Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sunkesnių žodžių rašyba

Autorius: Emilija

A

Ąžuolas , ąsa , atsipūtęs,

apytuštis, anądien, adjutantas,

asimiliacija, abiturientas,

amoniakas.

B

Briliantas, barjeras, bjaurus,

buljonas, batalionas.

D

Drėksti – eskia – ė, dukteriai,

dvejetas, dailyraštis, drįso,

daugianacionalinė, degsite,

draskėsi, duslus, dūmai,

dylanti, džiūvo, didvyris,

diferenciacija.

G

Gęsta – geso, grįsti – grindžia,

grėsti – gresia, galąsti, gryčia,

grąžinti skolą, gražinti klasę,

gąsdinti, garsiakalbis, grasina,

gydymas , grįžta, graso, gręšti,

gūdžiai, grūdintas, genialus.

I

Įgrysta, įgriso , indėlis,

ypatingas, ypatybė, iš tikrųjų,

ieškinys, ištęsi, išsigąsta,

išgąstis, iniciatoriai, idėja,

išdvėrusi, įspūdžiai, idealas,

ieškovas, Jiznas, jubiliatas,

Jiesia, iniciatorius.

K

Kąsti kąsnį, kasti žemę, kristi,

kryžkelė, kūrenti, karžygys,

kūrinys, kažkoks, karjeristas.

L

Lįsti, lygus, lūpos, liudyti,

lūkuriavo, lęšis, lentpjūvė.

M

Mokytųsi, mąsto, maudymąsi, megzti.

N

Nedrįsęs, neįlįsiąs, nusigręšk,

naujagimis, naujutėlaitis.

P

Pažįstamas,
pasiryžimas,

patriotas, perkūnsargis,

pašiūrė, pėdsakai, plyšys,

pažįstu, pūstelėjus, pustyti,

pūkelis, pasiskųs, pacientas,

premjeras, pianinas, paviljonas,

patriotas, potencialas, pjedestalas, pensionas, porcelianas,

psichiatras, pjūvis.

R

Ręsti, ryžtis, rugiagėlė,

rūsčiai, rąstas, risčia,

rūpestis, rūstus, rąžosi,

radiola.

S

Spręsk, skęsta, skylė, samanos,

spąstai, pasiųsti, spartakiada,

spragsi, sukrypęs, santūrus,

siūva, sūkurys, slastai,

skųstis, sąžinė, stadionas,

seseriai, siusti klasėje,

subjektyvus.

Š

Šąla – šalo, šauniesiems,

šyla, šįmet, šešėlis.

T

Tesėti, tęsėsi, tręšti trąšomis,

tęsti, turbūt, tris syk,

tęsinys, tįso, tąsa,

tyko, tvyksteli, sutrešo.

V

Vykdyti, vąšas, vėjūkštis,

variantas, variacija.

Ž

Žūva, žūtbūt, žiebėsi,

žydėjusią, žiburys, žlugo.

šalti – šąla – šalo baigei, indėlis, duk – spąstai, narsūs,

balti – bąla – balo teriai, turbūt, ru – skųstis, sąžinė,

kąsti – kanda – kando giagėlė, rugiapjū – neįlįsiąs,

gęsti – gesta – geso tė, mokytųsi, mėlyn – vykdyti, kažkoks,

išsigąsti – ą – an žiedė, perkūnsargis grasina, rūsčiai,

tesėti – tesi – ėjo kąsnis, vąšas, ąžuo – gydymas, grįžtų,

gręsti – ndžia – ndė las, tąsa, mąstymas, tyla, siųsti,

grėsti – gresia – ėsė trąšos, pažįstamas, nedrįsęs, gresia,

kąsti – nda – ndo rąstas, sąžinė, bar – ypatingas,

galąsti – nda – ndo jeras, žūtbūt, pasi – kasdavo, graso,

kasti – kasa – kasė ryžimas, vardiklis, įgrysta, ištęsi,

grąžinti skolą ypatybė, piliakal – priežastis.

gražinti klasę nis, dvejetas, gar –

trešti – ę – e(pūti) siakalbis, iš tik –

tręšti – ę – ę(trąša) rųjų, stadionas, ly –

grįsti – ndžia – ndė giagretus, dailyra –

įgrysti – ysta – yso štis, lęšis, maudy –

ręsti – enčia – entė mąsi, jėga, bjaurus,

lįsti – en – in – lįs patriotas, ieškinys

ryžtis – tasi – žosi samanos, seserėlei,

tęsti – ę – ė tris syk, tęsinys,

drėksti – eskia – ė siusti klasėje,

gąsdinti – ą – ą tesėti – tesi – ėjo,

Rašykite komentarą

-->