Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sėkmingai dirbančių Lietuvos verslo įmonių patirties apžvalga

Autorius: Valerijus

Turinys

1.Įžanga 2

2.Vilniaus bankas šiandien 2

3.Vilniaus banko veiklos filosofija 3

4.Veržlios plėtros žingsniai 3

5.Banko teikiamos paslaugos 3

6.Dukterinės banko įmonės 4

7.VB valdymo bei organizacinė struktūra 4

8.VB konkurentai 4

9.Paskutinių dviejų metų banko veiklos rezultatai 7

10.Išvados

ĮŽANGA

Šiuolaikinėje paslaugų sferoje svarbu ne tik pateikti paslaugą, bet ir kuo kokybiškiau ją atlikti. Kartą nusivylęs klientas gali nebegrįžti atgal į tą pačią įmonę. Klientui renkantis banką yra labai svarbi jo patirtis bankininkystės sferoje. Taigi įmonei, norint pritraukti kuo didesnį srautą klientų, reikia teikti tik pačios aukščiausios kokybės paslaugas bei ieškoti metodų, kurie padėtų organizuoti ir planuoti verslą. Kintanti ekonominė situacija lemia senų organizacijų, siekiančių adaptuotis (mano nagrinėjamas AB Vilniaus bankas), struktūrinius pokyčius, bei naujų, šiuolaikiškų organizacijų atsiradimą. Šiuolaikinės organizacijos modelis suprantamas kaip dinamiškas, lankstus ir naudojantis efektyvias informacines sistemas mechanizmas. Senos įmonės kaip tik šito ir siekia nenorėdamos iškristi iš rinkos ir, netgi atvirkščiai, trokšdamos savo padėtį rinkoje išlaikyti bei sustiprinti. Laiko, o tiksliau, verslo planavimas tampa priemone, leidžiančia integruoti materialius, žmogiškuosius, technologinius, organizacinius, kultūrinius veiksmus, kūrybinius procesus, inovacijas ir t.t., bei panaudoti jų visumą organizavimo efektyvumui didinti ir tuo įtvirtinti strategines pozicijas rinkoje.

AB Vilniaus bankas, esantis tarp sėkmingai dirbančių Lietuvos įmonių ir yra sukaupęs Lietuvos mąsteliais milžinišką ir nemaža patirtį net lyginant Europos mąsteliais bankininkystės patirtį, teikia visas bankininkystės paslaugas ir pagrindinį dėmesį skiria ilgalaikiams ryšiams su klientais. Šių tikslų siekia gerindamas privačių bei verslo klientų aptarnavimo kokybę, modernizuodamas naudojamą bei diegdamas naujas technologijas. Tačiau daugiausia naudos paslaugų teikimo sferoje, bankas sulauks investuodamas į savo darbuotojus, kurie atsako už tų paslaugų kokybiškumą.

Šio referato tikslai ir uždaviniai – aptarti įmonės veiklos patirtį, jos vystymąsi, apžvelgti banko paslaugų nomenklatūrą, esamus konkurentus bei valdymo ir organizacinę struktūrą, nustatyti potencialius banko klientus,

Vilniaus bankas – vienas iš pirmųjų privačių komercinių bankų Lietuvoje – įkurtas 1990 metų kovo 2 dieną. Vilniaus bankas – vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, kuris nuo pat savo veiklos pradžios diegė ir skatino naujas bankų paslaugas, darė ženklią įtaką šalies bankų rinkai.

Jau 1991 metais Vilniaus bankas tapo tarptautinės mokėjimo kortelių asociacijos “Visa International” nariu, o 1993 m. gruodį išdavė pirmąją Lietuvoje “Visa Classic” mokamąją kortelę.

1994 metais bankas įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą S.W.I.F.T., o klientų aptarnavimo tinklas buvo išplėstas iki 12 filialų.

