………………………………………………. 3 psl.

2. Darbo eiga ………………………………………………. 4 psl.

2.1 Tundra pavasarį ………………………………………………. 4 psl.

2.2 Tundra vasarą ………………………………………………. 5 psl.

2.3 Tundra rudenį ………………………………………………. 6 psl.

2.4 Tundra žiemą ………………………………………………. 7 psl.

3. Tundros augalija ………………………………………………. 7 psl.

4. Tundros gyvūnija ………………………………………………. 8 psl.

5. Išvados ………………………………………………. 9 psl.

Naudota literatūra ………………………………………………. 10 psl.

1. Darbo planas

Hipotezė – metų laikams besikeičiant, tundros klimatas nesikeičia, jis visuomet vienodas.

Darbo objektas – tundra.

Darbo tikslas – susipažinti su tundrą ir patvirtinti arba paneigti iškeltą hipotezę.

Darbo uždaviniai – išsiaiškinti tundros klimatą; kokia yra tundros flora ir fauna; kokie faktoriai limituoja gyvūnų įvairovę.

2. Darbo eiga

Arkties vandenyno pakrantės niūrios, bemiškės, apaugusios skurdžia augmenyja, tai – tundra. Trumpos arktinės vasaros metu spėja užaugti tik tokie menkučiai augalėliai kaip viksvos pagalvėles priminančios nolaskėles, viržiai, samanos bei kerpės. Šiais augalais minta galybė vabzdžių ir elniai karibūs (šiaurės elniai). Pakrantėse peri vaikus paukščiai – tokie kaip želmenynės žąsys, kurios rudenį keliauja į pietus.

Arktis.Didžiąją Arkties pakraščių dalį užima tundra – žemos, pelkės, žole apaugusios lygumos. Čia vietose, kurias daugiausiai dengia ledas; pvz. Šiaurės Kanados inuitai verčiasi žvejyba ir medžiokle. Šiais laikais tradicinė gyvensena ima keistis. Atvykeliai, priviliuoti arkties gamtos ištekliu, skleidžia naujas kultūras ir technologijas.

2.1 Tundra pavasarį

Saulėtų, šiltų dienų tundroje pavasarį ir vasarą būna ne taip jau daug. Vyrauja apsiniaukę, dažnai lietingi orai, rūkai, šalti vėjai. Užtat su tokiu džiaugsmu žmogus sutinka ten šiltą, saulėtą dieną! Visur gurga upeliukai, iš visų pusių sklinda vestuvių šventę keliančių paukščių riksmai ir giesmės. Sunku perteikti visą balsų įvairovę burbuliuojančių tilvikų, bukauodegių plėšikų, kurapkų, snieginių startų. Norint pajusti arktinės tundros pavasario žavesį, čia reikia išgyventi visą poliarinę žiemą.

Kiekvieną dieną parkeliauja nauji sparnuočiai, ir kiekvieną paukštį pasitinki kaip draugą, su kuriuo ilgai buvai išsiskyręs. Iki tol tylioje tundroje aidi įvairiausios paukščių giesmės. Tačiau neilgai trunka tas nuostabus laikas. Prabėga dvi trys savaitės – ir giesmių laikas pasibaigia.

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->