Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pokeris

Autorius: Valdemaras

Pirmą kartą pokeris paminėtas pirmojoje XIX a pusėje amerikietiškuose šaltiniuose. Tais laikais įvairūs pokerio lošimai turėjo pavadinimus “viski pokeris”, “džinas pokeris”, “romas pokeris”. Ši alkoholinė pokerio specifikacija, ko gero, paaiškinama pigių salūnų, kur šie pokerio variantai buvo lošiami, atmosfera. Džinas, viskis ir romas pokerio variacijose palaipsniui susivienijo į vieną pavadinimą “džinas remik”. Terminas “remik” tapo apibendrinančiu pavadinimu visai plejadai kortų lošimo, kurių esmę sudaro tam tikrų kombinacijų rinkimas ir paskelbimas.
Dėl pokerio pradininkų ir paties pavadinimo kilmės egzistuoja daugybė nuomonių. Viena jų, jog pokeris kilęs iš senovinio vokiško lošimo “pochšpilis”. Lošimas turėjo derybinio atspalvio. Kai pasuojantis lošėjas mesdavo kortas, sakydavo: “Ich poche” (aš pasuoju). Neapsieita ir be blefo elementų.
Visai įtikėtina, jog pokerio pavadinimas yra kilęs nuo prancūziško žodžio, kuris reiškia “kišenė”. Ieškantys prancūziškų lošimo kilimo šaknų įtikinėja, jog šis kilęs iš XVIII a “poku” žaidimo.
Tačiau istorikų manymu, šis lošimas nuo pat pradžių išplito tarp amerikiečių kalinių, ir jo pavadinimas sietinas su tardyme naudojamu terminu “poke” (pouk) – ištraukti piniginę.
Šiuo metu pokeris tikriausiai pats populiariausias lošimas pasaulyje. Pokerio taisyklės iš pradžių labai lengvai perprantamos, o po to galima manipuliuoti kombinacijų ir situacijų įvairove. Azartiškesnius lošėjus pokeris patraukia neišsemiamomis galimybėmis tikimybių teoriją panaudoti savo naudai.

TAISYKLĖS

OAZĖS ŽIRGYNO POKERIS (OASIS STUD POKER)
Tai kortų lošimas tarp krupjė ir lošėjo. Lošimui naudojama 52 kortų malka.

Kiekvienas lošėjas deda vertinius žetonus ant statymams skirtos vietos ir gauna 5 užverstas kortas. Krupjė taip pat gauna 5 kortas iš kurių paskutinė atverčiama. Lošėjas pažiūrėjęs savo kortas ir priklausomai nuo kortų derinio nusprendžia – dalyvauti lošime ar ne. Norint dalyvauti reikia padaryti antrą statymą (dvigubai didesnį už pirmą) ir padėti kortas ant stalo. Nenorintis dalyvauti lošime lošėjas padeda kortas ant stalo, kurias paima krupjė, statymą lošėjas praranda. Kiekvienas lošėjas gali pakeisti 1 kortą, sumokėjęs už keičiamą kortą sumą, lygią pradiniam statymui. Lošėjas, norintis pakeisti kortą, turi padėti ją priešais save ant stalo, uždėdamas ant keičiamos kortos reikiamą sumą. Krupjė patikrina padėtą keitimui statymą ir nuo malkos viršaus duoda lošėjui 1 kortą.
Visiems lošėjams baigus daryti statymus, krupjė atverčia savo kortas ir lygina su lošėjų turimais kortų deriniais. Laimi lošėjas, kurio kortų derinys didesnis už krupjė. Krupjė atvertus savo kortas lošimas įvyksta tik tada, kai jis turi bent vieną išvardintų kortų derinių. Neturėdamas tokių derinių krupjė išmoka statymus 1 prie 1. Jeigu lošimas įvyko, tai visi statymai laimi arba pralaimi, remiantis žaidimo C.S.P. taisyklėmis.
Elgesio taisyklės. Lošiant pokerį galioja bendrosios kazino “Nesė” elgesio taisyklės. Taip pat lošėjas privalo lošti pagal anksčiau išvardintas pokerio lošimo taisykles. Lošiant pokerį draudžiama:

• rodyti savo kortas kitiems lošėjams;

• žymėti ir gadinti kortas;

• aptarinėti gautus kortų derinius su kitais lošėjais;