1995 metais, kritiniais daugumai šalies komercinių bankų metais, Vilniaus bankas išlaikė stabilumą. Tuomet į šį banką pirmąjį kartą investavo tarptautiniai investiciniai fondai, buvo įsteigti du banko padaliniai, teikiantys visiškai naujas paslaugas Lietuvoje – finansų maklerio ir lizingo.

Vilniaus bankas yra vienintelis šalies bankas, priklausantis tarptautinių vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo sistemai “Euroclear”.

Šiandien

Vilniaus banko grupės 2003 metais uždirbtas grynasis pelnas, apskaičiuotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, buvo 132,3 mln. litų arba 4,6 proc. didesnis negu 2002 metais. Tai didžiausias iš visų Lietuvos bankų iki šiol per metus gautas pelnas.


2003 metais visos grupės turtas padidėjo 29,1 proc. arba 1,9 mlrd. litų – iki 8,575 mlrd. litų.

Pernai grupės būsto kreditų portfelis padidėjo net 88 proc. – iki 613 mln. litų. Vartojimo kreditų portfelis 2003 metais padidėjo nuo 36,5 iki 64,3 mln. litų arba 76 procentais. Bendras banko grupės kreditų portfelis per metus beveik padvigubėjo ir metų pabaigoje buvo 4,8 mlrd. litų – tai sudarė daugiau kaip 40 proc. visų šalies bankų kreditų rinkos.

2003 metų pabaigoje bankas užėmė net 45,1 proc. Lietuvos bankų įmonių indėlių ir beveik trečdalį – 29,3 proc. – individualių klientų indėlių rinkos. Vilniaus bankas 2003 metais savo individualių klientų skaičių padidino net 23 proc. – iki 414 tūkstančių.

Vilniaus banko veiklos filosofija

Vilniaus banko tikslai grindžiami pagrindinėmis SEB grupės vertybėmis –

· atsakomybe,

· tęstinumu,

· pagarba,

· profesionalumu.

Vilniaus bankas yra universalus bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas ir daugiausia dėmesio skiriantis ilgalaikiams ryšiams su klientais. Būdamas tarptautinės SEB grupės narys, turi patyrusius partnerius, su kuriais bendradarbiauja vystydamas savo veiklą ir planuodamas tolesnę plėtrą.

Veržlios plėtros žingsniai

Nuo 1995 m. pradėtos kurti antrinės Vilniaus banko įmonės. Šiuo metu Vilniaus banko grupę sudaro AB Vilniaus bankas bei septynios jo antrinės bendrovės:

· AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, 2004 m. išplatinęs didžiausią Lietuvoje viešą obligacijų emisiją;

· UAB “VB gyvybės draudimas”, investicinio gyvybės draudimo Lietuvoje pradininkas;

· UAB “VB Investicijų valdymas”, pirmojo pensijų reformos etapo metu tapęs absoliučiu pensijų fondų rinkos lyderiu;

· UAB “VB lizingas”, pirmasis ir nuo 2003 m. pradžios didžiausias- Lietuvos lizingo paslaugų rinkos dalyvis;

· UAB “VB nekilnojamasis turtas”, pirmoji šalies bendrovė, valdanti banko nekilnojamąjį turtą;

· UAB “VB Rizikos kapitalo valdymas”, sėkmingai veikianti rizikos kapitalo bendrovė, investuojanti į įmones, turinčias ilgalaikį kapitalo augimo potencialą;

· UAB “VB Vilfima”, viena iš stipriausių įmonių Lietuvos kapitalo rinkoje, teikianti investicinės bankininkystės paslaugas verslo klientams.

