Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Prancūzija

Autorius: Gabrielė

Plotas: 551 000 km2

Gyventojai: 60,185,000, iš jų 58,518,395 pačioje Prancūzijoje

(7.4% ne prancūzai)

22 regionai, 96 apskritys pačioje Prancūzijoje žemyne, 5 kitur

Didieji miestai ir gyventojų skaičius: Paryžius – 9.644 mil., Marselis – 1.349 mil., Lionas – 1.348 mil., LilLe – 1.000 mil.

Teisinė informacija

Teisė balsuoti nuo 18 metų. Privalomas mokyklos lankymas iki 16 metų.

Vairuotojo pažymėjimas (lengvasis automobilis, sunkvežimis, motociklas) išduodamas asmenims virš 18 m.

Greičio ribojimas: 50 km/val. mieste, 90 km/val. už miesto ribų ir 130 km/val. autostradoje (110 km/val. nepalankiu oru). Leistina alkoholio norma vairuojant – 0.50 gramų litre kraujo. Privaloma segėti saugos diržus automobilio priekyje ir gale. Šalmas yra privalomas važiuojant motociklu.

Bankai ir parduotuvės

Bankai paprastai dirba nuo 9 iki 17 val. nuo pirmadienio iki penktadienio (mažesniuose miesteliuose bankai gali dirbti su pertrauka nuo 12 iki 14 val.) Kai kurie bankai dirba ir šeštadieniais.

Bankų kortelės labai plačiai naudojamos. Bankų korteles galim naudoti apsiperkant, bankomatuose imant grynuosius, naudojantis telefonu automatu ar automatais mašinų stovėjimo aikštelėse.

Parduotuvės paprastai dirba nuo 9 iki 12 val. ir nuo 14 iki 19 val. pirmadieniais – šeštadieniais. Dideliuose miestuose parduotuvės dirba be pietų pertraukos. Supermarketai dirba iki 20 val., o didžiuosiuose miestuose iki 22 val. Dauguma parduotuvių sekmadieniais nedirba (išskyrus maisto).

Transportas

Keliai ir geležinkeliai gerai išvystyti. Stotyse galite įsigyti bilietus (specialios mašinos) prieš įsėdant į traukinį. Naudojantis greituoju traukiniu T.G.V. bilietą reikia užsisakyti. Galioja įvairios važinėjimo viešuoju transportu nuolaidos – plačiau apie tai galite rasti internete adresu http://www.sncf.fr.

Viešasis transportas miestuose taip pat gerai išvystytas. Daugumoje didžiųjų miestuose yra metro ar tramvajai, o taip pat autobusai ir vietos traukiniai. Galima įsigyti savaitinį ar mėnesinį bilietą.

Telefonas

Prancūzijoje telefono numeriai yra dešimtženkliai. Į Prancūziją iš užsienio galima paskambinti renkant tarptautinį kodą 33, o ne pirmą telefono numerį, kuris paprastai būna 0,5 ar 7, tada 9 likusius telefono numerius. Iš Prancūzijos į užsienio valstybes galima skambinti iš pradžių renkant 00.

ĮVAŽIAVIMAS IR GYVENIMAS PRANCŪZIJOJE

Gyvūnai

Informaciją apie naminių gyvūnų gabenimą į Prancūziją galite rasti avialinijų ir kelionių agentūrose. Yra numatyti bendri reikalavimai (privaloma vakcinacija nuo pasiutligės, kartais karantinas ir pan.).

Katės ir šunys turėtų būti pažymėti. Lauke šunys gali būti vedžiojami su pavadėliu ir antsnukiu. „Pitbuliai“ kai kuriuose regionuose yra draudžiami.

Apgyvendinimas

Gyvenamo būsto kainos skiriasi priklausomai nuo vietos. Kainos didesnės Paryžiuje ir kituose dideliuose miestuose. Išsinuomoti būstą galima naudojantis nekilnojamo turto agentūrų paslaugomis, taip pat galite duoti skelbimą į vietinius laikraščius.

Paprastai nuomos sutartis yra sudaroma trim metams, vėliau sutartis gali būti tęsiama. Sutartį galima nutraukti nepasibaigus terminui jei yra asmeninių ar verslo priežasčių. Įspėjimo terminas – 3 mėnesiai nuomininkui (1 mėnuo jei nuomininkas perkeliamas dirbti į kitą vietą). Įmoka jei nuomininkas palieka nuomojamą būstą paprastai yra lygi 2 mėnesių nuomos mokesčiui.

Nuomos mokestis mokamas avansu – už 3 ar 4 mėnesius.

Kai kurie savininkai ir agentūros reikalauja laiduotojo – trečiosios šalies, kuris mokėtų nuomos mokestį tuo atveju, jei nuomininkas turėtų finansinių sunkumų. Taip pat reikalaujama, kad nuomininko mokamas nuomos mokestis neviršytų

30 proc. jo gautų mėnesio pajamų (dažnai reikalaujama pateikti pažymas apie paskutinių 3 mėn. atlyginimą).

Nuomininkas ir nuomotojas kartu sudaro detalų būsto inventoriaus aprašymą prieš nuomininkui įsikraustant ir prieš išvykstant. Toks aprašymas daromas dviems egzemplioriais, su abiejų pusių parašais ir data. Nuomininkas privalo apsidrausti taip vadinamu įvairios rizikos namų draudimu – šio draudimo polisas turi būti pateikiamas nuomotojui prieš pasirašant nuomos sutartį.

Gyvenimas

Pateikta informacija galioja Europos ekonominės erdvės piliečiams ir jų šeimos nariams.

Jeigu Prancūzijoje būnate trumpiau nei 3 mėnesius, leidimas gyventi jums nereikalingas. Jeigu ruošiatės Prancūzijoje likti ilgiau nei 3 mėn., prašymą dėl leidimo gyventi (carte de sejour) turite pateikti trijų mėnesių laikotarpyje nuo atvykimo į Prancūziją dienos. Prašymą dėl leidimo gyventi turite pateikti Valstybės administracijos biuruose, savivaldybėje ar Policijos nuovadoje pagal gyvenamą vietą arba užsieniečių registracijos centruose Paryžiuje.