• keisti ir liesti statymus, krupjė davus kortą jau pirmajam lošėjui, iki laimėjimų išmokėjimo;

• liesti kortas, kol krupjė jas dalija;

• trukdyti lošti kitiems lošėjams;

• trukdyti kazino darbuotojams atlikti savo darbą;

• keiktis, ižeidinėti kitus lošėjus bei lankytojus, kazino darbuotojus;

• gadinti kazino inventorių ir patalpas;

• nesąžiningai lošti, apgaudinėti personalą, sukčiauti ar kitais būdais apsunkinti kazino darbą;

• fotografuoti ir filmuoti.
Lošti pokerį lošėjas turi sėdėdamas, o kortas laikyti virš stalo.

STATYMAI
Minimalūs pradiniai statymai lošiant pokerį yra 10 Lt ir 50 Lt. Maksimalūs pradiniai statymai – 100 Lt ir 200 Lt.
Galimi kortų deriniai:

“Tūzas” + “Karalius” (Ace/King)

Laimėjimas: 1 x statymas

Viena pora (One pair)

Laimėjimas: 1 x statymas

Dvi poros (Two pairs)

Laimėjimas: 2 x statymas

Trys vienodos kortos (Three of a Kind)

Laimėjimas: 3 x statymas
Eilė (Straight). Penkios nuosekliai einančios kortos, ne tos pačios rūšies.

Laimėjimas: 4 x statymas
Spalva (Flush). Penkios vienos rūšies kortos.

Laimėjimas: 5 x statymas
Pilnas namas (Full house). Trys vienodos kortos + viena pora.

Laimėjimas: 7 x statymas

Keturios vienodos kortos (Four of a Kind).

Laimėjimas: 20 x statymas
Spalvos eilė (Straight Flush). Penkios tos pačios rūšies, nuosekliai einančios kortos.

Laimėjimas: 50 x statymas

Karališkoji spalva (Royal Flush). “10” + “Valetas” + “Dama” + “Karalius” + “Tūzas” tos pačios rūšies

Laimėjimas: 100 x statymas
Laimėjimai išmokami vertiniais žetonais, kuriuos galima išsikeisti į grynuosius pinigus kazino kasoje.

Juodasis Džekas

ISTORIJA
Dėl JUODOJO DŽEKO (Black Jack) lošimo atsiradimo nenutyla ginčai iki šių dienų. Prancūzai tikina, jog JUODASIS DŽEKAS (Black Jack) yra prancūziško lošimo Chemin de Per atmaina, italai įrodinėja, kad JUODASIS DŽEKAS (Black Jack) – kito, grynai itališko lošimo “septyni su puse”, supaprastinta, nacių suvulgarizuota versija. Amerikiečiai šaiposi, tvirtindami, jog nieko panašaus europiečiai sumąstyti negalėjo. Plačiausiai JUODASIS DŽEKAS (Black Jack) paplito iš ties JAV. Mokslinis šio lošimo pagrindimas buvo sukurtas taip pat Amerikoje, žinoma, garsiojo IBM koncerno dėka.
Lingvistika – mokslas, lengviausiai prieinamas vokiečiams. Šiuo atveju jie laikosi prancūziškos versijos. Jie nurodo 1875m. ameriketišką žinyną, kur šis lošimas vadinamas kaip Vingtet-Un, prancūziškai reiškiantį “dvidešimt vienas”. Ir šiais laikais kai kurie amerikiečiai familiariai šį lošimą vadina Van John arba Pontoon.
Pavadinimas “dvidešimt vienas” siejamas su daugybe panašių, tačiau iš esmės visiškai skirtingų, lošimų. Pavyzdžiui, rusiškas lošimas “akis”, kuriame naudojama trisdešimt šešių kortų malka su paveiksliukais, turinti dviejų, trijų ir keturių taškų nominalus. Susipažinę su JUODOJO DŽEKO (Black Jack) lošimo taisyklėmis, suprasite, jog tai visiškai kas kita.
JUODASIS DŽEKAS (Black Jack) nuo seno įgijo didelį papuliarumą. O paskutiniais dešimtmečiais pastebėtas tikras šio lošimo bumas. Matyt, lošėjai pajuto, jog JUODASIS DŽEKAS (Black Jack) – vienintelis lošimas, kuriame tikimybių teorija dažnai linksta lošėjo, o ne banko naudai, ir žinios apie tai pasiekė plačiąją visuomenę.

