Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Rinkodaros spera

Autorius: Arvydas

1. Marketingo prigimtis ir turinys

Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ir organizacijos tikslų.

Marketingas pradėjo vystytis 19a. pabaigoje. Tuo metu išsivysčiusiose šalyse prasidėjo perprodukcija. Dėl to ir buvo pradėta ieškomas ir stiprinamas gamintojo ryšys su pirkėju. Reikėjo surinkti kuo daugiau informacijos apie atskirų rūšių prekių paklausą. Tačiau stambioms monopolijoms tokios informacijos stygius kėlė daug sunkumų. Buvo rizikinga investuoti nežinant ar tą prekę pirks. Todėl ir buvo pradėta tirti pasiūla ir paklausa. Prekių pardavimo problemų sprendimui reikėjo mokslinio pagrindo. 1902m. Mičigano ir kituose JAV universitetuose buvo pradėtas negrinėti kursas pavadintas marketingu. Tačiau pirmoji marketingo teorija pasirodė tik po kelių dešimtmečių, kurią išvedė Arčas Šou. Vėliau marketingas buvo dėstomas ir EU bei Jap.


pagr. veiksniai sąlygojo marketingo atsiradimą

-Konkurencija dėl rinkos.

-Energijos žaliavų problema, sustiprinusi paklausą resursus tausojančioms technologijoms, įrengimams, mašinoms.

-Didėjantis vartotojų reiklumas prekėms.

-Tolimesnių rinkų įsisavinimas.

Marketingo uždaviniai.

1.Uždaviniai susiję su poreikių ir rinkos tyrimu: geriau tenkinti vartotojų poreikius, valdyti 15% rinkos, įsiskverbti į užsienio rinkas

2.Uždaviniai susiję su gaminama produkcija, paslaugomis: pradėti gaminti vis naujus gaminius, patobulinti gaminamos produkcijos kokybę, suteikti vartotojams papildomas paslaugas, įdiegti naujus įpakavimus, medžiagas ir k.t.

3. Uždaviniai susiję su poveikiu pirkėjui: išleisti naują reklaminį prospektą, išplatinti informaciją apie savo firmos prekes draugų tarpe, pagaminti suvenyrų reklamuojančiu firmos prekes.

Marketingo funkcijos:

1.Išorinės aplinkos analizė ir rinkos tyrimas (marketingo tyrimas ir informacijos rinkimas).

2.Vartotojai, jų poreikių analizė.

3.Prekių ir paslaugų atitinkančių jų poreikius kūrimas ir gamyba.

4.Kainų nustatymas.

5.Prekių pateikimas ir realizavimas (prekių realizavimas per prekybos tinklą, sandėliavimas, transportavimas, ryšiai su tarpininkais ir kt.)

6.Prekių pardavimo skatinimas (rėmimas, reklama, populiarinimas, pardavimo rėmimas).

7.Marketingo veiksmų planavimas (skirtingi marketingo veiksmai turi derintis tarpusavyje, be to planavimas būtinas marketingo finansavimui organizuoti)

8.Marketingo veiksmų kontrolė (įvertinami rezultatai ir koreguojami veiksmai).

Marketingo tipai

• Konversinis marketingas – Susijęs su negatyvia paklausa. Negatyvi paklausa – tai tokia rinkos situacija, kai visa rinka, ar dalis jos atmeta prekę ar paslaugą. Konversinio marketingo uždavinys – išsiaiškinti negatyvios paklausos priežastis, ištirti tą rinkos dalį, kuri turi neigiamą požiūrį į prekę ir mėginti pakeisti požiūrį. Čia galima rasti teigiamas savybes ir labiau jas reklamuoti, mėginti formuoti naują poveikį siūlomai prekei ir kt. Skatinamasis marketingas – Neigiama paklausa (nėra paklausos). Tai tokia situacija, kai visa rinka ar jos dalis nesidomi preke t.y. nėra paklausos. Paklausos nebūvimas gali pasireikšti dėl šių priežasčių: Žinomos prekės neperkamos, nes yra praradusios vertę. Kai prekė turi vertę, bet ne tam tikroje prekių rinkoje. Kai rinkoje nėra naujų prekių paklausos, nes ji nepasirengusi jos priimti. Skatinamojo marketingo tikslas – ieškoti būdų, kaip sudominti pirkėjus, surandant ir parodant prekės naudą, skatinant paklausą. Palaikantis marketingas – Susijęs su pilnutine paklausa (pasiūla lygi paklausai). Tai pati palankiausia situacija. Jos uždavinys – išlaikyti susidariusią situaciją ir nuolat domėtis

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rašykite komentarą

-->