Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga”

Autorius: Raminta

Turinys

Titulinis lapas…………………………………………………………………….….1

Turinys……………………………………………………………………………….2

Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir Ko

Ryšių su visuomene planas……………………………………………..……………3

Bendras ryšių su visuomene “Ralingoje” ir Ko vertinimas…………….…….…..4

Krizės, skandalai ir jų valdymas “Ralingoje” ir Ko……………………………….7

Naudotų šaltinių sąrašas…………………………………………………………….8
Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir Ko
Įvadas

Ryšių su visuomene pagalba bendrovė informuoja visuomenę apie savo egzistavimą, teikiamas paslaugas ir prekes, ryšiaudama siekia sudominti potencialius klientus, palaikyti ryšį su esamais, teikti jiems informaciją. Taip pat ryšių su visuomene pagalba bendrovė formuoja savo įvaizdį, kas itin svarbu prestižo kūrimui ir palaikymui.

Organizacija stengiasi nuolat palaikyti savo reputaciją, visuomenės supratimą bei paramą, siekia populiarumo. Tai ir yra pagrindiniai ryšių su visuomene organizacijose siekiai.
1. Ryšių su visuomene planas

Kiekviena organizacija veikia pagal tam tikrus principus ir nuostatas, bendrovėse sudarinėjami veiksmų planai, strategijos. Taip pat kaip ir bet kuriai kitai veiklos sričiai, siekiant, kad ši efektyviai dirbtų, ryšiams su visuomene reikalingas veiksmų planas. Trumpiau tariant, kiekviena visuomenei atvira organizacija turi turėti ryšių su visuomene planą.

Ryšių su visuomene plano sudarymo principą lemia pagrindinai situacija. Jei organizaciją krečia krizės, skandalai, turi būti rengiami specialūs ryšių su visuomene planai. Jei organizacija yra normaliame stovyje, ji renkasi tradiciškesnius variantus.

Tokiu atveju tinkama ir pasirinktina strategija – Ilgalaikis nuolat koreguojamas planas su galimais vienkartiniais ribotos trukmės plano intarpais.

Ryšių su visuomene veiksmų planas taipogi sudaromas atsižvelgiant į biudžetą (nepakankamas, pakankamas, perteklinis finansavimas). Apsvarstant biudžetą numatoma, kokios lėšos bus skiriamos ryšiams su visuomene. Kiek dėmesio jiems skiriama organizacijoje taip pat priklauso nuo firmos preferencijų.

“Ralingoje” ir Ko sudaryto griežto ryšių su visuomene plano nėra, kaip ir nėra žmonių, tiesiogiai atsakingų už jo sudarymą ir vykdymą. Pagrindiniai kompanijos tikslai ryšių su visuomene srityje yra informuoti ją apie savo egzistavimą, palaikyti prestižą bei išsikovoti vardą savo rinkoje, tapti žinomai platesnėse masėse, tapti prieinamiems ir pasiekiamiems informacine prasme potencialiems naujiems klientams. Siekiant šių tikslų “Ralinga” ir Ko apsiriboja išvardintais (t.y. reklama, puslapis internete, parodos, pristatymai, internetas, telefonas) ryšių su visuomene kanalais. Jokio išskirtini sudaryto ryšių su visuomene plano nėra – veikiama yra priklausomai nuo situacijos, sprendžiant kompanijos direktoriui. Jam talkina generalinis direktorius.
2. Bendras ryšių su visuomene “Ralingoje” ir Ko vertinimas

Ryšių su visuomene veikla gali būti vertinama kainos (biudžeto) ir veiksmų efektyvumo aspektais – sutartas biudžetas tampa programos veiksmų sąrašu, kuriuo remiantis parengiamas programos planas. Ryšių su visuomene efektyvumas įvertinamas, palyginus ryšių su visuomene programos rezultatus su toje programoje numatytais tikslais.

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->