Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Rizikos, rizikos veiksniai ir išmatavimo rodikliai

Autorius: Urtė

1. Investicijų rizikos esmė.

2. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimas.

3. Rizikos klasifikavimas.

4. Finansinės rizikos išmatavimo rodikliai.

1. Investicijų rizikos esmė

Investicijos ekonominėje literatūroje yra apibūdinamos labai įvairiai. Kadangi apibrėžimai įvairūs, tiksliausiai būtų nusakyti, kad investicija – pinigų įdėjimas į tam tikrą turtą tikslu ateityje gauti naudą.

Rizika ekonomine prasme taip pat apibūdinama labai įvairiai. Šiuolaikiniame ekonomikos terminų enciklopediniame žodyne rizika apibūdinama kaip sprendimų situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti. Lietuvių mokslininkai riziką traktuoja kaip įmonės grėsmę netekti dalies savo kapitalo, negauti reikiamų pajamų bei patirti papildomas išlaidas vykdant gamybinę-komercinę veiklą. Užsienio autoriai dažnai skiria dvi sąvokas: neapibrėžtumą ir riziką (uncertainty and risk). Esminis skirtumas tarp šių dviejų sąvokų yra tas, kad rizika – sprendimų situacija, kai žinoma kiekvieno iš galimų rezultatų pasireiškimo tikimybė. Neapibrėžtumo sąlygomis potencialių rezultatų tikimybės įvertinti neįmanoma. Nepaisant minėtų skirtumų, vertinant riziką, šios dvi sąvokos sutapatinamos. Tokiu būdu praktiniu požiūriu jų atskirti neverta. Ir vienu, ir kitu atveju egzistuoja rezultatų nukrypimo galimybė ir nuo to, ar turima tikimybinė informacija, ar ne, priklauso tik prognozuojamų rezultatų patikimumo laipsnis. Be to, dažniausiai patenkama į situaciją tarp rizikos ir neapibrėžtumo. Rizikuoja tas ūkinis subjektas, kuris, priimdamas vieną ar kitą sprendimą, yra situacijoje, kai būsimos veiklos faktiniai rezultatai gali nukrypti nuo prognozuojamų. Taigi, rizika suprantama kaip sprendimų situacija, kurioje egzistuoja faktinių rezultatų nukrypimo nuo prognozuojamų galimybė. Ekonomine prasme rezultatai gali būti įvairūs – pajamos, išlaidos, pelnas, būsimi pinigų srautai ir pan. Tai priklauso nuo rizikosvertinimo tikslo ir naudojamo metodo, t. y. kokį galimą nukrypimą ir kokiu būdu norima įvertinti.

Ūkinių subjektų patiriama rizika yra vadinama įvairiai: ekonomine, verslo, ūkine ir pan. Ūkinės ir verslo rizikų savokos netalpina finansinės rizikos esmės. Ekonominė rizika yra tinkama sąvoka, tačiau fundamentaliuose Vakarų autorių leidiniuose ūkinių subjektų patiriama rizika vadinama kompanijos, firmos, įmonės rizika. Konkreti investicija yra dalis įmonės veiklos. Tokiu būdu, investicijų rizika – sprendimų situacija, kurioje egzistuoja tam tikros įmonės investicijos faktinių rezultatų nukrypimo nuo prognozuojamų galimybė.
2. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimas

Visiškai išvengti rizikos praktiškai neįmanoma. Tačiau, žinant ją sukeliančias priežastis, yra galimybė jos poveikį sumažinti. Rizikos valdymo procesas prasideda nuo ją sąlygojančių veiksnių nustatymo.

Literatūros šaltiniuose dažniausiai įvardijamos 4 rizikos veiksnių grupės.

Pagal pasireiškimo vietą:

– vidiniai;

– išoriniai.

Pagal proklausomybę nuo ūkinio subjekto:

– subjektyvūs;

– objektyvūs.

Pagal susidarymo šaltinius:

– fiziniai;

– ekonominiai;

– politiniai;

– socialiniai.

Pagal būdingumą ūkio subjektui:

– specifiniai;

– rinkos.

Pirmųjų dviejų veiksnių klasifikacinių grupių reikšmė dažnai yra tapatinama, t.y. vidiniai veiksniai yra tie, kurie įtakoja įmonės veiklą jos viduje ir yra tos įmonės kontroliuojami, t. y. subjektyvūs. Išoriniai veiksniai pasireiškia už įmonės ribų ir dažniausiai jie nekontroliuojami, t. y. nepriklauso nuo įmonės pastangų (objektyvūs), pavyzdžiui, bendraekonominiai svyravimai, klientų skonio pasikeitimai, konkurentų veiksmai, nenumatyti vyriausybiniai sprendimai. Kai kurie veiksniai vienu atveju gali būti vidiniais, kitu – išoriniais, pavyzdžiui, gaisras dėl žaibo ir gaisras dėl techninių nesklandumų. Jeigu kaip rizikos veiksnį nusakysime įmonės konkurenciją, tai ji turėtų ir objektyvių, ir subjektyvių, ir vidinių, ir išorinių veiksnių bruožų. Nepaisant to, pagrindinis išskirtinis šių dviejų klasifkiacinių grupių bruožas būtų galimybė kontroliuoti veiksnių įtaką arba šios galimybės neturėjimas.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->