Banko teikiamos paslaugos

Indėliai (ne/terminuoti, ne/automatiniai, terminuoti kaupiamieji, kaupiamieji, sąlyginio deponavimo, vienos nakties (trumpalaikiai)) bei sąskaitos, mokėjimo kortelės, kreditai (būsto, vartojamieji, ilgalaikiai, trumpalaikiai), savitarnos seifai, čekiai, akredityvai, dokumentiniai inkaso, sąlyginis mokėjimas, vekseliai: vekseliai užsienio valiuta, vekseliai, pagal kuriuos mokama Lietuvoje (litais), tarptautiniai ir vietiniai pinigų pervedimai, investiciniai fondai, vertybiniai popieriai, valiutos keitimas, vertybių pervežimas, faktoringas, VB Internetas, VB Mobililinija, VB Telebankas, VB Makleris, tiesioginis debetas, kasos operacijos, VB Pensija.

Dukterinės banko įmonės:

VB Rizikos kapitalo valdymas, VB Vilfima, VB Lizingas, VB Gyvybės draudimas, VB Investicijų valdymas, VB Asmeninis bankas.

VB valdymo bei organizacinė struktūra

Akcininkų susirinkimas

Banko taryba

Banko valdyba

Valdybos pirmininkas – Prezidentas

Prezidento patarėjai Personalo departamentas

Sekretoriatas Vidaus audito departamentas

Teisininkų grupė Marketingo grupė

Prevencijos departamentas

Mažmeninės bankininkystės tarnyba Kredito tarnyba Verslo bankininkystės tarnyba Finansųtarnyba

Vilniaus banko konkurentai

Vilniaus bankas kaip ir kiekvienas bankas pasiekia tiek kiek jam leidžia pasiegti konkuretai.

Hansabankas – pagrindinis Vilniaus banko konkurentas, besidalijantis rinką su juo.

“Hansabankas” orientuoja savo veiklą į smulkias bei vidutines įmones, taip pat į tuos gyventojus, kurių perkamoji galia yra didesnė už šalies vidurkį. Tačiau būdamas universalus bankas, jis aptarnauja visas klientų grupes. Be to, nors banko vidaus rinką sudaro Baltijos šalys, savo paslaugas teikia ir tam tikrų klientų segmentams Rusijoje.

Sampo – žinomiausia finansinių paslaugų grupė Suomijoje, aktyviai stiprinanti pozicijas Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje. Daugiau kaip 2 milijonai žmonių Šiaurės Europoje bendradarbiauja su Sampo kaip lygiaverčiai partneriai.

Sampo grupė teikia visas finansines paslaugas. Pagrindinės SAMPO veiklos sritys yra gyvybės bei ne gyvybės draudimas, bankininkystės, lizingo bei investicinės paslaugos.

Sampo bendrovės bei atstovybės veikia: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Suomijoje Sampo yra antras pagal dydį komercinis bankas.

Nepriklausomų ekspertų teigimu, Sampo grupė yra ypač patikima dėl šių pagrindinių veiksnių:

· didelis kapitalas;

· stiprios pozicijos patikimoje Suomijos rinkoje;

· dinamiška veikla, nukreipta į plėtrą bei nuoseklų strateginių tikslų įgyvendinimą;

· pažangūs veiklos rodikliai;

· stiprėjančios pozicijos Baltijos šalyse bei Šiaurės ir Vidurio Europoje.

AB bankas ,,NORD/LB Lietuva”

1924 m. Lietuvos žemės ūkio bankas – vienas iš seniausių bankų Lietuvoje. Banko istorija siejasi su Lietuvos finansinės sistemos formavimosi pradžia.

2002 m. kovas. Užbaigtas Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimas. Banko strateginiu investuotoju, įsigijęs 76,01 % akcijų paketą, tapo Vokietijos bankas NORD/LB.

2002 m. spalis. Padidinus banko kapitalą, NORD/LB valdomas Lietuvos žemės ūkio banko akcijų paketas išaugo iki 93,09 %.

2003 m. gegužės 2 d. Lietuvos žemės ūkio banko pavadinimas pakeistas į NORD/LB Lietuva.

Parex bankas

1996 m. spalio 24 d. UAB Industrijos bankas buvo įregistruotas Lietuvos banke, o 1998 m. liepos 16 d. reorganizuotas į AB Industrijos banką. Bankui buvo suteikta licenzija Nr. 17 visoms nakinėms operacijoms vietine ir užsienio valiuta, taip pat operacijoms brangiaisiais metalais bei operacijoms su fiziniais asmenimis.

