Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tau priklauso visas pasaulis

Autorius: Kamilė

 Einu atidaryti Girdžiu kažkas skambina į duris Tai va, iš to nieko, taip ir gimsta mintis. ,,O kaip norėtųsi su draugais pakvailioti. “ Na, žinote, atsipalaiduoti. Ogi nieko. Gi, visada ta pati rutina. Keliesi ryte, eini į mokyklą, grįžti namo, darbai darbeliai. O kas dar prašau trenkit man per nugarą negaliu atsikosėti. Viskas nusibodo, tiesiai šviesiai tariant Prašau atneškite man kėdę, nebegaliu toliau eiti, man paralyžius, ir dar stuburą skauda, oi  Tai gal nebeįsisukinėsiu, o pradėsiu dėstyti. Nežinau kitų žmonių gyvenimo, tačiau savąjį pažįstu puikiai. Ir žinote, nors dar nedidelį laiko tarpsnį gyvenu žemėje, o jaučiuosi tarsi senolė. Tiek visko mačiau, tiek visko prisižiūrėjau. Esu paauglė, todėl šnekėsiu tais atsiminimais ir tomis mintimis, kurios dabar sukasi mano galvoje. Iš anksto atsiprašau, jei kam nors mano mintys atrodys per kvailos, gal tarpais ir įžūlios. Bet jei jau pradėjau kažką rašyti, tai kodėl negaliu užrašyti savo minčių būtent šią minutę. Aišku, kad galiu draugės balsas.  Labas atsakiau aš.  Labas  Ką šiandien veiksi, juk penktadienis  Nieko, o ką siūlai  Varom pas vieną mano draugą į ,,tūsą“  Ką ten veiksime  Na žinai, galėsime gerti, šokti ir linksmai praleisti laiką lyg ir norėdama išsisukti, tariau aš. Na, nežinau   Nu labai prašau tavęs, nepalik manęs ,,ant ledo“ atsakiau jai. Gerai, palauk. Aš tuoj persirengsiu  dar priduria. Nubėgau į kambarį, truputėlį pasipuošiau, pinigų nesiėmiau nė cento, nes nesiruošiau gerti su kitais. Ėjau tam, kad draugei palaikyčiau kompaniją. Juk dviese kur nors eiti daug geriau negu vienai. Nuėjusios radome jau ,,švenčiančius“ vaikinus. Šypsena mano veide atsirado, kai pamačiau Petriuką, visą mėlyną, palinkusį prie ,,čierkutės“. Jis taip pat mane paste-  Tik ,,bapkių“ kiek nors pasiimk bėjo, todėl suburbėjo  Kaip sekas Labas Onute  prie savo. Žinot, man piktos mintys pradėjo suktis. Ėmiau sau galvotiNieko nesakiau. Žinot, na kam čia kabinėtis, dar supykdysiu, tai gausiu galvon. Baimė tokia lyg ir atsirado. Atsisėdom. Draugė palinko prie jai malonių dalykų, aš  Būta čia ką švęsti Paprastas penktadienis

Galiu dabar prisipažinti, buvo nuobodu. Na nebent muzika tada pakerėjo mano ausis. Aš jos taip buvau įsiklausiusi, jog įsivaizdavau, kad nė vieno tų ,,pijokėlių“ nėra, jog niekas nešneka jokių nesąmonių nuo kurių ir taip plyšo galva.

Ir dar, prisipažinsiu, mačiau vieną gražų vaikiną, kuris truputėlį gėrė, truputėlį rūkė cigaretes. Mes susimėtėm akutėmis, bet žinot ką pasakė mano širdis “ Tu tikrai nenorėtum žinoti o O  Tas žinai į ką nuveda, o ,,Nieko nebus, kad ir koks gražus jis būtų, ar nematai, ką jis daro. Jis geria

Mane vidinis balsas tikrai suintrigavo, aš į jį įsiklausiau dar labiau.

