Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Romualdas JUKNEVIČIUS

Autorius: Sigitas

Romualdas JUKNEVIČIUS (1906–1963) nuo 1998 rugpjūčio 3 d. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Žymesni pastatymai:

H. Hejermanso “VILTIS” (1945)
A. Čechovo DĖDĖ VANIA (1954)
B. Sruogos APYAUŠRIO DALIA (1956)
M. Lermontovo MASKARADAS (1960)
I. Turgenevo MĖNUO KAIME (1962)

Kūrybinė grupė

ADOMAITIS Regimantas
Gimė 1937 metais Šiauliuose. Vienas iš “kultinių” Lietuvos teatro bei kino aktorių. Studijavo ir baigė Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakultetą. Po to mokėsi ir Vilniaus konservatorijoje, aktorinio meistriškumo katedroje. Iki 1967 metų dirbo Kaune, vėliau persikraustė į Vilnių. Iš pradžių Kauno akademiniame, vėliau Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatruose suvaidino nemažai svarbių ir įsimintinų vaidmenų. Kino žiūrovams žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Vokietijoje, kitose šalyse. Aktorius gavęs ne vieną apdovanojimą, patvirtinantį jo talentą.

ANEVIČIŪTĖ Diana (LNDT aktorė)
Gimė 1963 metais, Vilniuje. 1985–1989 metais Diana Anevičiūtė dirbo Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre. Nuo 1989-ųjų dirba Lietuvos Nacionaliniame Dramos teatre. Daugiausiai teko dirbti su režisieriumi Jonu Vaitkumi, vaidino vaikiškuose spektakliuose, spektaklį “Ilgėjimos’ sonata” režisavo pati. Keletą kartų filmavosi kino ir televizijos filmuose.
BAGDZEVIČIUS Rimantas (LNDT aktorius)
Gimė 1954 metais. Studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, aktorinio meistriškumo katedroje, vadovai – Henrikas Vancevičius ir Algė Savickaitė. Dirbo Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre, dabar dirba LNDT. Dirbo su skirtingais režisieriais – Rimu Tuminu, Irena Bučiene, Julium Dautartu, Gyčiu Padegimu, Jonu Vaitkumi, Vytautu Grigoliu. Vaidino televizijos serialuose.
BALANDIS Saulius (LNDT aktorius)
Gimė 1963 Vilniuje. 1981–1985 studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, Vaidybos katedroje (kurso vadovas Jonas Vaitkus), 1985–1988 dirbo aktoriumi Kauno valstybiniame dramos teatre. Nuo 1988 dirba aktoriumi Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Vaidinti pradėjo nuo 1984 metų, tačiau dauguma vaidmenų sukurti vėliau, jau dirbant Nacionaliniame dramos teatre. Aktorius nemažą patirtį įgavo ir kino filmuose – dirbo su režisieriais A.Žebriūnu, A.Puipa, R.Banioniu ir kitais.
BIČIŪNAITĖ Monika (LNDT aktorė)
Gimė 1969 metais Kaune. Gyvena Vilniuje. Studijos: 1987 metais baigė vidurinę mokyklą. 1988–1992 mokėsi Vilniaus muzikos akademijoje (aktorinio meistriškumo katedroje). 1993 metais dirbo Vilniaus mažajame teatre. Nuo 1994 metų yra Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė. Nemažai vaidmenų sukūrė vaikiškuose spektakliuose, dirbo su režisieriais Rimu Tuminu, Evaldu Jaru, Oskaru Koršunovu ir kt. Filmavosi kine ir televizijos filmuose, dirbo įvairiuose televizijos kanaluose.

Kompozitoriai

KUČINSKAS Antanas
Gimė 1968 metais, Ukmergėje, dabar gyvena Vilniuje. Studijavo Lietuvos muzikos akademijoje. Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre dirba nuo 1993 metų, garso režisieriumi ir kompozitoriumi, o nuo 1998-ųjų – muzikinės dalies vadovu. Sukūrė virš 20 kamerinės muzikos kūrinių ir keletą kompozicijų orkestrui, teatrui muziką kuria nuo 1994 metų, kuomet pradėjo dirbti daugiausia su režisieriumi J.Vaitkumi.
Savo biografijoje kompozitorius turi keletą konkursų laureato apdovanojimų.
PUSKUNIGIS Giedrius
Gimė 1972 metais, studijavo muziką Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Kompozitoriaus kūriniai skamba įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose, jis kuria muziką kinams, video filmams, dramos spektakliams. Už muziką spektakliams yra gavęs jau ne vieną apdovanojimą. Geriausiai vertinama ir ne vieną apdovanojimą pelniusi kompozitoriaus sukurta muzika režisieriaus Gintaro Varno spektakliams. Išleistas muzikos spektakliui “Gyvenimas – tai sapnas” kompaktinis diskas.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->