1999 m. strateginiu banko investuotoju tapo AB Parekks-banka, kuris yra didžiausias Latvijos bankas. 2000 m. kovo 3 d. AB Parekks-banka įsigijo pagrindinį AB Industrijos banko akcijų paketą ir 2000 m. spalio 5 d. bankas buvo pervadintas į AB Parex bankas.

AB Parex bankas priima indėlius, suteikia kreditus, daro mokėjimo pavedimus, dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, suteikia garantijas ir laidavimus bei priima kitus garantinius įsipareigojimus. Teikia saugojimo paslaugas savo klientų vertybėms ir dokumentams, finansavimo paslaugas, užsiima investicijomis, prekiauja vertybiniais popieriais, teikia konsultavimo paslaugas finansų ir investicijų klausimais.

Kredyt bank

Kredyt Bank įsteigtas 1990 m. Lenkijoje. Kredyt Bank yra vienas didžiausių Lenkijos bankų. Lietuvoje įsteigtas Kredyt Bank skyrius, turintis jau penkis poskyrius. Veiklą Lietuvoje Kredyt Bank pradėjo 1997 m.

Kredyt Bank galima atidaryti sąskaitą, padėti indėlį, gauti paskolą, atlikti pavedimus litais ar užsienio valiuta bei kitomis siūlomomis

lių bankas

Bankas įkurtas 1992 m. Centrinė banko buveinė įsikūrusi Šiauliuose.

Nuo 2000-ųjų metų Šiaulių bankas pradėjo formuoti padalinių tinklą visoje šalyje.

Šiaulių bankas yra įsteigęs 4 sėkmingai dirbančias antrines įmones: UAB “Šiaulių banko lizingas” (1999 metais), UAB “Šiaulių banko investicijų valdymas” (2000 metais), UAB “Šiaulių banko faktoringas” (2002 metais), UAB “Šiaulių banko turto fondas” (2002 metais). Pastaroji bendrovė užsiima ilgalaikėmis investicijomis į žemę ir nekilnojamąjį turtą.

Banko teikiamos paslaugos: internetinės bankininkystė, mokėjimo kortelės, indėliai, plečiamos periodinio mokėjimo, tiesioginio debeto paslaugos.

Svarbiausia banko veiklos kryptis – kreditavimas. Bankas teikia trumpalaikes paskolas, kreditines linijas, overdraftus, ilgalaikes paskolas iš savų bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Pasaulio Banko, Europos Tarybos vystymo banko lėšų, iš Europos Sąjungos lėšų pagal PHARE programą. Šiaulių bankas bendradarbiauja su Būsto ir urbanistikos plėtros fondu, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu ir kredituoja pastatų ir urbanizuotų teritorijų inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo ar gerinančius aplinkos apsaugą projektus.

Šiuo metu šis bankas pradėjo ypač kesintis į didesnį rinkos kasnį.

Medicinos bankas

UAB Medicinos bankas įkurtas 1992 m.

Didžiausią banko akcinio kapitalo dalį valdo Lietuvos įmonės – 57.24 % viso kapitalo, 36.98 % užsienio įmonės ir 5.78 % privatūs asmenys.

Šeštus metus Lietuvos rinkoje veikia banko dukterinė įmonė UAB “Medicinos banko lizingas”, kuri teikia lizingo paslaugas.

Medicinos bankas – universalus komercinis bankas, teikiantis finansinį aptarnavimą ir paslaugas visiems verslo ir privatiems klientams.

Bankas yra pasaulinės tarpbankinės sistemos SWIFT organizacijos narys, kas leidžia operatyviai ir patikimai aptarnauti klientus, vykdant tarptautines atsiskaitymo operacijas. Nuolat plečiami ryšiai su užsienio bankais bei bankų-korespondentų tinklas.

