Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Telekomunikacijos: istorija ir dabartis

Autorius: Remigijus

Įžengėme į XXI amžių, kuris jau prieš du dešimtmečius buvo pavadintas kompiuterių ir ryšių amžiumi. Jų dėka visuomenė perėjo į aukštesnįjį raidos etapą – informacinę visuomenę. Apie ją yra ir dar bus daug kalbama ir rašoma. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įkurta telekomunikacijų fizikos specialybė, kurią studijuoja jaunuoliai, norintys mokėti naudotis bene svarbiausiomis šiame amžiuje telekomunikacijų technologijomis. Komunikacijos – lietuviškai reiškia ryšius. Jie iš tikrųjų bus lemiami šį šimtmetį.

Daugeliui atrodo, kad telekomunikacijos yra kažkas nauja. Nors kompiuterinių ryšių tinklų menas iš tikrųjų yra naujas, tačiau jų koncepcija gana sena. Ji gimė XIX amžiuje. Šiuolaikiniai kompiuterinių ryšių tinklų technologijai padėjo atsirasti trys dideli išradimai: telegrafas, telefonas ir teletaipas. Prisiminkime telekomunikacijų ištakas.

Samuelis Morzė, telegrafo ir jo vardu pavadinto kodo tėvas, neatpažintų kompiuterio, bet atpažintų kompiuterinių ryšių logiką ir paprastumą, savo kodo kompiuterinį alfabetą. Morzės telegrafas elektros impulsais siuntė laiškus ir skaičius iš vienos vietos į kitą. Dabartiniai kompiuteriai daro tą patį, tik kur kas greičiau. Telegrafas iš tikrųjų buvo pirmoji skaitmeninių ryšių priemonė.

Aleksandras Belas taip pat neatpažintų modemo, bet atpažintų savo telefoninio ryšio sietuvą (interfeisą), kurie iki šiol jungia daugelį telefonų su centrinėmis telefonų stotimis. Pasaulinis telefoninių ryšių tinklas labai pasikeitė, bet laidai tarp mūsų namų ar įstaigų bei telefonų stoties nedaug pakito nuo Belo laikų. Išradėjai daug padarė sujungdami skaitmeninius kompiuterius su analogiškomis telefonų linijomis.

Emilio Bodo (Baudot) išradimas labai neišgarsino jo autoriaus, bet jo daugkartinio spausdinimo telegrafas buvo kompiuterių spausdintuvo ir galinio įrenginio (terminalo) pirmtakas. Kiti išradėjai patobulino Bodo išradimą ir gimė teletaipas. Teletaipai sujungė pasaulį TELEX tinklais, kuriais tarp šalių ir žemynų siunčiami spausdinti dokumentai. Šie trys išradimai ir sudaro telekomunikacijų, arba lietuviškai teleryšių, pagrindą. Pažvelkime, kaip šie trys išradimai atvėrė duris kompiuterių ir ryšių amžiui.

Telegrafas
1844 m. gegužės 24d. amerikiečių dailininkas ir išradėjas Samuelis Morzė iš Aukščiausiojo teismo JAV Kapitolijaus pastato Vašingtone pasiuntė savo telegrafu pirmąją žinią “Ką Dievas padarė!” į Baltimorę esančią už 35 mylių. Telegrafo išradimui Morzė paaukojo 12 metų ir kiekvieną savo centą. Prie telegrafo sukūrimo prisidėjo ir keletas kitų išradėjų. Anglai Viljamas Kukas (Cooke) ir Čarlis Vytstounas (Wheatstone) 1845 m. taip pat užpatentavo telegrafą. Jų telegrafas ilgai buvo naudojamas Britanijos geležinkelių sistemoje žinioms tarp stočių perduoti.

Kuko ir Vytstouno telegrafas turėjo 6 laidus ir sudėtingą šešių magnetinių adatų imtuvą. Morzės telegrafas buvo paprastesnis, jam pakako vieno laido. Tai buvo tas išradimas, kurio Amerikai tuo metu labiausiai reikėjo. Amerika sparčiai plėtėsi į Vakarus ir Morzės telegrafas perdavinėjo žinias. Morzė atidavė savo patentus Magnetic Telegraf Co. 1851 m. JAV buvo net 50 telegrafo kompanijų, turinčių šimtus telegrafo stočių. Daugiausia jų buvo geležinkelio stotyse. 1886 m. buvo daugiau nei 4000 telegrafo stočių, išsidėsčiusių visoje Amerikoje ir sukūrusių didžiausią pasaulyje milijono kilometrų ryšių tinklą, įskaitant du transatlantinius kabelius. Telegrafas buvo tinkamiausiu laiku sukurtas tinkamiausias įrenginys, vienas iš maloniausių sutapimų istorijoje.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->