Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Reiganomika

Autorius: Ruslanas

Pasaulis susideda iš daug valstybių, jis kartu yra ir vieningas ir kartu labai įvairiapusiškas. Skirtingi regionai, skirtingos kultūros, bei požiūris, visa tai ir dar daugiau įtakoja žmonių gyvenimą, jo sąlygas. Atskirai kiekvienos valstybės ekonomika, politika, įtaka pasaulio raidai yra labai individuali, tačiau yra ir jas siejančių bendrų tikslų, kaip taikos, ekonominiai bei kiti tikslai. Šalys jungiasi į sąjungas, tarpusavyje bendradarbiauja įvairiose srityse.

Taigi, nepaslaptis, kad šiaurinis pusrutulis yra labiau pažengęs išsivystymo kryptimi.

Kaip antai JAV, Kanada, didelė dauguma Europos valstybių bei kitos.

Šiame referate kaip tik ir norime išanalizuoti Europos kai kurias valstybes. Pasirinkome daugiau šiaurines valstybes – visos Skandinavijos šalys (Suomija, Švedija, Norvegija) bei Danija ir šiauriausia – Islandija.

Pasistengsime atskleisti kaip kiekvieną iš jų įtakoja politiniai sprendimai, istorišku aspektu sugrįšime į XX amžių, pabandysime pažvelgti kaip pasauliniai karai bei kiti istoriniai įvykiai atsiliepė krašto ekonomikai. Šios penkios valstybės yra labai skirtingos ir kartu labai panašios, kokią įtaką daro pasauliniame kontekste, ant kiek ekonomiškai stabilios. Kokie santykiai su kaimynėmis šalimis. Lentelių ir įvairiausių grafikų pagalba stengsimės atskleisti ekonominius rodiklius kaip mokesčių, bei kiti finansiniai veiksniai veikia šalių ekonomiką, taip pat kitų stipriausių pasaulio valstybių kontekste, jų išsivystymo lygį. Tarpusavio konkurencingumą, pateiksime duomenis apie ateities prognozes. Taip pat nepamiršime jų dalyvavimo įvairiose sąjungose bei organizacijose ir jose turintį „svorį“. Galiausiai paliesime tų šalių piliečius, jų tvyrančią nuotaiką, moralę, pasirinkimo laisvės erdves, socialines garantijas, bei kitą.

Šios penkios valstybės kartu yra kaip ir pavyzdys kitoms šalims, kaip reikia tvarkyti savo ekonomiką, politinį gyvenimą.

Tai tikrai geras pavyzdys Lietuvai.
NEXT week 24m Swedes, Danes, Norwegians, Finns and Icelanders will celebrate the summer solstice, a time of midnight sun. On the longest night of the year Swedes traditionally dance around a maypole, Danes light great fires on beaches, Norwegians take their sailing boats to the fjords, and people everywhere move to their cottages in the woods, on the coast or in the mountains. One Finn calls it “a time of leaving cities, drinking, making love, drowning and bonfires”. It is a night of exuberant pagan Nordic self-assertion.

A pan-Nordic identity is bu language (except in Finland). Those roots go a long way back. The Kalmar union of the kingdoms of Norway, Denmark and Sweden, signed in 1397, lasted more than a century. Each country was once ruled, at least in part, by a Nordic neighbour (except Denmark, where the ruler was Germany). Sweden’s national anthem does not mention Sweden at all but refers to “Norden”, the region. The intertwined national and Nordic identity is reflected in the flags of the five countries: each has its own distinguishing colours, but they all share the design of a cross on a plain background.
individual national histories too. Nearly a millennium ago, Snorre, a Norseman, described the different strengths as fighters of Swedes, Danes and Norwegians. As states, three of them are young: Norway won independence from Sweden only in 1905; Finland got it from Russia after the first world war; Iceland from Denmark towards the end of the second one. Sweden, Denmark and Norway are all rather fond of their low-key monarchies, whereas the other two are proudly republican.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rašykite komentarą

-->