Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Profesijos rinkimosi teoriniai aspektai

Autorius: Goda

Profesijos pasirinkimas , įgijimas , pats darbas lemia žmonių gyvenimą. Darbui atiduodami gražiausi metai . Žmogaus gyvenimo stilius tiesiogiai priklauso nuo pasirinktos profesijos , o fizinė bei psichinė sveikata dažnai nuo to , kaip žmogus jaučiasi tame darbe . Darbas yra viso gyvenimo šerdis . Tinkamai pasirinktas darbas leidžia pajusti , kad įgijome kažką vertindami ir kažką vertinga davėme aplinkai . Darbas lemia ir tai , ką karome laisvalaikiu , be to , kuo aukštesnę kvalifikaciją įgyjame , tuo dosniau finansiškai esame atlyginami.

Rinkimasis yra gyvenimo laisvoje visuomenėje privalumas ir problema . Bet ar iš tikrųjų esame visiškai laisvi rinkdamiesi profesiją? Deja , vienareikšmio atsakymo nėra . Vieni teigia , kad mes iš tikro esame laisvi pasirinkti savo gyvenimo darbą , jeigu veiksime racionaliai ir sistemingai . Kuo daugiau žinosime apie save pačius ir kokios yra mus dominančios profesijos , tuo lengviau , palyginę šią informaciją , galėsime nuspręsti , kas mums labiausiai tinka .

Kiti mano priešingai . Jie teigia , kad nesame tokie laisvi , kaip manome , kad galėtume vienaip ar kitaip nuspręsti net ir rinkdamiesi profesiją . Kitaip sakant , yra įvairių veiksnių , įvairių jėgų , kurių žmonės negali kontroliuoti . Tačiau šie nekontroliuojami veiksniai gali nulemti mūsų sprendimus . Tai vadinamieji sociokultūriniai veiksniai : šeima , tėvų finansinė padėtis , tėvų išsilavinimas ir darbas , mūsų lytis , amžius ir kt. Šie veiksniai ir lemia žmonių pasirinkimą , nes žmonės negali pakeisti aplinkybių ,įvykių ar daiktų .Kontrargumentas tokiam požiūriui – žmogus yra laisvas tik todėl , kad geba rinktis , kad tik jis arba ji nulemia savo sprendimus , o ne kiti žmonės ar aplinkybės .

Yra ir dar vienas požiūris : mūsų pasirinkimą lemia atsitiktinumas arba šansas . Racionalus , sistemingas profesijos rinkimasis reikalauja laiko , pastangų , drausmės . Tad kodėl nepalikti visko likimui ? Tokio atsitiktinio pasirinkimo problema yra ta , kad rizikos laipsnis gali būti pernelyg didelis , t.y. didelė tikimybė pasirinkti klaidingai . Tačiau labai daug žmonių pasikliauja laime , šandu ar kitokiu dalyku . Matyt , todėl daugelis ir yra nepatenkinti savo darbu .

Rinktis profesiją reikėtų racionaliai , sistemingai , nepamirštant , kad egzistuoja ir socialiniai veiksniai , kad atsitinka ir neplanuotų įvykių . Pasirinkti profesiją šiandien nėra lengva . Darbo pasaulyje tūkstančiai profesijų , kurios kinta : atsiranda naujų ,modifikuojasi ar nunyksta senosios . Pokyčiai vyksta ne tik išorėje , bet ir viduje – mūsų pačių asmenybėje , be abejo galime leisti tėvams , mokytojams ar konsultantams parinkti mums profesiją , bet galime ir nuspręsti , kad profesijos pasirinkimas pernelyg svarbus įvykis , kad patikėtume tai kam nors kitam .
Vieni tampa psichologais todėl, kad tai madinga, populiaru, prestižiška. Kiti ateina į psichologiją todėl, kad nori suprasti save ir kitus žmones. Aš besąlygiškai priklausai šiai antrai kategorijai, nuo pat mažens kreipiau dėmesį į žmonių elgesį, reakcijas, skaičiau psichologinę grožinę literatūrą, ir jeigu turėčiau iš naujo rinktis profesiją, vėl pasirinkčiau psichologiją, nors šio darbo nepavadintum gerai apmokamu ir apskritai psichologui nėra lengva susirasti darbą.

Kokių savybių reikia psichologo profesijoje?

P: Dvi būtinos savybės – gabumai ir darbštumas. Nuolatinis teorinių ir praktinių žinių lygio kėlimas. Tiriamasis darbas.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->