Leidimas dirbti nereikalingas jeigu užsiimate profesine veikla.

Jei neturite Europinio vairuotojo pažymėjimo, metų bėgyje nuo leidimo gyventi išdavimo gali būti pakeistas jūsų vairuotojo pažymėjimas į prancūzišką vairuotojo pažymėjimą. Šiuo klausimu turėtumėte kreiptis į valstybės administracijos biurą pagal gyvenamąją vietą.

Savo automobilio atgabenimas į Prancūziją: vietos, kurioje gyvenate mokesčių inspekcijoje paprašykite “attestation fiscale” (mokesčių pažymos), su kuria galėsite kreiptis į valstybės administracijos biurą (“service de cartes grises” – įrašų skyrių) užregistruoti automobilį. Automobilis bus testuojamas Techninės apžiūros skyriuje prie Transporto ministerijos ir jeigu reikia bus nurodoma, ką reikėtų pakeisti, kas mašina atitiktų Prancūzijos standartus.

Darbuotojai

Kreipiantis dėl leidimo gyventi turite pateikti sekančius dokumentus:

• Galiojantį pasą ar identifikavimo kortelę

• Civilinio statuso dokumentus (santuokos liudijimą, gimimo liudijimą).

• 3 nuotraukas (dydis 3.5×4.5 cm).

• Gyvenimo Prancūzijoje įrodymas (Nuomos kvitas, Europos plėtros fondo pažyma ar pan.)

• Darbdavio pareiškimas apie priėmimą dirbti (4 kopijos)

Kai pateikiate prašymą dėl leidimo gyventi išdavimo, gausite laikiną pažymą – leidimą gyventi tris mėnesius. Vėliau leidimą gyventi (ES, EEE šalių piliečiams – 5 m.).

Ei darbo laikotarpis ilgesnis nei 3 mėn. bet trumpesnis nei metai – leidimas gyventi jums bus išduodamas tik darbo laikotarpiui (ypatingai sezoniniams darbams).

Ypatingi atvejai:

Komandiruojamiems į Prancūziją asmenims – komandiruojančio darbdavio pareiškimas, forma E101 dėl sveikatos draudimo. Leidimas gyventi bus išduodamas 1 metams. Leidimą gyventi bus galima prasitęsti jei komandiruotė bus ilgesnė.

Studentai, atsiųsti stažuotei į Prancūziją, turi pateikti ir pažymą iš siunčiančio į stažuotę asmens.

Savarankiškai dirbantiems asmenims:

Parduotuvių savininkai, amatininkai, pramoninkai, fermeriai, savarankiškai dirbantys asmenys turi pateikti sekančius dokumentus prie prašymo leidimui gyventi:

• Galiojantį pašą ar identifikacijos kortelę,

• Civilinio statuso dokumentus (santuokos liudijimą, gimimo liudijimą).

• 3 nuotraukas (dydis 3.5×4.5 cm).

• Gyvenimo Prancūzijoje įrodymas (Nuomos kvitas, Europos plėtros fondo pažyma ar pan.)

• Dokumentai, įrodantys veiklą (veiklos registracijos pažymėjimas, įmonės registracijos pažymėjimas, kontraktas dėl paslaugų teikimo)

Kai tik pateiksite visus reikalingus dokumentus, gausite laikiną pažymą apie leidimą gyventi, galiojančią 3 mėnesius, vėliau leidimą gyventi šalyje, kurį kas metai galėsite prasitęsti (viso 5 metams).

Aktyvūs asmenys, pensininkai, studentai ir šeimos nariai

Reikalingi dokumentai:

• Galiojantis pasas ar identifikacijos kortelė

• Civilinio statuso dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas)

• 3 nuotraukos

• Gyvenimo Prancūzijoje įrodymas (Nuomos kvitas, Europos plėtros fondo pažyma ar pan.)

• Pajamų ir turto deklaracija

• Pažyma dėl sveikatos draudimo

• Pažyma dėl stojimo į mokymo instituciją

Kai pateiksite visus šiuos dokumentus, gausite laikiną pažymą apie leidimą gyventi, vėliau leidimą gyventi Prancūzijoje 5 metams (išskyrus studentus). Leidimas gyventi gali būti nutrauktas jo galiojimo metu, jei pasikeičia asmens gyvenimo sąlygos, pvz. sveikatos draudimas.

Studentai:

Studentai leidimą gyventi šalyje gauna studijų laikotarpiui, tačiau ne ilgesniau nei 1 metams. Leidimą galima pratęsti. Studentai taip pat turi pateikti pažymą dėl sveikatos draudimo.

Šeimos nariai:

Šeimos nariai gauna leidimą gyventi tokiam pat laikotarpiui, kaip ir asmeniui, su kuo jie atvyko (taip pat reikalinga pajamų deklaracija ir sveikatos draudimas). Leidimo gyventi laikotarpiu jie turi pilną teisę užsiimti profesine veikla, įsidarbinti.

Studento šeimos nariai (sutuoktiniais ir vaikai) leidimą gyventi gauna 1 metams su teise pratęsti.

UŽIMTUMO TARNYBOS

ANPE: Prancūzijos valstybinė užimtumo agentūra prie Darbo, užimtumo ir profesinio mokymo ministerijos www.anpe.fr. Funkcijos – padėti ieškantiems darbo įsidarbinti, padėti darbdaviams įdarbinti.

APEC: Vadovaujančio personalo užimtumo asociacija www.apec.asso.fr. Darbo asociacija, padedanti vadovaujančiam personalui rasti darbą.

OMI: Tarptautinės migracijos biuras prie Darbo, užimtumo ir profesinio mokymo ministerijos www.omi.social.fr. Įgyvendina Vyriausybės politiką dėl imigracijos, skatina Prancūzijos piliečių tarptautinį profesinį mobilumą.

