Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Šveicarijos švietimo sistema

Autorius: Gediminas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Šveicarijos švietimo sistema

Valstybės pagrindų individualus darbas

Kaunas, 2005

Turinys
1.Įvadas…………………………………………………………..3

2.Šveicarijos politinė sistema………………………………4

3.Šveicarijos švietimo sistema……………………………..5

3.1 Ikimokyklinė pakopa………………………………….6

3.2 Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas……..6

3.3 Pradinis ugdymas………………………………………7

3.4 Vidurinis ugdymas…………………………………….7

3.4.1.Pirmoji vidurinė pakopa…………………………8

3.4.2.Antroji vidurinė pakopa…………………………8

3.5.Profesinis ugdymas…………………………………..9

3.6.Aukštasis mokslas…………………………………….9

3.6.1.Aukštojo mokslo struktūra……………………10

4. Pedagogų rengimas……………………………………….12

5. Išvados……………………………………………………….14

6. Priedas……………………………………………………….15

7. Literatūros sąrašas………………………………………..15

1. Įvadas

Kiekvienos Europos šalies mentaliteto ir tradicijų plėtra labai priklauso nuo švietimo sistemos, jos tikslų, uždavinių ir pedagoginio ūgtelėjimo ne tik savo šalyje, bet ir Europos bendrijoje. Europos švietimo erdvei būdinga bazinė kompetencija: socialiniai, ekonominiai, politiniai ir psichologiniai gebėjimai gyventi daugiakultūrėje visuomenėje, savosios kalbos gryninimas bei kelių kalbų mokėjimas, informaciniai gebėjimai orientuotis spartėjančiame ir didėjančiame informacijos sraute, visą gyvenimą siekimas gyvenimo pilnatvės, asmeninio, profesinio ir visuomeninio tobulėjimo.

„Taigi šiais laikais tenka visiems mokytis: jaunoji karta perima sukauptą patyrimą, kad galėtų jį toliau gausinti, o vyresnieji jį turtina naujais atradimais, materialinės ar dvasinės kultūros sferoje, pažindami tai, kas nauja“ (V. Jakavičius, 1998, p.91).

Šio darbo tikslas – Šveicarijos švietimo sistema, jos ypatumai. Norėdami pasigilinti į bet kurios šalies švietimo sistemą, pirmiausia turime susipažinti su tos šalies politine sistema. Todėl vienas iš mano darbo uždavinių yra apžvelgti Šveicarijos politinę sistemą. Kiti uždaviniai: sužinoti, kaip veikia Šveicarijos švietimo sistema, išsiaiškinti, kaip ruošiami mokytojai. O pagrindinis klausimas: kokia Šveicarijos švietimo sistema.

2. Šveicarijos politinė sistema

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->