Medicinos bankas siekia skatinti Lietuvos smulkiojo ir vidutiniojo verslo plėtrą, sudarydamas jo atstovams palankias finansinio aptarnavimo sąlygas.

Pagrindiniais banko klientais išlieka smulkios ir vidutinės įmonės bei privatūs asmenys, tačiau tarp klientų daugėja ir stambių Lietuvos įmonių.

Paskutinių dviejų metų banko veiklos rezultatus:

2002m.

AB Vilniaus banko grupės 2002 metais uždirbtas grynasis pelnas, apskaičiuotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, buvo 126,5 mln. litų arba 33 procentais didesnis negu 2001 metais. Vienai akcijai tenkantis pelnas padidėjo nuo 6,16 iki 8,19 lito. Grynosios palūkanų pajamos padidėjo 14,3 mln. lito arba 7 procentais. Grynosios grupės pajamos už paslaugų mokesčius, vertybinių popierių, finansinių priemonių operacijas ir operacijas užsienio valiuta bei kitos pajamos padidėjo 32,7 mln. litų arba 22,3 procento. Vidutinė akcininkų nuosavybės grąža padidėjo nuo 15,1 iki 16,9 procento, o vidutinė viso turto grąža – nuo 1,7 iki 2 procentų.

2002 metais visas grupės turtas padidėjo 7 procentais arba 440 mln. litų – iki 6 640 mln. litų. AB Vilniaus banko grupės turto rinkos dalis buvo 38 procentai. Investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius padidėjo 25 procentais arba 216 mln. litų, o paskolų klientams grynoji vertė – 17 procentų arba 462 mln. litų. Gautinų išperkamosios nuomos įmokų grynoji vertė padidėjo net 46 procentais arba 175 mln. litų. Klientų indėliai padidėjo 410 mln. litų arba beveik 10 procentų ir 2002 m. gruodžio 31 d. buvo 4 582 mln. litų. 2002 m. gruodžio 31 d. grupės suteiktų paskolų ir indėlių rinkos dalys buvo vienodos – 39 procentai. Grupės akcininkų nuosavybė padidėjo 19 procentų – iki 811 mln. litų.

AB Vilniaus banko vertybinių popierių portfelis per praėjusius metus padidėjo 23 procentais – iki 1,1 mlrd. litų ir davė 79,9 mln. litų pajamų. Bankas nupirko pirminėje rinkoje vertybinių popierių

už 567,5 mln. litų, padidindamas savo rinkos dalį nuo 28 iki 35 procentų. Pajamos už operacijas užsienio valiuta buvo 70,7 mln. litų. Banko pajamos už pinigų rinkos operacijas buvo 3,5 mln. litų, o apyvarta – 56,1 mlrd. litų. 2002 metais banko Vertybinių popierių prekybos skyrių Nacionalinė vertybinių popierių birža pripažino aktyviausia finansų maklerio įmone jau trečius metus iš eilės.

Vertybinių popierių apskaitos ir saugojimo departamentas buvo antras Lietuvoje pagal bendrą vertybinių popierių kapitalizaciją, kuri 2002 m. gruodžio 31 d. buvo 3,4 mlrd. litų, o rinkos dalis – 23 procentai.

Bankas išsaugojo pirmaujančią poziciją mažmeninės bankininkystės srityje. Individualių klientų skaičius padidėjo 23 procentais – iki 338 tūkstančių. Metų pabaigoje banko suteiktų paskolų rinkos dalis buvo 39 procentai. Individualių klientų indėlių rinkos dalis buvo 35 procentai, o įmonių indėlių rinkos dalis – 43 procentai. Nors paskolų portfelis ir padidėjo, atidėjimai sumažėjo nuo 134 mln. litų iki 50 mln. litų.

2002 metais grupės būsto paskolų portfelis padidėjo 34 procentais – iki 348 mln. litų. Per tą patį laikotarpį paskolų fiziniams asmenims buvo suteikta 40 procentų daugiau, iš viso už 412 mln. litų.