EURES: Europos Užimtumo tarnybų tinklas. Tinklo bendradarbiavimą Prancūzijoje vykdo ANPE tarptautinė tarnyba. http://europa.eu.int/eures

DDTEFP: Darbo, užimtumo ir profesinio mokymo ministerijos teritoriniai padaliniai. www.travait.gouv.fr. Kontroliuoja ir nustato tvarką dėl įdarbinimo ir profesinio mokymo.

ASSEDIC: Pramonės ir prekybos asociacija. www.assedic.fr. Vykdo bedarbio pašalpų sistemą, valdo darbo rinką.

AFPA: Valstybinė suaugusiųjų profesinio mokymo asociacija prie Darbo, užimtumo ir profesinio mokymo ministerijos www.afpa.fr. Didžiausia organizacija, įgyvendinanti suaugusiųjų profesinį mokymą. Teikia profesinio orientavimo paslaugas.

DARBO PIEŠKA


Jei norite dirbti Prancūzijoje, prancūzų kalba yra pagrindas.

Užimtumo tarnybos

ANPE (Darbo centras) EURES tinklo narys

Daugumoje Prancūzijos miestų yra darbo centrai. Ten teikiama informacija, konsultacija visiems darbo ieškantiems žmonėms. Taip pat didžiuosiuose miestuose galite rasti “Espace Cadres” (karjeros centrai) arba karjeros centrų informacinius punktus (mažesniuose miestuose), kur paslaugos teikiamos absolventams su bent aukštuoju mokslu ir ieškantiems darbo su vadybiniu (administraciniu) išsilavinimu.

ANPE teikiamos

paslaugos:

-“savarankiška paieška” – darbo pasiūlymai

– pokalbiai (darbas ir mokymas)

– darbo paieškos seminarai, informaciniai susitikimai dėl bedarbio pašalpos.

– galimybė naudotis kompiuteriu, vietos telefoninėmis linijomis, šalies ir vietos laikraščiai, dokumentų ir informacijos bankas.

Registracija:

Pirmiausia reikėtų paskambinti ASSEDIC (Pramonės ir prekybos asociacija). Jums bus išsiųsta anketa, kurią turite užpildyti prieš atvykdami. ASSEDIC yra įstaiga, kurioje turite registruotis jei norite gauti bedarbio pašalpą. Pasiimkite šiuos dokumentus:

– Jūsų indentifikacijos kortelę arba pasą, ne ES piliečiams – leidimą gyventi ar leidimą dirbti.

– įrodymą dėl gyvenamosios vietos.

Kai užsiregistravote ASSEDIC, turite per keturias savaites apsilankyti ANPE Prancūzijos valstybinė užimtumo agentūra. Su savivi turėkite visus reikiamus dokumentus (registracijos ASSEDIC kortelę, CV, išsilavinimo dokumentus)

OMI (Tarptautinės migracijos biuras) yra EURES tinklo narys.

OMI teikiamo paslaugos neapima darbo paieškos Prancūzijoje. Ši institucija renka, teikia ir apdoroja informaciją apie laisvas darbo vietas kitose šalyse. OMI informuoja darbdavius ir darbo ieškančius asmenis apie gyvenimo, darbo sąlygas užsienyje. OMI ir ANPE kartu ESPACE EMPLOI INTERNATIONAL (E.E.I. – Tarptautinio užimtumo centras), kuris teikai pagalbą ieškant darbo ne Prancūzijoje.

Kiti darbo rinkos partneriai

Įdarbinimo tarnybos

Dažniausiai įdarbinimo tarnybos specializuojasi viename sektoriuje. Kontaktinę įdarbinimo tarnybė informaciją galite rasti Prancūzijos telekomo Geltonuosiuose puslapiuose.

Laikinos darbo agentūros

Tai privačios kompanijos, siūlančios laikiną įdarbinimą. Dauguma įmonių naudojasi laikino įdarbinimo agentūrų paslaugomis, nes tai puiki galimybė:

– pakeisti darbuotoją,

– greitai rasti darbuotojus, jei staiga padidėja įmonės gamybos ar veiklos apimtys

– atsiranda laisvų darbo vietų sezoniniams darbams.

Dažniausiai tokios agentūros teikia paslaugas kvalifikuotiems ieškantiems darbo asmenims.

Laikino įdarbinimo agentūrų sąrašą galima rasti Prancūzijos telekomo Geltonuosiuose puslapiuose.

Spauda

Daugumoje šalies ir vietos laikraščių yra skelbiamos laisvos darbo vietos. Didžiausi šalies laikraščiai: Le Figaro http://www.lefigaro.fr, Les Echos http://www.lesechos.presse.fr, Le Monde http://www.lemonde.fr. Vietos laikraščiuose laisvos darbo vietos skelbiamos daugiausiai šeštadieniais ir sekamdieniais. Keletas vietos laikraščių:


La Voix du Nord {http://www.lavoixdunord.fr/),

Les Dernieres Nouvelles d’Alsace (http://dna.empLoi.net/index.htmi),

Le Republicain Lorrain (http://republicain-lorrain.fr),

l’Est Republicain (http://estrepublicain.fr),

Nice Matin (http://www.nicematin.fr),

Le Provencal (http://www.leprovengal.fr),

Le Progres (http://www.leprogres.fr),

Le Dauphine (http://www.ledauphine.fr),

La Depeche du Midi (http://www.Ladepeche.com)…

Sezoniniai darbai

Laisvų darbo vietų paieška sezoniniams darbams (žemės ūkis, viešbučiai, restoranai, turizmo sektorius) dažnai yra labai panaši į paprastos darbo vietos paiešką. Geriausia tokio darbo ieškoti spaudoje, darbo centruose, duomenų bazėse ir pan.).

AU PAIR

Au Pair viešnagės yra numatytos Europos sutartyje (asmenims nuo 18 iki 30 amžiaus). Visos su Au pair susijusios informacijos teiraukitės jaunimo informacijos centruose.