“ Ir tikrai aš į jį nebežiūrėjau. Dar ir dabar man vidinis balsas pata- Dar pritrenks Iš to piktumo nieko gero nelauk Tai va,,Ogi tai reiškia, kad alkoholis jį naikina ir savaip veikia jo psichiką. Ar matai, koks jis pasidaro piktas, kai jam niekas nebeduoda gerti rinėja tokiu atveju. Na, pabandykime pabūti visažiniais ir perskaityti tų žmonių, kurie be saiko vartoja alkoholį, mintis. O viena jau iškilo į paviršių “.,,Mano gyvenimas nieko vertas, nieko neturiu. Neturiu kas man teiktų džiaugsmą “ numirsiu jei šiandien neišgersiu  ,,Aš nebegaliu  Aš galiu patarti, padėti, bet tik nuo žmogaus priklauso, ar jis nori tą mano pagalbą priimti ar ne. Kartais skaitau žurnalus ir ten, kai kuriuose žurnaluose jaunimui, yra puslapiai apie narkotikus. Akis užkliūna už straipsnio. Ir žinote, skaudu, širdis plyšta pusiau, kai perskaitau šias eilutes Visada yra išeitis. Yra daug išeičių. Šiuo atžvilgiu mano nuomonė yra tokia, jog žmogus yra pats sau šeimininkas, jei jis mano, kad jam taip geriau, tebūnieBet palaukime. STOP ….. mirė 11-ikos metų berniukas perdozavęs narkotikų. Iškyla mintyse daug klausimų

Tačiau tebūnie jie neatsakyti. Kas Kur Kaip Kodėl?

Kam to reikia, juk žmogus miršta net ir tada, kai to nenori. Nemanyk, jog gulėdamas ligos patale, kai skaičiuojamos paskutinės dienos žemėje, žmogus nenori gyventi. Atrodo jis atiduotų viską, kad galėtų vėl ryte atsibusti, pamatyti besišypsančią saulutę. Vakare, eidamas miegoti pažvelgti į dangų ir pamatyti daug spindinčių žvaigždžių, o kuriai nors krentant, pasijusti vaiku, ir sugalvoti norą. Dabar aš pažvelgiau į dangų. Pusė dešim- skaudu, ir vėl gi plyšta širdis pusiau, nes jo laukia MiRtIs baisi liga, nusinešanti daugelio žmonių gyvybes, bet aš tikiu DIEVU ir galiu pasakyti, jog žmogus gali pasipriešinti. Tačiau jei jis to nedaro NaRkOmAnIjA

Debesys kaip banguojanti jūra taip gražiai išsidėstę. Dvi ryškios spalvos taip gražiai spindi. Dangus toks ramus, nė vienas debesėlis nejuda, o mano siela tokia maištinga. Tik ši ramuma mano sielai, suteikia begalinį džiaugsmą. Žinokite, dangus toks gražus o O tos ryto, o

Aš į jį žvelgiu kiekvieną dieną, todėl, kad turiu galimybę. Turiu galimybę matyti daug nuostabių dalykų ir man tereikia žinoti, ko aš noriu, ir ką aš galiu.

Pabandykime įsivaizduoti…

Žinau,tik įsivaizduok

Klasėje tu sėdi suole, aplink tave, aišku, kiti klasės draugai. Staiga mokytoja atsistoja ir lepteli

 Dabar tu gali savimi didžiuotis. Esi tikra šaunuolė Pakelk galvą aukštyn, tuk tai tavo garbė Aš Aš Visa gerkle išrėk. Taip, tai būsiu aš. Aš Šauk Ir kodėl tu kažko lauki Ir dar galvoji prisidėti prie jų, nes žinai, jog esi ta vienintelė. Vienintelė, kuri verta medalio. Ne, neprisidėk prie jų Kuris iš jūsų, vaikinai ir merginos, negeriat ir nerūkot. Klasėje mirtina tyla. O kodėl tu tyli

Todėl, kad moki atsispirti alkoholiui ir kitam tave gadinančiui ,,šlamštui“.Visi tau pavydi, tau PRIKLAUSO VISAS PASAULIS. Ir žinai kodėl

Gražiausia žmoguje yra, tai, kad jis turi jausmus, moka mylėti, pykti, neapkęsti. Pagaliau, žmogus, kad ir koks jis bebūtų, turi daug puikių sugebėjimų. Jis gali daug siekti, svajones paversti tikrove, jei turi tam ryžto. Ir tai ką žmogus gali, slypi jame, tik reikia leisti jam skleistis, nereikia to stabdyti. MYLĖKIME save, būkime sau GRAŽŪS, nes mūsų tvirtovė yra sveikata, o ne išvaizda.

Rašykite komentarą

-->