Studijoms.lt

Referatai, konspektai

TARMYBĖS LIETUVIŲ IR LATVIŲ KALBŲ ŽODYNE

Autorius: Darius


TARMYBĖS LIETUVIŲ IR LATVIŲ KALBŲ ŽODYNE

KURSINIS DARBAS


TURINYS


Įvadas…………………………………………………………………………………………………………3

I. Tarmybių sąvoka, vartojimas…………………………………………………………………..5


II. Lietuvių ir latvių tarminė leksika:

1. Lietuvių ir latvių tarmybių morfologinė klasifikacija:

a) Tarmybės – daiktavardžiai ir jų junginiai…………7

b) Tarmybės – veiksmažodžiai ir jų junginiai……….8

c) Tarmybės – būdvardžiai…………………………………8

d) Tarmybės – prieveiksmiai………………………………8

2. Semantinis klasifikavimas…………………………………………10

3. Tarmybių kiekybinis klasifikavimas………………………….15

Išvados……………………………………………………………………………………….18

Šaltiniai ir literatūra…………………………………………………………………..19

Priedai……………………………………………………………………………………….20


ĮVADAS

Jau Antikos laikais pastebėta, kad vienos tautos žmonės toje pačioje teritorijoje gali kalbėti nevienodai. Lietuvių kalba taip pat ne visur vienoda. Keliaujant per Lietuvą, nesunku įsitikinti, kad žmonės įvairiose vietose šneka vis kitaip, ir kuo toliau jie vienas nuo kito gyvena, tuo sunkiau tarp savęs susikalba 1

Tiksliai nustatyti, kada viena ar kita tarmė atsirado, yra sudėtinga. Senieji raštai rodo, kad lietuvių kalba tarmes jau turėjo iki lietuviškosios raštijos pasirodymo. Daugelis lietuvių kalbos tarmių skirtumų atsirado feodalizmo laikais ir net anksčiau. Lietuvių kaimo bendruomenė gyveno palyginti uždarą gyvenimą, todėl atsiradusi kokia nors kalbos naujovė neturėjo palankių sąlygų plisti po visą teritoriją. A. Baranauskas 1876 m. taip rašė apie tarmes: „Lietuviškos tarmės lygiai kaip didžiosios medžių šakos in mažens, o tos in dar smulkesnes šakojasi: taip jog kone kiekviena parapija turi vis savąją, bent kiek nuo kitų parapijų kitonišką ištarmę“ 2

Tauta nuolat kinta. Socialinių, politinių santykių raida, mokslo, kultūros plėtotė turi tiesioginę įtaką tiek latvių, tiek lietuvių kalboms, o ypač jautri išorės pakitimams yra kalba. Kinta tikrovė, kinta ir kalbos žodynas – atsiranda naujų žodžių, senieji nyksta ir pagaliau visai užmirštami. Todėl labai svarbu yra užrašyti tarminius žodžius, kadangi su kiekviena nauja karta jų vis mažiau atsimenama. Lietuvių kalbos tarmės yra tikras mūsų tautos pasididžiavimas. Pasaulyje nedaug yra vietų, kur tokia maža teritorija turėtų tiek daug ir tokių skirtingų tarmių, palyginti neblogai išlaikytų iki šių dienų. 3

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rašykite komentarą

-->