Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sunkesnės rašybos žodžiai

Autorius: Mantas

A:

drasko, gąsdinti, grasinti,

išsigąsti, galąsti, grasyti,

saulėgrąžos, mąžta, vąšas

samanos, šalti, šąla, šalo,

sušalęs, bąla, balo, sąžinė, slastai, skląstis, spąstai,

rąžosi, rąstas, masalas,

marna, maudymąsi, tesąspirmaujančiajai, kąsnis,

savąja, senajai, grąža,

maudymąsi, tąsa,

ajerynas

E:

atsigręžti, drėksti, -eskia,

gęsta, geso, gręžti, gresia, gręžinys, medžiai trešia,

tręšti žemę, tesėti, tęstis,

tęsinys, tęstinis, tįso, tąsa, teškia, tešia, skęsti, kęsti,

spręsti, ręsti, nusigręšk,

lęšis, lankydavęsi,

megsiu
megztinį.

I:

įgristi, įgrysta, įlįsti, drįsti

įlanka, apytuštis, dylanti,

didvyris, karžygys,

slysti, slypi, pasiryžti,

tyčiotis, tylom, tižti, tyžta,

tižo, typsoti, tįsti, tįsalas,

tįsoti, tįsti, pažįstamas.

žybtelėjogrįžčiau.

U:

stabuklingas, įspūdingas,

parsisiųsdino, pūstelėjo,

elgtųsi, kūrinys, sūkurys,

santūriai, stūgaująs ,

sliūkso, skusti bulves,

įskųsti, rūpestis, turbūt,

iš tikrųjų, žūtbūtinis,

pūsti, žūva

J:

Jiesia, pjesė, portjera,

premijeras, feljetonas,

filialas, porcelianas,

oficialus, variacija,

radiola, radiatorius,

naujiena, klientas,

heroizmas, herojiškas,

variantas, briliantas,

spekuliantas, adjutantas,

buljonas, milijonas,

fortepijonas, pensionas,

batalionas, kompanionas

barjeras, spartakiada

pjedestalas,

risčia, rūpesčio.

Rašykite komentarą

-->