Verslo klientų skaičius padidėjo 9 procentais – iki 57 tūkstančių. Didžiausių įmonių, kurias aptarnauja Verslo klientų departamentas, paskolų portfelis padidėjo 6 procentais – iki 1 045 mln. litų.

2002m. toliau didėjo banko paslaugų apyvarta. Išduotų mokamųjų kortelių skaičius padidėjo 39 procentais ir metų pabaigoje viršijo 600 tūkstančių. 2002 metais atsiskaitymų kortelėmis padaugėjo maždaug 50 procentų ir apyvarta buvo 3,7 mlrd. litų. Mokamųjų kortelių bankomatų padaugėjo 19 procentų – iki 219, o skaitytuvų buvo 33 procentais daugiau negu 2001 metų pabaigoje – 6 289.

2002 metais sparčiai plėtėsi elektroninė bankininkystė. Sistemos VB Internetas vartotojų skaičius padidėjo daugiau negu dvigubai – nuo 51 tūkstančio iki 117 tūkstančių. Atitinkamai šia sistema atliekamų operacijų padaugėjo nuo 83 tūkstančių iki 185 tūkstančių. Vis daugiau klientų naudojasi telefoninės bankininkystės sistema VB Linija. Per tą patį laikotarpį sistemos VB Linija vartotojų skaičius padidėjo nuo 45 tūkstančių iki 108 tūkstančių, o VB Linija 1528 – nuo 4,5 tūkstančio net iki 28 tūkstančių. Sistemos VB Telebankas vartotojų padaugėjo nuo 2,4 tūkstančio iki 3,1 tūkstančio.

2002 m. gruodžio 31 d. banko klientus aptarnavo 18 filialų, 39 klientų aptarnavimo skyriai (2001 metais jų buvo 40) ir Pinigų tvarkymo ir saugos filialas. Pernai uždarytas vienas skyrius. Iš viso banke buvo 395 tūkstančiai klientų – 20 procentų daugiau negu 2001 metų pabaigoje.

2002 metais buvo įsteigtos dvi naujos banko įmonės: AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas ir UAB VB nekilnojamasis turtas. Bendras antrinių įmonių pelnas buvo 1 355 tūkst. litų. VB Rizikos kapitalo valdymas grynasis pelnas buvo 5 233 tūkst. litų, VB lizingas ir AB VB būsto kreditų ir obligacijų banko pelnas atitinkamai buvo 374 tūkst. ir 47 tūkst. litų. Kitos antrinės įmonės dirbo nuostolingai. VB gyvybės draudimas nuostolis buvo 3 269 tūkst. litų, o likusių antrinių įmonių bendras nuostolis – 1 030 tūkst. litų.

Kai kurių banko įmonių nuostolis ne visiškai atspindi jų veiklos efektyvumą. VB gyvybės draudimas patyrė nuostolių dėl išlaidų, susijusių su greita verslo plėtra, ypač metų pabaigoje. 2002 metais investicinio gyvybės draudimo įmokos padvigubėjo ir buvo 17 mln. litų. Bendras lizingo portfelis padidėjo 46 procentais – iki 614 mln. litų, o VB Investicijų valdymas valdomas turtas padidėjo daugiau negu keturis kartus – nuo 12 mln. litų iki 49 mln. litų.

2003 ataskaita

Praėjusius metus Vilniaus banko grupė, atstovaujanti Lietuvoje SEB, gali drąsiai

pavadinti didžiausios savo sėkmės metais. 2003 metais grupės uždirbtas veiklos

pelnas, apskaičiuotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, buvo rekordinis

– net 132,2 mln. litų. Vienai akcijai tenkantis pelnas padidėjo nuo 8,19 iki 8,57

lito. Grynosios grupės pajamos už paslaugų mokesčius ir kitos pajamos padidėjo

17,1 mln. litų arba 16,7 proc., o grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta

buvo net 58,1 mln. litų arba 83,8 proc. didesnis negu prieš metus.