TAISYKLĖS
“Juodasis Džekas” (Black Jack) yra kortų lošimas, kurio tikslas surinkti bendrą sumą arčiau 21 taško.

Kortų skaitmeninė išraiška atitinka taškų skaičių (pvz., dvejetukas – 2 taškai). Valetas, Dama, Karalius skaičiuojami kaip 10 taškų, Tūzas skaičiuojamas kaip 11 arba 1 taškas.
“Juodojo Džeko” (Black Jack) stalo paviršius pažymėtas stačiakampiais, ant kurių lošėjai deda savo statymus. Lošiama tik vertiniais žetonais. Kai visi lošėjai padaro statymus, krupjė išdalina po dvi atverstas kortas prie visų stačiakampių (ant kurių padėti statymai) lošėjams ir vieną (paskutinę) kortą sau. Padaręs tai, krupjė turi pamatyti, kas turi Juodąjį Džeką (Black Jack). Juodasis Džekas (Black Jack) – tai pirmųjų dviejų kortų derinys, turintis 21 tašką (Tūzas ir korta, turinti 10 taškų). Jei krupjė pirma korta nesuteikia jam galimybės gauti Black Jack, jis privalo išmokėti lošėjui, gavusiam Black Jack, pusantro karto didesnę sumą nei jo statymo suma.
Kortos dalinamos ir siūlomos iš kairės į dešinę pusę (nuo krupjė).

Lošėjas gali imti papildomas kortas kol nusprendžia sustoti arba subankrutuoja (surenka daugiau kaip 21 tašką). Bankrutavusio lošėjo kortos ir statymai nuimami. Apklausęs lošėjus, krupjė kortas dalina sau. Surinkus 16 ir mažiau taškų krupjė ima dar vieną kortą, surinkus 17 ar daugiau taškų krupjė privalo sustoti.
Krupjė gavus pirmą kortą tūzą, lošėjai gali apsidrausti nuo galimo krupjė Juodojo Džeko (Black Jack). Sutikęs draustis, lošėjas padeda ant draudimo linijos sumą ne didesnę kaip pusė statymo sumos. Krupjė gavus Juodąjį Džeką (Black Jack), lošėjui išmokama dviguba draudimo suma. Krupjė negavus Juodojo Džeko (Black Jack), draudimas pralaimi.
Elgesio taisyklės. Lošiant Juodąjį Džeką (Black Jack) galioja bendrosios kazino “Nesė” elgesio taisyklės. Be to, lošėjui draudžiama:

• liesti kortas;

• keisti ir liesti statymus, krupjė atvertus pirmą kortą, iki pasibaigus išmokėjimui;

• trukdyti lošti kitiems lošėjams;

• trukdyti kazino darbuotojams atlikti savo darbą;

• keiktis, įžeidinėti kitus lošėjus bei lankytojus, kazino darbuotojus;

• gadinti kazino inventorių ir patalpas;

• nesąžiningai lošti, apgaudinėti personalą, sukčiauti ar kitais būdais apsunkinti kazino darbą;

• fotografuoti ir filmuoti.

STATYMAI
Lošiama tik vertiniais žetonais. Vieno lošėjo minimalus statymas turi būti 10 Lt, maksimalus – 200 Lt, statymas turi būti lyginis (10 Lt, 20 Lt, 30 Lt, … 200 Lt).

21 taškas iš pirmųjų dviejų kortų

Lošėjui surinkus 9, 10 ar 11 taškų, jam pasiūloma padvigubinti statymą, bet tuo atveju krupje duos tik vieną kortą.
Lošėjui turinčiam dvi pirmas vienodos reikšmės kortas (pvz., dvi Damos) pasiūloma jas išskirti, lošėjui sutikus su pasiūlymu jis padeda antrą statymą lygų pirmam ir krupjė išskiria jo kortas. Kortos prie vieno bokso gali būti išskirtos ne daugiau 3-jų kartų. Išskirtiniu atveju kai po kortų išskirimo prie “Tūzo” iškrenta korta, kurios vertė yra 10 taškų, tai nėra Juodojo Džeko (Black Jack). Jei po išskirimo prie “10” iškrenta “Tūzas” tai nėra Juodojo Džeko (Black Jack) ir skaitosi kaip “11” arba “21”.

Rašykite komentarą

-->