Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Savižudybių prevencija Lietuvoje

Autorius: Irutė


TURINYS


ĮVADAS 2

1. SAVIŽUDYBĖS REIŠKINYS BEI SAVIŽUDYBĖS PROBLEMATIKA 3

1.1 Savižudybės samprata 3

1.2 Jaunimo savižudybės 4

1.3 Savižudybių statistika Lietuvoje 5

1.4 Savižudybių prevencijos galimybės 7

2. JAUNIMO NUOMONĖS APIE SAVIŽUDYBES TYRIMAS 8

2.1 Tyrimo metodika 8

2.2 Demografinė – socialinė respondentų imtis 9

2.3 Socialinė apklaustųjų aplinka 10

2.4 Merginų ir vaikinų nuomonė apie eutanaziją ir jos įteisinimą 10


2.5 Materialinės padėties įtaka savižudybei 11

2.6 Neigiami socialinės aplinkos veiksniai 12

2.7 Savižudybės jaunimo tarpe, mąstymas apie tai bei efektyvūs būdai išvengti

savižudybės 13

2.8. Efektyviausi būdai padėti norintiems nusižudyti 15

2.9 Priežastys, kodėl Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi 15

IŠVADOS 17

LITERATŪRA 18

PRIEDAI:

1 priedas. Savižudybių dažnis Lietuvoje 1930–40 ir 1986–2004 metais

100 000 gyventojų 19

2 priedas. Anketos pavyzdys 20


ĮVADAS


Savižudybė – reikšminga mirties priežastis daugelyje šalių, kai kuriais atvejais jų būna daugiau nei mirčių auto avarijose per metus. Dauguma šalių išleidžia didžiulius kiekius lėšų kelių saugumui užtikrinti, bet mažai skiria savižudybių ir būdų joms išvengti tyrimams, o taip pat žmonių mokymui kaip išspręsti savo problemas.

Savižudybė tai – procesas, kurio metu žmogus patiria vis labiau augantį emocinį skausmą, jausmų ir minčių sumaištį ir nuolat mažėjantį gebėjimą įveikti sunkumus.

Šiais laikais savižudybės tema tapo labai aktuali problema. Tokį sprendimo kelią vis dažniau renkasi jauni.

Tyrimo problema – savižudybių socialinės priežastys.

Šio darbo objektas yra socialiniai reiškiniai, socialinė aplinka kurie įtakoja vaikų ir jaunimo problemų sprendimą, pasirenkant savižudybę kaip išeitį iš susidariusios situacijos.

Mūsų darbo tikslai:

 Apibendrinti pagrindines jaunuolių savižudybių priežastis

 Susisteminti savižudybių prevencijos galimybes Lietuvoje

 Apžvelgti Lietuvos savižudybių statistinius duomenis

 Susisteminti ir apibendrinti respondentų socialinę aplinką

 Ištirti apklaustųjų nuomonę apie eutanaziją

 Apžvelgti labiausiai įtakojančius veiksnius savižudybei

 Nustatyti efektyviausius pagalbos būdus norintiems nusižudyti

 Sužinoti respondentų nuomonę, kodėl Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi

Uždaviniai – ištirti ir apibendrinti statistinius apklausos duomenis, nustatyti prevencijas bei charakteristikas, kurios labiausiai pažeidžia asmens vidinę būseną.


1. SAVIŽUDYBĖS REIŠKINYS BEI SAVIŽUDYBĖS PROBLEMATIKA

1.1 Savižudybės samprata

Savižudybė – tai aktas, kurio metu asmuo savo paties valia pasitraukia iš gyvenimo. Nors savižudybė nėra pagrindinė padidėjusio mirtingumo priežastis, tačiau tokiu būdu iš gyvenimo pasitraukia gana didelis skaičius žmonių.

Visais laikais savižudybė buvo ir tebėra sukrečiantis, prieštaringas, daug diskusijų keliantis reiškinys. Ji sukelia labai įvairias reakcijas, simbolizuoja labai įvairius dalykus: tragediją, šoką, siaubą, įniršį, nesupratimą, paguodą, palengvėjimą, gėdą, pagalbos šauksmą, skausmo išvengimą, bausmę, protestą, teisingumą, teisėtą pasirinkimą, ginklą, politinę poziciją, neviltį, liūdesį, klaidą, nerimą, dramą, įžeidimą, išsisukinėjimą, pribloškimą, neatleidimą ir kt..

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->