Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Prekes pakuote jos junkcijos klasifikavimas ir identifikavimas

Autorius: Mantas

VILNIAUS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

MARKETINGO KATEDRA

RŪTA ŠERĖNAITĖ
Vadybos ir verslo administravimo specialybė, II kursas

PREKIŲ PAKUOTĖ, JOS FUNKCIJOS IR KLASIFIKAVIMAS

Kursinis darbas

Darbo vadovė Miglė Mačiunskaitė
Parašas

Darbo įteikimo data

Darbo įvertinimas

Vilnius, 2004

Turinys:

ĮVADAS 3
1. PREKĖS PAKUOTĖ IR JOS KLASIFIKAVIMAS 5
1.1. Pagrindiniai prekės pakuotės elementai ir jos ženklinimas 5
1.2. Prekės pakuotės dizainas ir pagrindiniai jo elementai 8
1.3. Prekių pakuočių rūšys 9
2. PREKĖS PAKUOTĖS ATLIEKAMOS FUNKCIJOS 11
2.1. Apsaugos funkcija 12
2.2. Prekių identifikavimo ir rėmimo funkcija 13
2.3. Prekės pakuotės teikiama papildoma nauda 13
3. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROBLEMŲ SPRENDIMAS LIETUVOJE
EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAVIMŲ KONTEKSTE. 15
3.1.“PRO EUROPE“ sistema ir „Žaliojo taško“ ženklas 16
3.2. Lietuvos „Žaliojo taško“ organizacija 17
3.3. Pakuočių medžiagos identifikavimas ir ženklinimas 18
3.4. Pakuočių atliekų tvarkymo užduotys Lietuvoje ir jų perdirbimo plėtros
iniciatyvos 19
IŠVADOS 21
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: 22
PRIEDAI: 25

ĮVADAS

Įpakavimas per pastaruosius dešimtmečius pasiekė savo šiuolaikinį
lygį. Tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad įpakavimas nėra kas nors
svarbaus, bet jis visgi tapo svarbia pramonės atšaka. Juk evoliucija
prekyboje kelia vis naujus pakuotės reikalavimus ir sąlygoja jos
tobulinimą. Tiesa sakant tobulėjant pačioms prekėms atsiranda vis naujesnių
būdų joms įpakuoti.
Taip pat pakuotės plėtrą sąlygoja daugybė ekonominių ar net socialinių
aplinkybių. Iš jų būtų galima paminėti tokias kaip: didėjant užsiimančių
samdomuoju darbo moterų skaičiui, reikėjo staigiai plėsti fasuojamų
produktų asortimentą. Iš ekonominių aplinkybių galima paminėti vartotojo
rinkos sąlygas, esant dideliam prekių pasirinkimui, reikia padėti pirkėjui
išsirinkti būtent tą prekę, o tai padeda padaryti prekės pakuotė.
Taip pat gana aktualus klausimas šiais laikais yra pakuotei keliami
reikalavimai, bei sunkumai susiję su jos sunaikinimu. Juk pakuočių atliekų
problema yra laikoma viena svarbiausių aplinkosaugos problemų pasaulyje
taip pat ir Lietuvoje. Be to šios problemos sprendimas yra daug labiau
išvystytas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą
reikia prisitaikyti prie jos reikalavimų.
Taigi kaip matome ši kursinio darbo tema pasirinkta neatsitiktinai.
Juk prekės pakuotė tai prekės dalis su kuria kiekvienas iš mūsų kasdien
susiduriame. Taip pat įpakavimas –viena iš svarbių ir gana veiksmingų
marketingo priemonių, padedančių parduoti prekę.
Šio darbo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
1. Apibrėžti kas yra prekės pakuotė;
2. Suprasti prekių pakuotės atliekamas funkcijas;
3. Apibrėžti pagrindinius prekių pakuotės klasifikavimo kriterijus;
4. Aptarti prekių pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo problemas
ne tik Lietuvoje bet ir visame pasaulyje, ypač Europos sąjungos

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rašykite komentarą

-->