Rekomendacijos

Prancūzijoje informacija apie laisvas darbo vietas yra nemokama. Reikalauti pinigų už dalyvavimas atrankose, anketų pildymą ar įdarbinimo išlaidas yra nelegalu. Nemokėkite savo pinigais už kelionę, viešbutį ir pan. Jei neturite raštiško darbdavio įsipareigojimo jus priimti į darbą. Jei abejojate, informacijos galite

kreiptis į darbo centrus.

Strategija

Paprastai Prancūzijoje kiekvienas ieškantis darbo, atsižvelgdamas į savo sugebėjimus ir asmeninius interesus, sudaro savo karjeros planą. Toje strategijoje taip pat turi atsispindėti ir rinkos “taikinys” kur tikitės rasti darbą (smulki ar didelė įmonė, veiklos sektorius, geografinė vieta, darbo sutarties laikotarpis). Prancūzijoje daugiausia mažos ir vidutinės įmonės skelbia daugiausiai laisvų darbo vietų.

Iš visų laisvų darbo vietų Prancūzijoje, tik 40 proc. yra skelbiamos. Todėl ieškant darbo reikia nepamiršti taip vadinama “aklo kreipimosi dėl darbo”. Taip pat darbo galima ieškoti ir per pažįstamus.

Pagalba ieškant darbo

Kandidato laiškas ir gyvenimo aprašymas (CV) yra svarbiausia kreipiantis dėl darbo. Tačiau dėl darbo teirautis galima tiesiogiai telefonu ar faksu.

Curriculum vitae

Gyvenimo aprašymas turi būti atspausdintas prancūzų kalba ant A4 (21 x 29.7) balto popieriaus. Nėra vieningo standarto dėl gyvenimo aprašymo ilgio, bet rekomenduojama, kad gyvenimo aprašymas nebūtų ilgesnis nei 2 lapai. CV turite nurodyti savo kontaktinę informaciją, išsimokslinimą, darbo patirtį.

Paprastai kvalifikacinių pažymėjimų ar diplomų kopijų, rekomendacijų prie gyvenimo aprašymo pridėti nereikia. CV apačioje parašykite datą ir pasirašykite. Galite pridėti savo nuotrauką.

Pagrindinės gyvenimo aprašymo dalys:

1. Asmeninė informacija:

Pavardė, vardas, tikslus adresas ir telefono numeris (su kodu), gimimo data arba amžius, gimimo vieta, šeimos padėtis, tautybė. Informacijos apie religiją, sveikatos stovį, politines pažiūras, dalyvavimą profesinių sąjungų veikloje geriau nedėti.

2. Išsimokslinimas:

Šioje dalyje nurodykite institucijas, kuriose mokėtės, kokias kvalifikacijas ar diplomus įgijote (paaiškinkite išsimokslinimo atitikmenį Prancūzijoje). Galite nurodyti studijų turinį. Taip pat nurodykite, kokiuose kursuose dalyvavote.

Nurodykite tiksliai savo užsienio kalbų mokėjimo lygį – žodžiu ir raštu (laisvai, labai gerai, vidutiniškai, šiek tiek).

3. Darbo patirtis

Ši dalis labai svarbi. Nurodykite įmonės pavadinimą, kada pradėjote ir kada baigėte dirbti, pareigas, taip pat nurodykite už ką buvote atsakingas. Išėjimo iį darbo priežasčių nurodyti neįprasta.

4. Asmeniniai interesai

Galite pateikti informaciją apie savo laisvalaikio veiklą, dalyvavimą organizuojant renginius, keliones ir aplankytas šalis, sportą, kuriuo užsiimate ir pan.

Motyvacijos laiškas

Motyvacijos laiškas turi būti ne ilgesnis nei 2 puslapiai, pageidaujama rašytas ranka (tačiau jei jūsų raštas yra sunkiai įskaitomas galite atspausdinti). Nepamirškite ištaisyti visų klaidų.

Parašykite savo vardą, pavardę, tikslų adresą ir telefono numerį lapo viršuje kairėje pusėje. Dešinėje pusėje rašykite datą. Laišką pradėkite “A I’attention de M. ou Mme XXX”. Laiškas turi aiškiai nurodyti, kodėl jūs kreipėtės dėl darbo. Nurodykite, kad jūs žinote apie įmonę. Motyvacinis laiškas turi būti pasirašytas (geriausia lapo dešinėje pusėje).

Įdarbinimo procedūra ir metodai

Laisvoms darbo vietoms valstybės tarnautojams visada yra skelbiamas konkursas.

Smulkiose ir vidutinėse įmonėse įdarbinimu dažniausiai užsiima įmonės vadovas. Didelėse įmonėse už įdarbinimą atsakingas personalo arba žmogiškųjų išteklių skyrius arba specialiai už įdarbinimą atsakingas asmuo.

Kartais įdarbinant naudojamasi įdarbinimo agentūrų paslaugomis.

Dažniausiai darbdavys pateikia specialią anketą, kurią kandidatas į laisvą darbo vietą turi užpildyti ir grąžinti.

Jei esate pakviestas dalyvauti pokalbyje dėl darbo, pasirenkite. Nepamirškite, kad darbdaviai ieško žmonių, kurie pilnai atitiktų jų reikalavimus.

Pokalbis gali trukti nuo 15 min. iki visos dienos. Pokalbis gali būti individualus ar grupinis. Pasiimkite su savimi visų reikalingų dokumentų kopijas (kvalifikaciniai pažymėjimai, diplomai). Kartais darbdaviai pokalbio metu naudoja testus.

Po pokalbio nepamirškite padėkoti darbdaviui. Galite paklausti, kada bus žinoma apie pokalbio rezultatus, ar bus antras pokalbis dėl darbo ir kada.

DIPLOMŲ PRIPAŽINIMAS


Apie diplomų pripažinimą turėtų išsiaiškinti asmenys turėtų išsiaiškinti dar prieš išvykstant dirbti ar studijuoti į užsienį.

Akademinis pripažinimas

Akademinis pripažinimas vyksta tuo atveju, jei į Prancūziją atvažiuojate studijuoti. Pripažinimą vykdo mokymo institucija (mokykla, universitetas, koledžas), kur ketinate mokytis.

