Studijoms.lt

Referatai, konspektai

SOCIALINE PEDAGOGIKA

Autorius: Eimantas

BAIGIAMOJO EGZAMINO KLAUSIMAI

Socialinė pedagogika (bakalauras)


Bilietas sudaromi iš trijų klausimų.

Pirmasis – teorinis (socialinė politika, juridiniai aspektai)

Antrasis skirtas socialinių situacijų analizei.

Trečiasis klausimas skirtas socialinio projekto pristatymui.

I. Teorinis klausimų blokas ( socialinė politika, juridika, socialinio pedagogo kompetencija)

1. Vaikų socialinės politikos tarptautinė raida.

2. Vaiko socialinė politika Lietuvoje.(norminiai aktai).


3. Pašalpų šeimai ir pagalbos vaikams strategija.

4. Socialinės pedagogikos samprata, apibrėžimas

5. Socialinio darbo samprata, apibrėžimas.

6. Socialinio pedagogo ir darbuotojo profesinės veiklos sritys.

7. Rizikos grupės vaikai.

8. Visuomenės raidos ypatumai, įtakojantys socialinio pedagogo veiklos raidą.

9. Ugdymo institucijų strategijos kūrimo logika.

10. Skurdo įveikimo strategija ir metodika.

11. Pilietinio ugdymo reikšmė.

12. Individualus darbas su ugdytiniu.

13. Tyrimo metodų naudojimas socialiniame darbe.

14. Bendravimo su ugdytiniu ypatumai.

15. Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė.

16. Vaikų užimtumo politika.

17. Bendruomenės ugdomasis potencialas.

18. Grupinio darbo metodika.

19. Valstybinė jaunimo politika ir jos realizavimo formos.

20. Narkomanijos prevencija kaip sociokultūrinė problema.

21. Pedagogas nuolatinio mokymosi sistemoje.

22. Vaikų ir jaunimo organizacijų raida ir sistema.

23. Vaiko globa.

24. Vaikų globos ir ugdymo institucijų sistema.

25. Vaikų nusikalstamumo prevencijos kryptys ir sistema.

26. Laisvalaikio kultūros įtaka vaikų ugdymui.

27. Demokratinė vertybės ir principai darbe su vaikais ir jaunimu.

28. Vaikų prievartos rūšys ir prevencija.

29. Jaunuolio, kaip Lietuvos piliečio, teisės ir pareigos.

30. Socialinės atskirties grupės. Gatvės vaikai

31. Darbas su šeima. Socialinės pedagoginės problemos.

32. Darbas su specialių poreikių vaikais.

33. Intervencija ir konsultavimas krizinėse situacijose.

34. Pamokos planavimas ir organizavimas.

35. Socialinio pedagogo etika.


Pagrindinė literatūra:

1. Aramavičiūtė V. Mokinių dorovinės pozicijos formavimas. K., 1985

2. Bajoriūnas, Z. (1997) Šeimos edukologija. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Jošara.

3. Bajoriūnas, Z. (1994) Familistikos pagrindai (edukologinis aspektas). Monografija. Vilnius: VPU leidykla.

4. Barkauskaitė M. Paauglių santykių dinamika // Pedagogika.- T.32 (1996).

5. Barkauskaitė M., Grikpėdienė V. Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės pedagoginės raidos apžvalga. –Vilnius, 1998

6. Barkauskaitė M./Juodkaitė D. Smurtiniai nepilnamečių nusikaltimai. Ugdymo problemos. 1998 Nr. IV (XXXI)

7. Barkauskaitė M. Vaikų ir jaunimo organizacijos Lietuvoje. V., 1997.

8. Bitinas B. Auklėjimo procesas. Šiauliai, 1995

9. Broom L., Bonjean C.L., Broom D.H. Sociologija.- K.:1992.-356p.

10. Caroline Steman. Socialinio darbo su proto negalios vaikais pagrindai. Vilnius – 1999.

11. Dapšys A./Juršaitė R./Michailovič I. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje. – Žmogaus teisės Lietuvoje. V., 1996, P. 111-124.

12. Dapšys A./Juršaitė R./Michailovič I. Vaiko teisių apsauga. – Šeimos ir vaikai Lietuvoje. V., 1996, P. 77-82.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->