Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Semantizmai: netaisyklinga – taisyklinga

Autorius: Justinas

Netaisyklinga – Taisyklinga

Eilė darbuotojų buvo apdovanoti. Daug, nemaža, visas būrys, visa grupė, keliasdešimt, keliolika, keletas darbuotojų buvo apdovanoti.

Rasta eilė pažeidimų. Rasta pažeidimų.

platus ar siauras bendraminčių, draugų, verslininkų, politikų, mokslininkų… ratas didelis ar mažas bendraminčių, draugų, verslininkų, politikų, mokslininkų… būrys

artimųjų, draugų ratas artimųjų, draugų būrys, būrelis, grupė

gyvybingi dažai, vaistai nepasenę, tinkami vartoti dažai, vaistai (gyvybingas “kupinas gyvybės, gajus”)

Užsakymus atliekame glaustais terminais. Užsakymus atliekame greitai, per trumpą laiką (glaustas “suglaustas, suspaustas, sutrauktas”)

priešakinė idėja, mintis, pasaulėžiūra pažangi idėja, mintis, pasaulėžiūra (priešakinis “esantis priekyje”)

Vilniuje dabar veikia sekančios parodos Vilniuje dabar veikia šios parodos. (Sekantis – dalyvis: Šeimininką sekantis šuo sustojo. Tai motinos pavyzdžiu sekanti duktė.)

Kokia sekanti stotelė? Kokia kita, artimiausia stotelė?

Sekančią pamoką klausinėsiu. Kitą, artimiausią pamoką klausinėsiu.

Vedantis vaidmuo dabar tenka politikams. Svarbiausias vaidmuo dabar tenka politikams. (Vedantis “kuris veda už rankos, už virvės, už pavadžio”)

Turi būti vieningi mokesčiai, vieningi tarifai. Turi būti vienodi mokesčiai, vienodi tarifai. (Vieningas “pasižymintis vienybe”)

Europoje bus vieninga valiuta. Europoje bus vienoda, viena, bendra, ta pati valiuta.

Mus jungia vieningi tikslai. Mus jungia bendri, tokie pat, tie patys tikslai.

Cechas veikia pilnu pajėgumu. Cechas veikia visu pajėgumu. (Pilnas “pripildytas”)

Aiškinimas nebuvo pilnas. Aiškinimas nebuvo išsamus.

Su jumis pilnai sutinku. Su jumis visiškai, visai sutinku.

Tai šviežias laikraštis. Tai naujas, naujausias laikraštis. (Šviežias tinka kalbant apie maistą, produktus.)

Kaip veikia naujai pirktas šaldytuvas? Kaip veikia neseniai, ką tik pirktas šaldytuvas?

Mus sieja tamprūs ryšiai. Mus sieja glaudūs ryšiai.

Žodį neteisingai parašei. Žodį klaidingai, blogai, negerai, ne taip, netaisyklingai parašei.

Gyvulys buvo neteisingai prižiūrimas. Gyvulys buvo netinkamai, blogai prižiūrimas.

Laikrodis rodo neteisingai. Laikrodis rodo netiksliai, blogai.

pastovus vėlavimas nuolatinis, dažnas vėlavimas

pastovi ar pastoviai veikianti komisija nuolatinė komisija

aukštas derlius geras, gausus derlius

gilus pasitikėjimas didelis,

tvirtas pasitikėjimas

giliai įsitikinęs labai, tvirtai įsitikinęs

Duotuoju momentu jo nėra. Dabar jo nėra.

Ligos požymiai ryškiai išreikšti. Ligos požymiai ryškūs, stiprūs.

Kraujas atiduoda kai kurias atidirbtas medžiagas. Kraujas atiduoda kai kurias panaudotas, perdirbtas medžiagas.

Sergant šia liga, organizme įvyksta negrįžtami pokyčiai. Sergant šia liga, organizme įvyksta nebepataisomi, neatitaisomi pokyčiai.

Mūsų visuomenėje vyksta negrįžtami procesai. Mūsų visuomenėje vyksta nebesustabdomi procesai.

Euras įvestas negrįžtamai. Euras įvestas galutinai, visiems laikams.

Bendrai jis neblogas žmogus. Apskritai jis neblogas žmogus.

Bendrai egzaminą laikėt gerai. Apskritai, apskritai imant egzaminą laikėt gerai.

Matomai jis nebeateis. Matyt, jis nebeateis. (Matomai – matomoje vietoje)

Regimai čia įsivėlusi klaida. Matyt, čia įsivėlusi klaida.

Reiškia, tu neišmokai. Taigi, vadinasi, tu neišmokai.

