Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tinklo etiketo teorija ir praktika

Autorius: Juozas

TURINYS

1. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS 3

1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE 3

1.2. TINKLO ETIKETAS 3

1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS 4

1.4. INTERNETO VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į TINKLO ETIKETĄ 4

1.5. TINKLO ETIKETO BŪTINYBĖ IR STATUSAS 4

1.6. INFORMACIJOS INTERNETE ĮVAIROVĖ 5

1.7. TINKLO ETIKETO STATUSO PASIKEITIMAS 6

2. SINCHRONINIAI POKALBIAI 6

2.1.1. DIALOGŲ REALIUOJU LAIKU INTERNETE REALUMAS 6

2.1.2 KALBOS EKONOMIŠKUMAS. ŠYPSNIUKAI 7

2.1.3. KALBOS EKONOMIŠKUMAS. AKRONIMAI 7

2.1.4. RAŠYMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 7

2.1.5. GRAMATINĖS KLAIDOS 8

2.1.6. TINKLO ETIKETO TAISYKLIŲ PRIORITETAI 8

2.1.7. TINKO ETIKETO TAISYKLĖS ĮVAIRIUOSE POKALBIŲ KAMBARIUOSE 9

2.2. ELEKTRONINIS PAŠTAS 9

2.2.1. TINKLO ETIKETO TAISYKLĖS ELEKTRONINIAM PAŠTUI 10

2.3. SKELBIMAI INTERNETE 11

3. INFORMACIJOS SKLEIDIMAS 11

3.1. TINKLO ETIKETO REIKALAVIMAI INFORMACIJOS SKLEIDIMUI 12

IŠVADOS 13

PRIEDAI: 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

1. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS

Internetas – nevaldoma informacijos gausa, naujų bendravimo galimybių sfera, kur gali sau vietą atrasti beveik kiekvienas. Daugeliui pasaulinis tinklas gali atrodyti visiškai nevaldomu , visiškai neturinčiu elgesio taisyklių. Šiam nevaldomam naujam procesui suvaldyti yra sukurtas tinklo etiketas („Netiquette“).

1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE

„Netiquette“ pavadinimas – darinys, iš anglų kalbos žodžio „net“ (tinklas) ir prancūziško „etiquette“ (etiketas). Įvairiuose lietuviškuose šaltiniuose, kalbant apie elgesio taisykles ir reikalavimus, kaip reikėtų elgtis internete yra vartojamos nelietuviškas terminas „netiquette“ ir tiesiogiai (pažodžiui) išverstas tinklo etiketo sąvokos variantas. Šie abu terminai vartojami įvairiai. Interneto portale www.labas.com yra rašoma – tinklo etiketas („Netiquette“), teigiant šią nelietuvišką sąvoką, kaip svetimybę lietuvių kalboje. Portale www.vartai.lkk.lt abi sąvokos rašomos tarsi jos būtų lygiavertės, kituose šaltiniuose galima rasti lygiomis teisėmis vartojamus abu šios sąvokos variantus.

Paprastai nelietuviškų tikrinių vardų rašymas lietuvių kalboje yra adaptuojamas. Prie nelietuviškos kilmės žodžio pridėjus lietuviškas galūnes ar sulietuvinus svetimąsias, žodis tampa lietuviško žodyno dalimi ir paklūsta tai pačiai linksniavimo sistemai. Vargu ar turint lietuvišką terminą tam pačiam objektui apibūdinti reikėtų vartoti nelietuvišką jo variantą.

1.2. TINKLO ETIKETAS

Tinklo etiketas apibrėžiamas kaip – kibernetinio pasaulio „žaidimo taisyklės”, kurių reikia laikytis bendraujant kompiuterių tinklu: rašant elektroninius laiškus, dalyvaujant elektroninio pašto grupėse (konferencijose), atsiliepiant į diskusijas, pateikiant informaciją tinklapiuose. Tinklapyje www.vartai.lkk.lt tinko etiketas yra apibūdinamas kaip „kompiuterinių tinklų vartotojų elgesio taisyklių rinkinys, sukurtas siekiant sušvelninti e-paštu ir USENET įsiplieskusius dialogus bei užtikrinti korektišką darbą tinkle.“(1)

Šis taisyklių rinkinys sudarytas siekiant apriboti piktnaudžiaujančiųjų teises ir įvesti tam tikrą tvarką internete. Tinklo etiketu siekiama sutramdyti chaosą internete, kuris dabar yra tarsi nevaldomas.

1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS

„Užgriuvęs mus visus informacijos ir bendravimo galimybių gausa, “Internetas”, šis naujas, unikalus modernios dabarties reiškinys, per neįtikėtinai trumpą laiką jau spėjo tapti neatsiejama daugelio mūsų gyvenimo dalimi. Vakar atsiradęs iš nieko, o šiandien prieinamas beveik kiekvienam studenčiokui, pasaulinis tinklas gana daugeliui gali pasirodyti visiškai nevaldomu, neturinčiu nei įstatymų, nei elgesio taisyklių.“ (2)

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->