Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Savižudybės ir jų prevencija Lietuvoje

Autorius: Ieva

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………….. 3

1. Savižudybių statistika………………………………………………………4

2. Savižudybių priežastys……………………………………………………..6

3. Savižudybių būdai………………………………………………………….7

4. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms…………………………………….8

5. Požiūris į savižudybes ir jų prevencija Lietuvoje…………………………11


6. Asmenybės krizė ir pagalba žmogui………………………………………13

IŠVADOS……………………………………………………………………15

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SARAŠAS…………………………………..17

ĮVADAS


Daugelį žmogaus išgyvenimų gaubia paslaptingumo ir neįprastumo aureolė. Vienas iš tokių išgyvenimų, be abejonės, yra savižudybė arba mėginimas atimti sau gyvybę. Kaip stipriai turi būti geidžiama mirties, jei žmogus, suaugęs, jaunas, subrendęs ir, atrodytų, pačiame psichinių ir fizinių jėgų žydėjime, nugali stiprių gyvybės instinktą ir ryžtasi pakelti ranką prieš save patį ? Kokie sunkūs turi būti individą užklupę išgyvenimai, kurie pastūmėja jį prie tokio sprendimo ?

Ieškant atsakymo į šiuos klausimus reikia pažinti ir aprašyti patį savižudybių reiškinį – tokį sudėtingą ir sąlygišką, koks jis yra, – ir tik tada bus galima mėginti suprasti, kodėl kažkam savižudybė gali tapti ilgai ieškotų būdu sunkiai situacijai įveikti. Savižudybė nėra vienalytis reiškinys, nes galima skirti įvairius savižudybių tipus atsižvelgiant į motyvaciją ir į tai, kaip aiškiai žmogus suvokia, kad poelgis, kuriam jis ryžtasi, tikrai yra grėsmę gyvybei keliantis aktas. Kartais žmogus to kaip reikiant nesuvokia, kartais kažkas visai nerūpestingai rizikuoja savo gyvybe, kartais savižudybė būna įrankis, padedantis manipuliuoti aplinkiniais, kartais – pagalbos šauksmas. Savižudybė yra labai sudėtingas reiškinys, būdingas įvairių epochų, kultūrų ir rasių žmonėms. Savižudybių motyvus ir sąlygas tyrinėja kelios mokslo disciplinos: sociologija, psichologija, psichiatrija, teisminė medicina, kriminologija, filosofija ir teologija.

Antrojoje mūsų amžiaus pusėje atsiskyrė mokslo disciplina, kuri kaip pagrindinį tyrinėjimų objektą pasirinko savižudybes, – ji vadinama suicidologija, o šios srities specialistai – suicidologais. Suicidologijai artima disciplina yra tanatologija, kurios pagrindinis tyrinėjimų objektas yra natūralios mirties ir pasirinktosios mirties, t.y. savižudybės, problematika. Domimasi viskuo, kas vienaip ar kitaip susiję su savižudybėmis, – sąlygomis, aplinka, asmenybės bruožais, psichine sveikata bei motyvacija; intensyviai tyrinėjama gydomoji ir profilaktinė veikla. Visose pasaulio šalyse pastebimas savižudybių skaičiaus didėjimas skatina vis daugiau dėmesio skirti ir tyrimams, ir įvairiems bandymams užkirsti kelią pirmosioms savižudybėms bei daugkartiniams bandymams nusižudyti.

Savo darbe panagrinėsiu savižudybių priežastis, pasekmes visuomenei, apžvelgsiu Lietuvos ir užsienio statistiką, bandysiu panagrinėti kaip galima sustabdyti ar bent sumažinti savižudybių skaičiaus didėjimą.


1. Savižudybių statistika

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rašykite komentarą

-->