Pripažinimo procesas gali skirtis atskirose institucijose. Prašymas dėl kvalifikacijos pripažinimo turi būti atsiųstas kartu su notariškai patvirtintomis kvalifikacinių dokumentų kopijomis ir vertimais.

Vidurinio mokslo baigimo atestatai:

Prašymą turite siųsti vidurinio mokslo įstaigai, kurioje norėtumėte mokytis. Jūs taip pat gausite informacijos apie pripažinimo procedūrą ir reikalingus dokumentus. Informacijos taip pat galite ieškoti internete Švietimo ministerijos puslapyje – http://www.education.gouv.fr.

Profesinio mokslo baigimo atestatai:

Užklausimą dėl kvalifikacijos pripažinimo ir galimybės studijuoti galite siųsti Prancūzijos Švietimo ministerijai.

Direction de l’Enseignernent scolaire

Bureau DESCO A 6

110 rue de Grenelle

75007 PARIS

FRANCE Tel. (33) 155 551 072 or (33) 155 551 472 or (33) 155 551 106 ,

Universitetinis išsilavinimas (Galimybės mokytis neturint prancūziškojo vidurinio mokslo baigimo atestato):

Rašykite tiesiogiai mokymosi institucijai, kurioje norėtumėte studijuoti. Bendrą informaciją galite gauti:

NARIC France

DRIC B4 4 rue Danton 75006 PARIS

FRANCE

Šiuo atveju galimi du būdai:

1) Asmuo nori pradėti mokslus

2) Studentas pradėjo studijuoti ne Prancūzijoje ir studijas nori tęsti Prancūzijoje.

Asmuo, turintis ne prancūzišką vidurinio mokslo atestatą ir norintis pradėti studijas, pirmiausiai turi kreiptis į mokslo instituciją.

Asmuo norintis tęsti ne Prancūzijoje pradėtas studijas, turi pristatyti dokumentus apie studijuotus mokomuosius dalykus ir jų turinį, išverstus į prancūzų kalbą, iš mokymo institucijos, kurioje studijos buvo pradėtos.

Informacijos apie Prancūzijoje reguliuojamas profesijas turite klausti atitinkamos ministerijos, kuri tą profesiją reguliuoja.


Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Tai procedūra, po kurios asmuo gauna teisę dirbti pagal profesiją kitoje šalyje nei profesija buvo įgyta.

Šiuo atveju galimi du būdai:

1) Nereguliuojamos profesijos

Šiuo atveju galite nevaržomai dirbti. Darbdaviui pageidaujant išsamesnės informacijos apie profesinį lygį – Švietimo ministerijoje ar artimiausiame rektorate prašykite išduoti pažymą apie jūsų išsilavinimo atitikmenį.

2) Reguliuojamos profesijos

Galioja vyriausybės reglamentai (gydytojai, slaugytojai, stomatologai, akušeriai, chirurgai, farmacininkai, architektai) prieš dirbdami Prancūzijoje turi

patirtį šalyje, kur diplomas buvo įgytas. Taip pat reikalingas oficialus profesijos pripažinimo dokumentas. Kreipkitės į atitinkamą ministeriją.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Ministere de l’Education Nationale N.A.R.I.C France

DRIC B4

4 rue Danton

75006 PARIS

http://www.education.gouv.fr

Prancūzijoje reguliuojamos profesijos:

Teisininkas, apeliacinio teismo teisėjas, konsultuojantis advokatas, antstolis, notaras, teismo vykdytojas, tesimo administratorius (administrateur judiciaire, mandataire liquidateur), vyriausybės auditorius, finansininkas, aukcionierius, logopedas ortopedas, fizioterapeutas, psichometrijos terapeutas, terapeutas, psichologas, dietologas, slaugytojas, naujagimių slaugytojo padėjėjas, audiologas, optikas, pedikiūrininkas, biomedicininės laboratorijos technikas, gamybinio turto konsultantas, matininkas, nekilnojamo turto agentas, taksistas, greitosios pagalbos automobilio vairuotojas, laivo kapitonas, turto vertintojas, vairavimo instruktorius, pradinių klasių mokytojas, vidurinių klasių mokytojas, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dėstytojas, šokių instruktorius, gidas – vertėjas, kelionių agentas, socialinis darbuotojas, kirpėjas.

DARBO SĄLYGOS


Darbo sutartis turi būti sudaryta raštu ir gali būti:

Pastoviam darbui,

Terminuota sutartis,

Laikino užimtumo,

Nepilnos darbo dienos,

Trumpalaikė.

Pastovi darbo sutartis (CDI)

Ši sutartis sudaroma neribojamam laikotarpiui (nėra numatytos baigiamosios datos). Tačiau tokia sutartis gali būti nutraukiama vienos iš pusių iniciatyva.

Sutartis turi būti sudaroma raštu. Jei darbuotojas nėra prancūzas, sutartis jo pageidavimus turi būti išversta į gimtąją kalbą.

Terminuota sutartis (CDD)

Terminuota darbo sutartis turi būti sudaryta pagal Darbo kodeksą. Asmuo gali atlikti tik specifinį, trumpalaikį darbą.

– pakeisti dirbusį darbuotoją (pvz. išėjusį motinystės ar tėvystės atostogų),

– kada laikinai padidėja darbo apimtys,

– sezoninis įdarbinimas.

Terminuota darbo sutartis negali būti sudaryta ilgesniam nei 18 mėn. laikotarpiui. Esant reikalui sutartį galima pratęsti tokiam pat laikotarpiui, kaip ir pradinė darbo sutartis.

Terminuota darbo sutartis turi būti sudaryta raštu ir turi nurodyti aiškias priežastis dėl ko ji yra terminuota, kitu atveju tokia sutartis bus laikoma pastovia darbo sutartimi.

Laikino užimtumo sutartis

Galioja tokie patys reikalavimai kaip ir terminuotai sutarčiai, tačiau tokiu atveju sutartis liečia 3 puses: laikiną darbuotoją, laikino užimtumo agentūrą, kuri iš tikrųjų yra darbdavys, ir kompaniją, kurioje laikinas darbuotojas atliks darbus.

