Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sutarčių neįvykdimo teisinės pasekmės

Autorius: Laima

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………5

1. ROMĖNŲ TEISĖS REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINEI SUTARČIŲ TEISEI……………………………………7

2. SUTARTIES SAMPRATA, ELEMENTAI …………………………………………………………………………9


2.1. Svarbiausios sutarties funkcijos……………………………………………………………9

2.2.Praktinė reikšmė pasireiškia tuo, kad:…………………………………………………….9

2.3. Sutarčių rūšys…………………………………………………………………………………………………………..10

3. SĄŽININGUMAS IR TEISINGUMAS……………………………………………………………………………..12

3.1. Esminio sutarties pažeidimo samprata pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą…………12

4. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS AR ESMINIS SUTARTIES NEĮVYKDYMAS?……….14

5. ESMINIO SUTARTIES PAŽEIDIMO KRITERIJŲ APIBŪDINIMAS IR REIKŠMĖ……………18

5.1. Pažeidimo padarinių pobūdis……………………………………………………………………………………. 19

5.1. Pažeidimo padarinių pobūdis……………………………………………………………………………………. 19

5.3. Netikėjimas sutarties neįvykdymu ateityje………………………………………………………………….. 25

5.4. Nauja CK 6.217 straipsnio 2 dalies 3 punkto redakcija………………………………………………… 26

6. SUTARTIES FORMA IR ŠALYS, SUTARTIES PAŽEIDIMAS………………………………………..28

7.SUTARTIES DALYKAS, TERMINAI, TEISĖS IR PAREIGOS,SUTARTIES NUTRAUKIMAS………………………………………………………………………………..34

8. SUTARČIŲ VYKDYMAS………………………………………………………………………………………………36

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rašykite komentarą

-->