Reiškia, jis serga. Vadinasi, jis serga.

Eilinį kartą tau sakau. Dar kartą, Ir vėl tau sakau.

Man patinka filmai, ypatingai dokumentiniai. Man patinka filmai, ypač dokumentiniai.

Ypatingai daug dirbo tėvas. Ypač daug dirbo tėvas.

Mes esame jūrų gėrybių patiekalų gerbėjai. Mes esame jūrų gėrybių patiekalų mėgėjai.

Sumažino mano etatą. Panaikino mano etatą.

Žygiavome grojant maršui. Žygiavome skambant maršui.

Didėja susirgimų gripu. Daugėja susirgimų gripu.

apjungti, apvienyti būrelius, bendroves sujungti, jungti; suvienyti, vienyti būrelius, bendroves

apmokėti už darbą sumokėti, mokėti už darbą, bet apmokėti sąskaitą

neapmokamos atostogos nemokamos atostogos

apšildyti, apšildymas šildyti, šildymas

apiforminti dokumentus įforminti dokumentus

apturėti vargo, nemalonumų turėti vargo, nemalonumų

brangiai apsieiti brangiai atsieiti, kainuoti

apsivesti susituokti

Universitetas studentus apmoko specialybės. Universitetas studentus moko, išmoko specialybės. (toleruojama pabrėžiant paviršutiniškumą: kiek apmoko ir siunčia dirbti)

apsiprekinti pirktis, prisipirkti prekių

Sportininkas apleido aikštelę. Sportininkas išėjo iš aikštelės.

atremontuoti pastatą suremontuoti pastatą

atžymėti bilietą pažymėti, paženklinti bilietą

Jis ten atidirbo visą amžių. Jis ten išdirbo visą amžių.

per valandą atleidžia 20 klientų per valandą aptarnauja 20 klientų

bealkoholinis gėrimas bealkoholis, nealkoholinis gėrimas

beprocentinė paskola beprocentė, neprocentinė paskola

beprecedentinis įvykis beprecedentis, neturintis precedento įvykis

bedarbystė nedarbas

Į salę įleidžiami ir mokiniai. Į salę leidžiami ir mokiniai.

įjungti į išlaidas, į kainą, sumą įskaičiuoti į išlaidas, į kainą, sumą

įnešti pataisą įrašyti, padaryti pataisą

įvesti į komisiją įtraukti, įrašyti į komisiją

įvesti kamuolį į žaidimą paduoti, įmesti, įspirti kamuolį į žaidimą

išplanuoti darbą, veiklą suplanuoti darbą, veiklą

gerai išplanuotas namas gerai suplanuotas namas

išdirbti naują sistemą parengti, sukurti naują sistemą

išimta kontrabanda paimta, atimta, konfiskuota kontrabanda

išimta iš rinkos įmonė išstumta, pašalinta iš rinkos įmonė

išnešti nutarimą priimti nutarimą

išpuolė man važiuoti teko, reikėjo man važiuoti

Žada išskirti pinigų, premiją. Žada skirti, paskirti, duoti pinigų, premiją.

Tai iššaukė žmonių nepasitenkinimą. Tai sukėlė žmonių nepasitenkinimą.

neišfasuotos prekės nesufasuotos prekės

pravaikštininkas dvi dienas neišėjo į darbą pravaikštininkas dvi dienas neatvyko į darbą, nebuvo darbe

nukreipė pas gydytoją pasiuntė pas gydytoją

nukreipimas siuntimas, skyrimas

Būtina paskaičiuoti didžiausią šių vaistų dozę. Būtina apskaičiuoti didžiausią šių vaistų dozę.

Knygą poetas pašventė mylimajai. Knygą poetas skyrė, dedikavo mylimajai.

Pasimetęs vaikas nutilo. Sutrikęs, sumišęs vaikas nutilo.

Kas dar norėtų pasisakyti? Kas dar norėtų kalbėti, tarti žodį, ką pasakyti?

sunkvežimis baldams pervežti sunkvežimis baldams vežti, vežioti

Motina pergyvena dėl vaikų. Motina jaudinasi, sielojasi, nerimauja dėl vaikų.

Aš to nepernešiu. Aš to nepakelsiu, neištversiu.

Šios idėjo veikale persipina. Šios idėjos veikale susipina, pinasi, yra susijusios.

pervesti į kitas pareigas perkelti į kitas pareigas

peržiūrėti bylą persvarstyti, iš naujo svarstyti, dar kartą apsvarstyti bylą

praanalizuoti situaciją išanalizuoti, paanalizuoti situaciją

Paskelbtas
prieš
nesamone bl……..

Rašykite komentarą

-->