Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pirmųjų Lietuvos valdovų santykis su katalikišku pasauliu

Autorius: Ieva

Su pranašo Jėzaus veiklos pradžia gimė nauja religija – krikščionybė. Šios religijos universalumas padėjo jai įsitvirtinti ir plisti net naujoves sunkiai priimančiuose kraštuose. IV-V a. krikščionybė įsigalėjo buvusios Vakarų Romos imperijos teritorijoje. Karolingų dinastijos laikais christianizacija pradėta naudoti kaip įrankis nukariavimams. Artėjant tūkstantiesiems metams visa Vakarų Europa laukė pasaulio pabaigos. Krikščionys pradėjo daryti gerus darbus, kurių pagrindinis buvo – atversti kitatikius į katalikybę. Misijoms pradeda vadovauti vyskupų organizacija, o pagrindiniai misijų koordinatoriai buvo: Šv. Romos imperatorius ir popiežius.

997 metais į vakarų baltų kraštus atvykęs Adalbertas Vaitiekus (panašiomis aplinkybėmis kaip ir 1009 m. į, kaip manoma, jotvingių žemes atvykęs Brunonas Bonifacas), vietiniams valdovams neįtikus, buvo nužudytas. Tokie misijų rezultatai nekvietė jų pakartoti.

Kai XIII amžiaus pirmoje pusėje Mindaugas suvienijo Lietuvos valstybę, pritapimas prie Europos valstybių, įėjimas į politinį ir kultūrinį arealą buvo labai sudėtingas. Visa tai būtų palengvinęs krikštas, kuris kūrė prielaidas bendrauti su Europos šalimis ir pritapti prie jų. Atotrūkis tarp kelis šimtus metų trukusio feodalinės raidos kelią nuėjusių šalių ir naujai susikūrusių valstybių buvo labai didelis. Tai tapo konfrontacijos priežastimi, o ją ideologiškai įprasmino kryžiaus karų doktrina. Anksčiau susikūrusios valstybės (Lenkija, Vengrija), suprasdamos krikšto, santykių su krikščionimis reikšmę, dar turėjo galimybę rasti bendrą kalbą su galybę pasiekusiu popiežiumi, ar šv. Romos imperatoriumi. Lietuva tokios galimybės jau nebeturėjo, mat nors ir realiai ji egzistavo, katalikiškai Europai šis valstybinis darinys buvo, pasak Edvardo Gudavičiaus, „ „niekieno žemė“, kolonijinių interesų zona, kurioje neliko vietos vietinių žmonių interesams“. Su Europos viršūnėmis bendrą kalbą rasti buvo sunku dar ir dėl kitos priežasties. 962 metais Vokietijos karaliai, gavę šv. Romos imperatorių titulą, juo dangstė savo hegemonijos primetimą kitoms valstybėms. Į akiratį ypač pateko naujos valstybės, kurios priimdamos krikštą tapdavo imperatoriaus arba popiežiaus vasalėmis. Tai buvo kaina, kurią reikėjo mokėti už pripažinimą. Taip atsitiko Danijai, Lenkijai, Čekijai, Vengrijai. Lietuva šiuo požiūriu truputį išsiskyrė. Tai lėmė XIII a. viduryje imperatoriaus pretenzijų susilpnėjimas; jėgos, su kuriomis reikėjo skaitytis naujoms valstybėms, pasikeitė, nors politinio pripažinimo problema nesumažėjo.

Greitai tūkstantmetį švęsianti Lietuva po įvykio, kurio pasėkoje buvo pirmą kartą paminėtas jos vardas, Vakarų Europos buvo primiršta beveik dviem šimtams metų. Ne tik lietuviai, bet ir visi baltai galėjo atsipūsti nuo pasiūlymų krikštytis. Tai lėmė europiečių „užimtumas“ – tuomet jie kariavo kryžiaus karus Palestinoje. Tik XII a. pabaigoje į kuršių, žiemgalių ir šiaurinių baltų žemes atvyko vienuoliai augustijonai. Pastarieji įkūrė Ikškėlės vyskupiją, Rygos miestą bei Kalavijuočių ordiną. Kitas, vienas iš „trijų didžiųjų“ ordinų įsikūrusių kryžiaus žygių metu, Palaimintosios mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje prieglaudos brolių ordinas (pilnas Vokiečių ordino pavadinimas), išvytas iš Burcos žemės Vengrijoje ir imperatoriui praradus įtaką Kipre, turėjo du veiklos regionus – Prūsiją ir Palestiną. Įtaka Šventojoje Žemėje kartu su visais europiečiais Ordinas prarado 1291 metais. Tuo tarpu Prūsijoje Ordinui įsikurti sąlygos buvo geresnės. Gavęs iš imperatoriaus aukso bulę, kuria jam amžinai padovanota ir Lietuva, pasimokęs Vengrijoje, ordinas čia veikė atsargiau, bet labiau užtikrintai. 1231 m. atvykėliai pradėjo valstybės nesukūrusių prūsų nukariavimą. Netrukus lietuvių žemių pakraštyje įsitvirtino galinga, tvirtą užnugarį turinti Kryžiuočių ordino valstybė. 1236 metais paskelbtas kryžiaus žygis prieš lietuvius tapo dar tik besikuriančios Lietuvos valstybės pagrindiniu kovos lauku beveik du šimtus metų.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->