Šie skaičiai liudija klientų pasitikėjimą Vilniaus Banku, banko veiklos stabilumą ir

patikimumą. Praėjusiais metais Vilniaus bankas išsaugojo pirmaujančią poziciją

mažmeninės bankininkystės srityje. Privačių klientų skaičius padidėjo 23 proc. –

iki 414 tūkstančių. Metų pabaigoje grupės privačių klientų indėlių rinkos dalis

buvo 29,3 proc., o įmonių indėlių rinkos dalis – 45,1 procento. Akivaizdu, kad

aktyvi mažmeninės bankininkystės paslaugų plėtra duoda apčiuopiamų

rezultatų. Turėdami didžiausią šios srities patirtį, galime teikti daugybę paslaugų

ir pasiūlyti kiekvienam klientui tinkamiausią finansavimo būdą. Nuosekliai

siekdami aukščiausios aptarnavimo kokybės, lanksčiai dirbdami ir įsigilindami į

klientų poreikius, stipriname ne tik konkurencinį pranašumą, bet ir partnerystę

bei abipusį draugiškumą.

Vilniaus bankas turi kuo didžiuotis – per praėjusius metus verslo klientų skaičius padidėjo iki 59,9 tūkstančio. Didžiausių įmonių, kurias aptarnauja Verslo klientų departamentas, kreditų portfelis padidėjo net 81 procentu – nuo1,02 iki 1,85 mlrd. litų.

Sėkmingą Vilniaus banko darbą su Lietuvos ir užsienio įmonėmis bei finansų įstaigomis įvertino Nacionalinė vertybinių popierių birža, paskelbusi Vilniaus banką aktyviausiu biržos dalyviu per pastaruosius dešimt metų.

2003 metų gruodžio 31 dieną grupės suteiktų kreditų rinkos dalis viršijo 40 procentų. Vilniaus banko lyderystę įmonėms teikiamų kreditų rinkoje liudija ir vieni iš didžiausių Lietuvos privatizavimo sandorių. Vilniaus bankas praėjusiais metais pateikė finansavimo sprendimus dėl energetikos bendrovės „Vakarų skirstomieji tinklai“ ir alkoholio gamybos bendrovės „Stumbras“ privatizavimo.

Būti geriausiam yra malonu, bet nėra lengva. Viena, pirmavimas suteikia džiaugsmo, kad užsibrėžti tikslai įgyvendinti, o antra – reikalauja milžiniškos atsakomybės. Taigi lyderystė suteikia galimybę dirbti su stipriausiais rinkos dalyviais, bet būtent stipriausieji kelia pačius aukščiausius reikalavimus. Vadinasi, ir suteikia primygtinę galimybę tobulėti. Nuolatinis bendradarbiavimas su klientais leidžia Vilniaus bankui objektyviai vertinti Lietuvos bankininkystės rinką ir nuspręsti, kokių naujovių galime jai pasiūlyti, kaip panaudoti SEB grupės patirtį.

IŠVADOS

Mano manymu Vilniaus bankas yra pats patikimiausias šiuo metu Lietuvoje. Tai liudija ir mano referate surinkti duomenys apie jį ir jo konkurentus. Apskritai, Vilniaus banko organizacinė bei techninė veikla yra nuosekliai organizuota bei valdoma. Konkurencinė kova su stipriausiu varžovu AB Hansabanku (žinoma, negalima pamiršti ir kitų) tik paskatina teikti kokybiškesnes paslaugas ir toliau išlikti rinkos lyderiu. Vilniaus bankas per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį yra sėkmingiausiai dirbantis bankas.

Naudota literatūra:

1. www.vb.lt

2. www.hansa.lt

3. www.sampo.lt

4. www.parex.lt

5. www.kredyt.lt

6. www.vks.lt

Rašykite komentarą

-->