Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Simbolizmas

Autorius: Petras

Kas yra simbolizmas?
Simbolizmas kaip meninė kryptis pradėjo reikštis apie 1885 m., kaip reakcija prieš natūralizmą ir impresionizmą. Pirmą kartą simbolizmo terminą panaudojo Ž. Moresas. Simbolis – pagrindinė konstrukcijos ašis. Simbolizmui būdinga asociacijos, užuominos, nutylėjimai. Atnaujinama poetinė kalba ir poetinės formos. Ypatingas dėmesys žodžiui. Jo prasmę reikia įspėti, iššifruoti, juo kuriama vizija. Žodis – ne tik priemonė pasauliui pažinti, bet ir veiksmas, pirmapradė energija. Svarbiau ne žodžių prasmė, bet jų tonas, sužadinąs tam tikrą emocinį nusiteikimą, paslaptingas nuojautas. Muzikalumas. Nepaprastas žodžio garsų ir prasmės ryšys. Aliteracijos, asonansai. Sudėtingos metaforinės abstrakcijos, beasmenė metafora. Daugiaprasmis dialogas, potekstė (dramoje), vidinis monologas (romane). Intelektualizmas, aforistiškumas. Semantinės priešybės. Improvizacinis stilius. Eiliavimo taisyklių nepaisoma. Netikėtos sintaksinės konstrukcijos, nauji ritmai, įvairūs naujadarai, pakartojimai (garsų, žodžių, eilučių). Laisva forma. Poetinė mintis formuojama dedukcijos principu.

Simbolizmo principai:

1. Neigia logiką, teigdami, kad privalu remtis emocijomis, instinktais.

2. Skaitytoją reikia paveikti netikėtais efektais, nepaprastais vaizdais, netgi haliucinacijomis.

3. Įsivyrauja paslaptingumas, simboliai, nesuvokiami protui.

4. Keičia įspūdžių suvokimą.

5. Laisva eiliavimo technika (kaip futur.)

6. Naujos temos ir motyvai. Kiekvienas autorius- savo.

7. Nauji žodžiai.

Simbolizmas dailėje
Simbolizmas vientisos dailės krypties nesudarė. Jis reiškėsi simboliniu turiniu daugelio dailininkų paveiksluose. Simbolinis turinys – tai paslėpta paveikslo prasmė, kurią reikia įžvelgti ir įminti.

Simbolizmas kilo dar iš romantikams žinomo vaizduotės pasaulio ilgesio, noro pabėgti nuo kasdienybės, žavėjimosi tolimais egzotiškais kraštais. Dailininkai ieškojo temų senose legendose, pasakose, mituose, erotinėje poezijoje. Vieni simbolistai kūrė liūdnus, ilgesingus arba poetiškus paveikslus, primenančius sapnus. Kiti mėgo tapyti niūrias ir šiurpias scenas. Simbolistai atkreipė dėmesį į tamsiąsias žmogaus sielos puses. Jų kūryboje sutinkama personažų keistomis raiškiomis pozomis, iškreiptų kaukių, sustingusių juodų akių žvilgsnių mirtinai išblyškusiuose veiduose, lemtingų nuojautos ženklų, šlykščių fantastinių būtybių, skeletų, kaukolių ir kitokių panašių motyvų. Gamtos motyvų pamėgimu simbolistai artimi moderno kūrėjams. Bet jų paveiksluose viešpatauja dar ir nerimas, mirties nuojauta. Didesnė ir kūrinių turinio įvairovė. Tie menininkai tikėjo, jog kiekviename realiame daikte glūdi paslaptis, kurią įžvelgti gali tik menas. Ši nuostata iš principo priešinga realistų pasaulėžiūrai. Dvasinis pasaulis simbolistam daug svarbesnis už kasdienio gyvenimo prozą.

Simbolizmo judėjimas susiformavo Prancūzijoje XIX a. pabaigoje ir greitai paplito po Europą. Garsus simbolistas šveicaras Arnoldas Beklinas (1827 – 1901) savo paveiksluose apgyvendino faunas, sirenas, vienragius. Prancūzas Giustavas Moro (1826 – 1898) susižavėjo rytų fantastika ir puošnumu. Jo paveikslai atrodė kaip teatro vizijos. Kitas prancūzas Odilonas Redonas (1840 – 1916) tapyboje ir grafikoje naudojo netikėtus, sapnų pasaulį primenančius junginius. Belgų dailininko Džeimso Ensoro (1860 – 1949) kūryboje ryškus pesimistinis požiūris į žmogų. Tai groteskiškos kompozicijos, pilnos keistų lėlių ir dvasių. Ensoro mėgstamiausia tema – karnavalai, kaukės. Vienas įdomiausių simbolizmo atstovų Rusijoje buvo Michailas Vrubelis (1856 – 1910), kurio tapyba priminė žėrinčią mozaiką. Jis vaizdavo keistos kančios apimtus personažus, pavyzdžiui, Lermontovo Demoną. Žmogiškesnis ir suprantamesnis norvego Edvardo Munko (1863 – 1944) menas. Pavyzdžiui jo paveikslas „Gyvenimo šokis“ pasakoja apie tokius suprantamus dalykus, kaip jaunystė ir senatvė, viltys ir nusivylimai. Dailininkas stengėsi perteikti žmogaus gyvenimo tėkmę tapydamas mėnesienoje, jūros pakrantėje šokančias moteris, vilkinčias sniego baltumo, ugnies raudonio ir juodais drabužiais.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->