Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tapyba dailės pamokoje

Autorius: Valdemaras

TAPYBA DAILĖS PAMOKOJE

Bakalauro baigiamasis darbas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………..3

1. TAPYBA – VAIZDUOJAMOSIOS DALĖS ŠAKA………………………………………….4

1.1. Spalva………………………………………………………………………………………..4

1.2. Dažai…………………………………………………………………………………………7


2. TAPYBOS TECHNIKOS………………………………………………………………………9

2.1. Tapybos technikos istorijos apžvalga……………………………………………………….9

2.2. Tapymo būdai………………………………………………………………………………11

2.2.1. Tapymo būdai pagal dažus………………………………………………………….11

2.2.2. Tapymo būdai pagal pagrindą………………………………………………………18

3. DAŽNIAUSIAI TAIKOMOS TAPYMO PRIEMONĖS IR METODAI DAILĖS PAMOKOJE……………………………………………………………………………………22

3.1. Tapymo priemonės…………………………………………………………………………22

3.1.1. Akvarelė…………………………………………………………………………….22

3.1.2. Guašas………………………………………………………………………………25

3.1.3. Aliejinė tapyba………………………………………………………………………26

3.1.4. Akrilas………………………………………………………………………………30

3.1.5. Pastelė………………………………………………………………………………32

3.2. Tapymo metodai……………………………………………………………………………34

3.2.1. “a la prima“…………………………………………………………………………34

3.2.2. Daugiasluoksnis metodas………………………………………………….………..35

4. TAPYBOS PRITAIKYMAS PAMOKOJE…………………………………………….……36

4.1. Tapybos reikšmė moksleiviams dailės pamokoje……………………..………………………..37

4.2. Tapybos pradmenys pradinėje – vidurinėje mokykloje…………………………………….38

4.2.1. Pradinė mokykla…………………………………………………………….………38

4.2.2. V – VI klasės (vidurinė mokykla)…………………………………………………..40

4.2.3. VII – VIII klasės (vidurinė mokykla)……………………………………………….43

4.2.4. IX – X klasės (vidurinė mokykla)…………………………………………………..44

IŠVADOS…………………………………………………………………………………….…….48

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………….49

PRIEDAI…………………………………………………………………………….……………..50


ĮVADAS

Tapyba – dailės šaka, dailės kūriniai, kurių meninis vaizdas grindžiamas spalva, jos tonų niuansais, refleksais, potepiais, šešėliavimu, faktūra, linijomis plokštumoje perteikiama aplinkos spalvų įvairovė, iliuzinė erdvė, daiktų apimtis, medžiagiškumas, oro ir šviesos įspūdis.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Rašykite komentarą

-->