Įmonė laikino įdarbinimo agentūros paslaugomis naudojasi tik tada, kai reikalingas darbuotojas tam tikrai “misijai” atlikti. Pagal įstatymą darbuotojas gali palikti Laikino užimtumo agentūrą nepasibaigus sutarčiai ir priimti pasiūlymą pastoviam darbui.

Nepilnos darbo dienos sutartis

Darbuotojas dirbantis nepilną darbo dieną įmonėje, turi tokias pačias teises, kaip ir dirbantis pilną darbo dieną. Privačiame sektoriuje – tokia sutartis gali būti sudaroma, jei darbuojas dirbs ne daugiau kaip 80 proc. vyriausybės ar kolektyvinės sutarties nustatytos darbo dienos ir ne mažiau kaip 60 valandų per mėnesį. Valstybiniame sektoriuje – darbuotojas dirbs nuo 50 proc. iki 80 proc. darbo dienos. Sutartys taip pat turi būti sudarytos raštu.

Trumpalaikė sutartis.

Tokia sutartis pirmiausia apima sezoninius darbus. Sudaroma raštu.

Darbo savaitė

Nuo 2000 metų sausio 1 d. buvo nustatyta 35 val. darbo savaitė.

35 val. darbo savaitė galioja iš esmės visiems darbuotojams. Tačiau kai kurių kategorijų darbuotojų darbo valandos gali skirtis priklausomai nuo jų darbo pobūdžio, pvz. pardavimų

atstovai, vadovai ir vadybininkai, durininkai, namų ūkio prižiūrėtojai ir pan.

Įmonėse, kur dirba daugiau nei 20 darbuotojų, turi būti mokamas atlyginimas už išdirbtus viršvalandžius. Asmenys, dirbantys nuo 36 iki 39 valandų per savaitę turi teisę gauti 25 proc. laisvo darbo laiko. Tai daugiausiai taikoma statybos ir remonto sektoriuje. Taip pat kolektyvinės darbo sutartys numato atlyginimą pinigais už išdirbtus viršvalandžius.

Įstatymu numatyta 11 valstybinės švenčių dienų:

Sausio 1 (Naujieji metai), Velykų pirmadienis, Gegužės 1 (Motinos diena), Gegužės 8 (pergalės diena), Šeštinės (ketvirtadienis), pirmadienis po Sekminių, Liepos 14 (Bastilijos diena – Prancūzijos nacionalinė šventė), Rugpjūčio 15 d. (žolinė), Lapkričio 1d. (visi šventieji), Lapkričio 11 (paliaubų diena), Gruodžio 25 d. (Kalėdos).

Apmokamos atostogos

Nuo pirmos darbo dienos, kiekvienas 4 savaičių darbo periodas duoda teisę į 2 su puse dienos mokamų atostogų. Darbuotojui laisvos dienos suteikiamos susitarus su darbdaviu.

Minimalus atlyginimas

SMIC (Prancūzijos minimalus atlyginimas) – tai garantuotas minimalus valandinis užmokestis. Minimalus atlyginimas peržiūrimas kiekvienų metų liepos 1 d. ir priklauso nuo šalies ekonominių pokyčių.

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos (nepamokestinus pajamų mokesčių) – 21 proc. atlyginimo. Darbo įstatymai

Darbo santykius reglamentuoja eilė teisės aktų (sąrašas pateikiamas mažėjančia teisės aktų reikšme):

• Ratifikuotos tarptautinės sutartys,

• Prancūzijos konstitucija,

• Prancūzijos įstatymai ir nutarimai,

• Teismo sprendimai,

• Kolektyvinės sutartys,

• Darbo sutartis,

• Įmonės nuostatai.

SOCIALINĖ APSAUGA


Socialinė apsauga Prancūzijoje apima išmokas: ligos ir motinystės, invalidumo, senatvės, našlių, mirties, nelaimingų atsitikimų darbe.

Ne Prancūzijoje piliečiai, atsiųsti dirbti ar komandiruoti į Prancūziją, į Prancūzijos socialinės apsaugos sistemą nepapuola.

Visi dirbantieji automatiškai tampa socialinės apsaugos sistemos dalimi – jie turi teisę į socialines išmokas. Dirbančiųjų gydymo išlaidos yra padengiamos (konsultacija, vaistai, hospitalizacija, laboratoriniai tyrimai, optika ir stomatologinė priežiūra). Apdraustieji sveikatos draudimu turi teisę į ligos pašalpą (ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų). Europos Ekonominės Erdvės šalių piliečiai su savimi turi turėti E101 arba E102 dėl sveikatos priežiūrą.

Įmokos

Socialinės apsaugos įmokas dalimis moka darbdavys ir darbuotojas (part salariale, part patronale).

Įmokas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir šeimos pašalpos moka tik darbdavys.

Apmokėjimas

Piliečių gydymo išlaidas apmoka socialinės apsaugos institucija bei pats pilietis.

1 – Liga ir motinystė

Kad įgyti teisę į ligos ir motinystės pašalpą, darbuotojas turi būti išdirbęs 60 valandų kalend. Mėnesį arba bent 120 valandų praėjusiame ketvirtyje.

Sąlygos: Darbuotojo sumokėtos socialinės apsaugos įmokos turi sudaryti bent 1.015 SMIC (šalies minimalaus atlyginimo) praeito pusmečio bėgyje.

Pašalpos natūra

Darbuotojas ir jo šeimos nariai yra apdrausti. Kompensaciją dėl gydymo išlaidų suteikia CPAM (vietos socialinio draudimo fondas).

Kreipiantis dėl kompensacijos su savimi reikia turėti medicinos išlaidų formą (feuille de soins), kurią išduoda gydytojas.

Jei apdraustasis yra hospitalizuojamas, nustatytą dienos mokestį jis turi apsimokėti pats (socialinės apsaugos sistema nekompensuoja). Ši mokestį gali kompensuoti tik pasirinktas sveikatos draudimo fondas.

