Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sveika gyvensena ikimokyklinėje įstaigoje.

Autorius: Audrius

Turinys

Įvadas.

1. Sveikos gyvensenos samprata

2. Sveikos gyvensenos vaikų l/d. sistema Vilniaus mieste

3. Rytinės mankštos poveikis vaiko dienos darbingumui

4. Grūdinimasis

5. Sveika mityba

6. Higieninių įgūdžių formavimas vaikų darželije8.Vaikų poilsis ir laisvalaikis.

7. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželije

8. Klaipėdos l/d. ,,Želmenėlis” sveikos gyvensenos ugdymo programos apžvalga

9. Vaikų sveikatos stiprinimas Vilniaus raj. Nemenčinės vaikų l/d


Išvados

Literatūra


Įvadas

Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo sampratoje teigiama, kad žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos yra jo vaikystėje. Todėl pačiu pirmuoju uždaviniu pažymima – saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius – saugumo , aktyvumo, saviraiškos. Šiandien, kalbėdami apie vaikų darželį , galvojame apie vaiką. Jam pradėjus lankyti darželį, pedagogo pareiga ne tik tęsti šeimoje pradėtą darbą, bet ir siekti geresnių rodiklių. Šeima ir darželis- du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą ir visapusiška ugdymą. Darželio vaidmuo ugdant vaiko sveikatą užima labai reikšmingą vietą.

Vaiko sveikatos ugdymas ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas darželyje susiduria su įvairiomis problemomis. Suprantama, daugelio jų nebūtų, jei darželyje dirbtų bendrosios praktikos slaugytoja, kūno kultūros metodistai ir kiti specialistai. Tačiau dėl lėšų trūkumo šių pareigybių nėra. Kiekvienas vaikų darželis, priklausomai nuo jo administracijos ir pedagogių iniciatyvos, vaikų sveikatos ugdymo ir vaikų sveikatos stiprinimo uždavinį bando spręsti savaip. Svarbus vaidmuo tenka auklėtojai , nuo kurios profesinio pasirengimo ir aktyvumo priklauso sveikatos ugdymo sėkmė.

Galima džiaugtis tuo , kad nemažai vaikų darželių pedagogų, suprasdami vaikų sveikatos stiprinimo svarbą, pradėjo kurti individualios sveikatos ugdymo programas, kuriose pabrėžiama viena ar kita sveikatos puoselėjimo kryptis. Šios įstaigos įsitraukė į respublikos ,, Sveikų darželių “ sambūrio veiklą. Kituose darželiuose stebima didelė vaikų sveikatos stiprinimo priemonių įvairovė.

Pastaraisiais metais kai kurios ikimokyklinės įstaigos netgi pasivadino sveikos gyvensenos darželiais. Jos parengė specialias programas ir ėmė kriptingai diegti sveiką gyvenseną, ypatingą dėmesį skirti kūno kultūrai ir sveikatai. Visa tai jos daro pamatuotai, nes vaikų sveikata katastrofiškai blogėja. Šias idėjas plačiai propaguoja D.Jakučiūnienė , jos pastangomis jau kelinti metai vyksta vaikų lopšelių – darželių pedagogų sveikos gyvensenos sambūriai ( Palangoje, Visagine, Marijampolėje, Vilniujė, Klaipėdojė, Druskininkuose, Plungėjė ir kt..)Juose dalyvauja pedagogai iš įvairių Lietuvos vietovių. Sveikos gyvensenos sambūriuose aptariami vaikų sveikatos ugdymo klausimai, stebima praktinė veikla, dalijamasi darbo patirtimi.


1. Sveikos gyvensenos samprata

Sveika gyvensena yra individo ar socialinės grupės gyvensenos forma, padedanti išsaugoti ir stiprinti sveikatą. Svarbiausi sveikos gyvensenos elementai yra tokie : higienos , sanitarijos ir saugos reikalavimų vykdymas, racionali mityba, nuolatinis fizinis aktyvumas, grūdinimasis, tinkamas poilsis, sveikatai žalingų įpračių atsisakymas, savitvarda, ramus dvasinis pasaulis.

Iš daugelio tyrimų nustatyta, kad sveika gyvensena apie 50 % sąlygoja sveikatą. Todėl sveikatos kontekste labai svarbu , kad visuomenė ir jos nariai rinktųsi sveiką gyvenimą. Daugelis sveikatos programų sveikos gyvensenos pasirinkimą ir jai realizuoti sąlygų sukūrimą laiko pagrindiniais savo veiklos uždaviniais.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rašykite komentarą

-->