Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tarptautinis verslas: augimo tempai, kontrolės centralizacijos tendencijos, vietinės valdžios reakcija

Autorius: Vilmantas

Tarptautinis verslas jau 20 amžiaus pabaigoje tapo dabartinės civilizacijos fenomenu, be kurio savo verslo neįsivaizduoja dauguma užsienio ir mūsų šalies verslininkų. Norint nuodugniai išanalizuoti tarptautinio verslo sąvoką, reikia įsigilinti į jo turinį.

Į tarptautinį verslą įeina komerciniai veiksmai, išeinantys už nacionalinių sienų. Ši sąvoka apima tarptautinį prekių, paslaugų, darbo jėgos ir technologijos judėjimą: importą ir eksportą; tarpvalstybinius prekybinius susitarimus dėl intelektinių teisių (patentų, prekybos ženklų, know-how, kopijavimo); licencijų išdavimą ir frančizę; investavimą į fizinį ir finansinį turtą užsienio šalyse; susitarimus su gamintojais dėl jų prekių realizavimo užsienio rinkoje arba reeksportavimo į dar kitas užsienio šalis; pirkimą ir pardavimą užsienio šalyse; prekybos centrų ir tiekimo sistemos įkūrimą užsienio šalyse; importavimą iš vienos užsienio šalies į kitą vietiniam pardavimui.

Taigi, mainai naudingi visoms besivystančioms šalims, kitaip jie laisva valia nevyktų. Mažoms šalims užsienio prekyba vienintelis būdas ekonomiškai neatsilikti nuo didžiųjų, o dažniausiai – tai tiesiog būdas, garantuojantis jų egzistenciją. Nors tarptautinė prekyba naudinga visoms šalims, pasaulis išbandė įvairiausius būdus, kaip ją reguliuoti ir riboti. Bet vėl gi, bet koks ribojimas galų gale virsta žala visuomenei.

Ar esamos rinkos ekonomikos sąlygomis reikalingas šalies vyriausybės ekonominės politikos reguliavimas? Tai vienas pagrindinių vyriausybės uždavinių, siekiant užtikrinti šalies ekonomikos stabilumą ir normalų rinkos ekonomikos veikimą tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų..

Šiomis dienomis didesnė Lietuvos didžiųjų įmonių dalis veikia tarptautiniu mastu. Esminių tarptautinio verslo principų žinojimas tampa vertingas kiekvienos kompanijos vadovui bei dirbantiesiems, nes įmonės veikla susijusi su tiekėjais, klientais, rangovais ir licencijomis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalyse.

Taigi, šio darbo tikslas apžvelgti tarptautinio verslo istorija, tarptautinės ekonomikos reguliavimo ypatumus, ribojimus, kontrolę ir t.t. Visos pagrindinės priemonės bei koncepcijos, apibrėžiančios vidaus (vietinį) verslą, tinka ir tarptautinio verslo apibrėžimui.

Paminėtina, jog dažnai, analizuodama tarptautinio verslo veiklą, šiame darbe vartoju užsienyje įteisintą „kompanijos“ terminą, o ne Lietuvoje įprastus terminus „bendrovė“, „įmonė“ ir pan., kadangi pastarieji nėra tiesioginis tarptautinių kompanijų, veikiančių globalinėje rinkoje, atitikmuo.

1. TARPTAUTINIO VERSLO PLĖTROS PERIODIZACIJA
Norint geriau suvokti dabartinę situaciją tarptautiniame versle, reikia įvertinti jo raidą. Tarptautinio verslo ekonomikos raida apima penkis pagrindinius laikotarpius:

a) KOMERCINĖ ERA (1500-1850 metai);

b) EKSPANSIJOS ERA (1850- 1914 metai);

c) KONCESIJŲ ERA (1914-1945 metai);

d) NACIONALINIŲ VALSTYBIŲ ERA (1945-1970 metai);

e) GLOBALIZACIJOS ERA(1970 metai – iki dabar).
1.1. K o m e r c i n ė s e r a
Ši era prasideda didžiaisiais geografiniais atradimais, kai iš esmės Europos šalys pradėjo ieškoti būdų, keliaujant jūromis, kuo pelningiau parduoti savo prekes ir paslaugas. Nors būtų galima diskutuoti dėl tikslios tarptautinio verslo užuomazgų pradžios iki komercinės eros, tačiau realiai prekyba tarp šalių iki šios eros nevyko, kadangi pasiekti kitas šalis, o tuo labiau su prekėmis, iki šio laikotarpio buvo gana keblu. Prasidėjusi komercinė era Europos šalių pramonei buvo galingas žingsnis į priekį: vystėsi laivų statyba, metalų apdirbimo pramonė, užjūrio žaliavų pramonė. Visa tai lydėjo vadinamosios “verslo paslaugos”(prekybinių investicijų finansavimas ir draudimas), “infrastruktūros” (sandėliavimo, transporto paslaugos) ir pan.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rašykite komentarą

-->