Pašalpos pinigais

Dirbantys ir ieškantieji darbo, kurie gauna bedarbio pašalpą (ir metai po bedarbio pašalpos gavimo), turi teisę po trijų dienų gauti pašalpą pinigais – pusė per praėjusį ketvirtį gauto dienos darbo užmokesčio.

Kreipiantis dėl bedarbio pašalpos bedarbis turi pateikti pažymą iš paskutinės savo darbovietės apie išdirbtas valandas ir sumokėtą darbo užmokestį.

Ligos atveju darbuotojas:

• per 48 valandas turi pateikti darbdaviui nedarbingumo pažymėjimą, kurį suteikia gydytojas;

• negali dirbti tą periodą, kuris yra nurodytas nedarbingumo pažymėjime;

• gali konsultuotis su kitu gydytoju darbdaviui paprašius;

• turi pradėti dirbti nedarbingumo pažymėjime nurodytą dieną.

Jei jūs gyvenate Europos Ekonominės erdvės šalyse ir norite laikinai atvykti į Prancūziją, su savimi turėkite E111 arba E119.

2 – Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos

Darbdavys moka draudimo įmokas dėl nelaimingo atsitiko darbe ir profesinių ligų. Darbuotojas turi teisę gauti pašalpas natūra gydymo atveju ir pašalpas pinigais (60 proc. atlyginimo už pirmas 28 dienas ir 80 proc. už tolimesnes nedarbingumo dienas).

Jei atsitiko nelaimingas atsitikimas darbe, per 24 valandas turi būti informuotas darbdavys ir per 48 valandas sveikatos draudimo fondas (reikalingas nedarbingumo pažymėjimas bei gydytojo medicininė pažyma).

3 – Senatvės pensija

Senatvės pensijos nėra mokamos automatiškai. Kiekvienas darbuotojas 6 mėn. prieš išeinant į pensiją turi kreiptis į vietos senatvės pensijos fondą.

Visais atvejais, piliečių darbo periodai visose Europos Ekonominės erdvės šalyse bus sumuojami. Senatvės pensijos išmoka skiriasi priklausomai nuo darbo laikotarpių ir gauto darbo užmokesčio.

Bazinis darbo užmokestis apskaičiuojamas imant aukščiausią darbo užmokestį per 10 metų, tačiau nuo 1994 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriais metais pridedama po 1 metus. Tai reiškia, kad 2008 metais bazinis darbo užmokestis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į 25 metų darbo užmokestį.

Šiuo metu 60 metų amžiaus asmenys, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas 160 ketvirčių turi teisę į maksimalią pensiją (50 proc. vidutinio paskaičiuoto darbo užmokesčio).

Papildomos įmokos į pensijų fondą suteikia teisę į “Senatvės pensijos taškus”, kurie priklauso nuo darbo laikotarpių, darbo užmokesčio ir sumokėtų įmokų.

Taip pat darbuotojas savo pensiją gali padidinti mokėdamas įmokas į privatų pensijų fondą.

4 – Šeimos pašalpos

Yra teikiamos 22 rūšių pašalpos, kurios padalintos į 4 pagrindinius tipus:

– Motinystės pašalpos,

– Mokymosi pašalpos vaikams,

– Ypatingos pašalpos,

– Gyvenamosios vietos pašalpos.

Dauguma pašalpų priklauso nuo šeimos gautų pajamų.

Išsamesnės informacijos galima teirautis CAFs (Šeimos pašalpų fondas).

5 – Invalidumo išmokos

Invalidumo pensijos skirtos kompensuoti prarastą gebėjimą dirbti ir dėl to prarastus pinigus. Tik apdrausti asmenys iki 60 metų turi teisę į invalidumo pensiją. Vyresni nei 60 metų asmenys patenka į senatvės pensijos fondo sistemą.

NB: Išsamesnės informacijos teiraukitės:

CAFs (Caisse d’Allocations Familiales): http://www.caf.fr

CPAMs (Caisses Regionales d’Assurance Maladie): http://www.services-public.fr. arba

departamente vietos savivaldybėje.

BEDARBIO PAŠALPA


Jei jūs gyvenate Europos Ekonominės erdvės šalyje ir ieškote darbo Prancūzijoje – turite užsiregistruoti kaip ieškantis darbo Prancūzijos užimtumo institucijoje (ASSEDIC, vėliau A.N.P.E) pagal gyvenamąją vietą.

Atskiri atvejai:

A. Jūs anksčiau dirbote Europos ekonominės erdvės šalyje ir negavote pašalpos ten.

Atitinkamoje institucijoje toje šalyje turite prašyti E301 prieš atvykstant į Prancūziją. Ši forma nurodo darbo laikotarpius. Ji reikalinga tuo atveju, jei Prancūzijoje neteksite darbo. Jei neturite su savimi E301, ASSEDIC gali teikti užklausą dėl šios formos, tačiau tai užtrunka. Paprastai šalis, kurioje dirbote vėliausiai moka bedarbio pašalpą. Taigi, jūs turite Prancūzijoje pradirbti bent vieną dieną, kad darbo laikotarpiai kitose šalyse narėse įsiskaičiuotų skiriant bedarbio pašalpą.

B. Jūs gaunate bedarbio pašalpą Europos ekonominės erdvės šalyje ir atvykstate į Prancūziją ieškoti darbo.

Jūs turite per 7 dienas nuo atvykimo į Prancūziją užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Su savimi turite turėti E303 iš tos šalies institucijos, kuri jums moka bedarbio pašalpą ir tik tuo atveju, jei užimtumo tarnyboje esate registruotas bent 4 savaites. Eksportuojamą bedarbio pašalpą Prancūzijoje galėsite gauti ne ilgiau kaip 3 mėn.

Pateikite E 303 vietos, kurioje gyvenate Prancūzijoje ASSEDIC. Nepamirškite, kad bedarbio pašalpos eksportas gali užtrukti (ypatingai, jei su savimi neturite E303 formos), todėl vykdami į šalį pasiimkite pakankamai pinigų.

