Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Semantizmai: netaisyklinga – taisyklinga

Autorius: Justinas

Netaisyklinga – Taisyklinga

Eilė darbuotojų buvo apdovanoti. Daug, nemaža, visas būrys, visa grupė, keliasdešimt, keliolika, keletas darbuotojų buvo apdovanoti.

Rasta eilė pažeidimų. Rasta pažeidimų.

platus ar siauras bendraminčių, draugų, verslininkų, politikų, mokslininkų… ratas didelis ar mažas bendraminčių, draugų, verslininkų, politikų, mokslininkų… būrys

artimųjų, draugų ratas artimųjų, draugų būrys, būrelis, grupė

gyvybingi dažai, vaistai nepasenę, tinkami vartoti dažai, vaistai (gyvybingas “kupinas gyvybės, gajus”)

Užsakymus atliekame glaustais terminais. Užsakymus atliekame greitai, per trumpą laiką (glaustas “suglaustas, suspaustas, sutrauktas”)

priešakinė idėja, mintis, pasaulėžiūra pažangi idėja, mintis, pasaulėžiūra (priešakinis “esantis priekyje”)

Vilniuje dabar veikia sekančios parodos Vilniuje dabar veikia šios parodos. (Sekantis – dalyvis: Šeimininką sekantis šuo sustojo. Tai motinos pavyzdžiu sekanti duktė.)

Kokia sekanti stotelė? Kokia kita, artimiausia stotelė?

Sekančią pamoką klausinėsiu. Kitą, artimiausią pamoką klausinėsiu.

Vedantis vaidmuo dabar tenka politikams. Svarbiausias vaidmuo dabar tenka politikams. (Vedantis “kuris veda už rankos, už virvės, už pavadžio”)

Turi būti vieningi mokesčiai, vieningi tarifai. Turi būti vienodi mokesčiai, vienodi tarifai. (Vieningas “pasižymintis vienybe”)

Europoje bus vieninga valiuta. Europoje bus vienoda, viena, bendra, ta pati valiuta.

Mus jungia vieningi tikslai. Mus jungia bendri, tokie pat, tie patys tikslai.

Cechas veikia pilnu pajėgumu. Cechas veikia visu pajėgumu. (Pilnas “pripildytas”)

Aiškinimas nebuvo pilnas. Aiškinimas nebuvo išsamus.

Su jumis pilnai sutinku. Su jumis visiškai, visai sutinku.

Tai šviežias laikraštis. Tai naujas, naujausias laikraštis. (Šviežias tinka kalbant apie maistą, produktus.)

Kaip veikia naujai pirktas šaldytuvas? Kaip veikia neseniai, ką tik pirktas šaldytuvas?

Mus sieja tamprūs ryšiai. Mus sieja glaudūs ryšiai.

Žodį neteisingai parašei. Žodį klaidingai, blogai, negerai, ne taip, netaisyklingai parašei.

Gyvulys buvo neteisingai prižiūrimas. Gyvulys buvo netinkamai, blogai prižiūrimas.

Laikrodis rodo neteisingai. Laikrodis rodo netiksliai, blogai.

pastovus vėlavimas nuolatinis, dažnas vėlavimas

pastovi ar pastoviai veikianti komisija nuolatinė komisija

aukštas derlius geras, gausus derlius

gilus pasitikėjimas didelis,

tvirtas pasitikėjimas

giliai įsitikinęs labai, tvirtai įsitikinęs

Duotuoju momentu jo nėra. Dabar jo nėra.

Ligos požymiai ryškiai išreikšti. Ligos požymiai ryškūs, stiprūs.

Kraujas atiduoda kai kurias atidirbtas medžiagas. Kraujas atiduoda kai kurias panaudotas, perdirbtas medžiagas.

Sergant šia liga, organizme įvyksta negrįžtami pokyčiai. Sergant šia liga, organizme įvyksta nebepataisomi, neatitaisomi pokyčiai.

Mūsų visuomenėje vyksta negrįžtami procesai. Mūsų visuomenėje vyksta nebesustabdomi procesai.

Euras įvestas negrįžtamai. Euras įvestas galutinai, visiems laikams.

Bendrai jis neblogas žmogus. Apskritai jis neblogas žmogus.

Bendrai egzaminą laikėt gerai. Apskritai, apskritai imant egzaminą laikėt gerai.

Matomai jis nebeateis. Matyt, jis nebeateis. (Matomai – matomoje vietoje)

Regimai čia įsivėlusi klaida. Matyt, čia įsivėlusi klaida.

Reiškia, tu neišmokai. Taigi, vadinasi, tu neišmokai.

Reiškia, jis serga. Vadinasi, jis serga.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->