Prieš pasibaigiant 3 mėnesių laikotarpiui, jūs turite grįžti atgal į šalį, kurioje jums paskirta bedarbio pašalpa. Kitu atveju, likusios bedarbio pašalpos mokėjimas yra nutraukiamas.

C. Jūs dirbote Prancūzijoje ir ten praradote darbą.

Turite užsiregistruoti Prancūzijos užimtumo tarnyboje. Jeigu atitinkate visas sąlygas dėl bedarbio pašalpos mokėjimo, ASSEDIC jums mokės bedarbio pašalpą (kad gauti teisę į bedarbio pašalpą, jūs bent 4 mėnesius 18 mėnesių laikotarpyje turite būti pilnai mokėjęs mokesčius). Su savimi turėkite E301 jei esate dirbęs kitose EEE šalyse.

Jei gaudamas bedarbio pašalpą

Prancūzijoje norite vykti į kitą EEE šalį – pasiimkite iš ASSEDIC formą E 303.

Jei netekęs darbo Prancūzijoje norite iš karto vykti į kitą šalį ieškoti darbo, pasiimkite E301.

D. Jūs išeinate iš darbo kitoje šalyje ir atvykstate į Prancūziją kaip šeimos narys.

Tokiu atveju jums bus skiriama pašalpa su sąlyga, kad bent 1 dieną dirbote Prancūzijoje. Tokiu atveju taip pat nepamirškite atsivežti E301 iš tos šalies, kur dirbote anksčiau.

MOKESČIAI

Esminis principas

Prancūzijoje pajamų mokesčio darbdavys automatiškai neišskaičiuoja. Pajamų mokestis mokamas remiantis kasmetine pajamų deklaracija.

Metodas

Kiekvienų metų vasario mėn. Mokesčių inspekcija kiekvienam asmeniui (šeimai) išsiunčia mokesčių deklaracijos formą “Declaration des revenus”. Praeitų metų pajamos (metai N) turi būti įrašytos ir deklaracijos forma turi būti grąžinama mokesčių inspekcijai iki nustatytos dienos. Kitu atveju gali būti taikomos baudos.

Skaičiavimo metodas

Pajamų mokestis skaičiuojamas remiantis dirbančiojo ar šeimos darbo užmokesčiu. Mokesčių mokėtojas gali kreiptis dėl mokesčių sugrąžinimo, mokesčių nuolaidos priklausomai nuo šeimos padėties, visų pajamų ir pan.

Pajamų mokestis apskaičiuojamas remiantis bendromis šeimos pajamomis, dalinant pajamas į tiek dalių, kiek šeimoje yra narių. Galioja progresyvinė mokesčių mokėjimo sistema. Aukščiausia pajamų mokesčio norma – 53,25% (2001 m.).

Kiti mokesčiai ir įmokos

R.D.S. (Įmokos Socialinės apsaugos skolai padengti)

C.S.G. (Bendrosios socialinės įmokos)

Šios įmokos skaičiuojamos nuo gauto darbo užmokesčio.

Kiti mokesčiai:

– Žemės mokestis priklauso nuo vietos – moka savininkas

– Vietos mokestis priklauso nuo būsto vietos (moka savininkas ar nuomininkas)

-> TV (ir radijo) licenzija (metinė) priklauso nuo televizorių skaičiaus.

-> PVM (Pridėtinės vertės mokestis/Pardavimų mokestis).

Prancūzija su dauguma EEE šalių yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo sutartis.

PRAKTINIAI PATARIMAI


Prieš išvažiuojant į Prancūziją

Susirinkite kiek įmanoma daugiau informacijos apie regioną, kuriame planuojate gyventi, taip pat įvažiavimo, gyvenimo bei darbo sąlygas Prancūzijoje.

Pasitikrinkite savo Prancūzų kalbos mokėjimo lygį, jei reikia, atnaujinkite kalbėjimo įgūdžius. Pasiimkite:

• Asmens dokumentus (pasą, identifikacijos kortelę, vairuotojo pažymėjimą),

• civilinio statuso dokumentus (šeimos liudijimą, gimimo liudijimą),

• reikalingas E formas (E 111, E 119, E 301, E 303, E 101, E 104, ir pan.), kurių jums gali prireikti,

• automobilio dokumentus jei atvykstate su savo mašina

• kvalifikacijos pažymėjimus ir diplomus (kopijas)

• Gyvenimo aprašymą Prancūziškai

• Pakankamai pinigų pradžiai (būsto nuoma, pragyvenimo išlaidos ir pan.)

• Atitinkamą pažymą dėl sveikatos draudimo

• Jei vežatės su savimi naminius gyvūnus, įsitikinkite, kad turite visus reikalingus dokumentus.

Atvykus į Prancūziją

Jei esate bedarbis ir norite eksportuoti bedarbio pašalpą į Prancūziją, užsiregistruokite ASSEDIC, (per 7 dienas nuo atvykimo į Prancūziją: turėkite formą E 303). Registracijos metu turėsite pateikti dokumentus apie gyvenamąją vietą.

Rekomenduojame užsiregistruoti Jūsų šalies konsulate. Atsidarykite banko sąskaitą, kur taip pat turėsite pateikti dokumentus dėl gyvenamosios vietos.

Jei planuojate Prancūzijoje likti ilgiau nei 3 mėn., kreipkitės dėl leidimo gyventi carte de sejour kaip įmanoma greičiau.

Jei su savimi atsivežėte savo mašiną iš kitos šalies – atlikite techninę apžiūrą ir užregistruokite Transporto peržiūros departamente.

Jei turite Europinį vairuotojo pažymėjimą ir planuojate Prancūzijoje likti ilgiau nei 1 metus, pasikeiskite vairuotojo pažymėjimą į prancūzišką.

Prašykite E formų (E 301, E 104, ir pan.) kur įrodysite savo draudimo laikotarpius Prancūzijoje. Kai kurios iš E formų reikalingos skaičiuojant socialines išmokas jūsų šalyje. Turėkite visus dokumentus dėl įdarbinimo ir darbo užmokesčio lapelius, to gali prireikti

Rašykite komentarą

-->